poniedziałek, 11 stycznia 2021

Norman Saga: Difficult beginnings. Normańska Saga: Trudne początki.

Last Thursday was my turn to organise the game. I decided to finally give a go for my Normans and Vikings. Just before the first lockdown, I painted several figures for both fractions and never had the opportunity to play with them. So it happened last week and I fielded my whole collection! For the game, we used the Hail Caesar rules. We still gaming over the Houseparty as we still under second lockdown restrictions.

W ostatni czwartek była moja kolej organizowania gry. Zdecydowałem się na to by dać szansę moim Normanom i Wikingom. Zaraz przed pierwszym lockdownem, pomalowałem trochę figurek dla obu frakcji i nigdy nie miałem szansy by nimi zagrać. Stało się to w zeszłym tygodniu i udało mi się wystawić całą moją kolekcję! Do gry użyliśmy zasad Hail Ceasar. Cały czas jesteśmy zobowiązani obostrzeniami drugiego lockdownu, więc gra była rozgrywana poprzez Houseparty.SCENARIO / SCENARIUSZ: Bartek Żynda
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY / SCENERIA: Bartek Żynda, SESWC
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Bartek Żynda


1. Forces. Siły.NORMAN LORD / NORMAŃSKI LORD
(Michael)

Norman Lord (level 9)

1st Cavalry Brigade (level 8)

1 x Lord's Guard Cavalry
1 x Heavy Cavalry
1 x Medium Cavalry

2nd Cavalry Brigade (level 8)

2 x Heavy Cavalry
1 x Medium Cavalry


REINFORCEMENTS (1D3+1 turn):
UZUPEŁNIENIA (tura 1K3+1):

The Bishop (level 8)

1st Infantry Brigade (level 8)

2 x Heavy Infantry
1 x Crossbows

2nd Infantry Brigade (level 8)

2 x Heavy Infantry
1 x CrossbowsAVARS, INSURGENTS, VIKINGS / AWAROWIE, POWSTAŃCY, WIKINGOWIE
(Bartek)

1st Viking Band

King (level 9)
Jarl (level 8)
1 x Berserkers
1 x Hirdmen
1 x Armoured Archers

2nd Viking Band

Jarl (level 8)
2 x Hirdmen
1 x Bondi

Avar Cavalry

Tarkhan (level 8)
2 x Steppe Cavalry

Insurgent Cavalry

Commander (level 7)
2 x Light Cavalry
1 x Archers (small unit)

1st Insurgent Foot

Commander (level 7)
2 x Light Infantry
2 x Archers

2nd Insurgent Foot

Commander (level 7)
2 x Light Infantry
2 x Archers2. The game. Gra.

A long, long time ago, was a Norman lord, who ruled his land with cruel laws. That was the reason when some of his subjects revolted. They gathered the army and marched against their lord. Soon to them joined some Avars and Vikings, who will never miss an opportunity for robbery. Norman lord together with his brother bishop organised an army to stop the enemies, who were marching on his castle. They have to beat them all... Before the game started Michael had to roll for reinforcements. His infantry was going to arrive at the beginning of turn 3. During the initial turn both sides tried to reserve their movements and in that case, do not put in danger of their flanks.

Dawno, dawno temu była sobie normański lord, który rządził swoją ziemią za pomocą okrutnego prawa. To spowodowało, że część jego poddanych podniosła przeciw niemu bunt. Buntownicy zwołali armię i ruszyli na swego pana. Dołączyli do nich Awarowie i Wikingowie, którzy nigdy nie ominą sposobności do rabunku i rozboju. Normański lord, razem ze swoim bratem biskupem zorganizowali armię by zatrzymać wrogów, którzy maszerowali na ich zamek. Musieli pokonać ich wszystkich... Przed grą, Michael musiał określić w której turze przybędą jego uzupełnienia. Jego piechota miała przybyć na początku tury 3. Podczas początkowych ruchów, obie strony wykazały się rezerwą, by nie narażać swoich flanek.Then I moved my units forward, to use my bows. Unfortunately, the arrows bounced off the chainmail and shields of the Norman knights. Then Michael charged for the first time. He spread his forces and every part charged different formations. It worked well as soon Avars were broken and insurgent infantry was shaken. Only Vikings survived the clash and even forced the cavalry to withdraw.

Wtedy ruszyłem się swoimi oddziałami do przodu, by móc użyć moich łuków. Niestety, strzały odbijały się od kolczug i tarcz normańskich rycerzy. Wtedy Michael po raz pierwszy zaszarżował. Rozdzielił swoje siły tak, by każda zaatakowała osobną formację. To zadziałało całkiem dobrze. Awarowie zostali zniesieni ze pola walki, a piechota buntowników była na skraju załamania. tylko Wikingom udało się przeżyć starcie i nawet zmusić konnicę do wycofania się.

Then the Norman infantry arrived. Michael continued his successful charges and soon both insurgent infantries were off the battlefield. The victory was near, but there is always some buts...

Wtedy przybyła normańska piechota. Michael kontynuował swoje udane szarże i wkrótce obie formacje piechoty buntowników zostały zniesione z pola walki. Zwycięstwo było bliskie, ale zawsze pojawia się jakieś ale...


I don't know if it is still the Greek game curse or something else, but in the decisive moment, Michael again Blundered. Some of his units moved out of the field, some others decided not to listen to his orders. Finally, only insurgent cavalry and Vikings were left on the battlefield. Unfortunately, Norman cavalry was very existed and was not able to fight another round. Then the Norman lord decided that he will negotiate the terms of the ceasefire with Viking king. He was successful for a prize of some land and a lord's daughter hand. This is where our Norman saga has its origins. Since that time friendship and support between descendants of Norman lord and Viking king continues. One day I need to create that family tree...

Nie wiem, czy to wciąż klątwa naszej greckiej gry, czy coś innego ale znowu, w decydującym momencie Michael miał Blundera. Część jego oddziałów odeszła z pola walki, a część przestała słuchać jego rozkazów. Ostatecznie, tylko powstańcza kawaleria i Wikingowie ostali się na placu boje. Niestety, normańska kawaleria była bardzo zmęczona i nie była gotowa na kolejną rundę. Wtedy normański lord zdecydował się na negocjowanie warunków zawieszenia broni z królem Wikingów. Udało się, za cenę pewnej części swojej ziemi i ręki swojej córki. To właśnie tu zaczyna się nasza normańska saga. Od tego czasu potomkowie normańskiego lorda i wikińskiego króla utrzymują przyjaźń i wzajemnie się wspierają. Kiedyś będę musiał rozrysować drzewo tej rodziny...

3. Links. Linki.

Michael:

https://meneken.blogspot.com/2021/01/923-ad-prequel-to-saga.html

Flickr:

https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157717841117498


6 komentarzy:

 1. Good to see you all still gaming - with great looking armies and set up. For the record, here in Washington State, we're sort of pushed back with restrictions too.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Yes, gaming is like a drug. Online gaming is not the same as the traditional way, but it substitutes it well. Keep safe there and soon we will be back to the tables.

   Usuń
 2. Super tło historyczne i sama gra przednia!

  OdpowiedzUsuń
 3. Another great looking game. Grab your opportunities while Michael is having a bit of a run of bad luck; as we all know, it will change!
  Regards, James

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thank you. Yes, I know that. Hope it stay for some time like that. All the best.

   Usuń