piątek, 22 maja 2020

Poland 1944 (#43): More Soviets! Polska 1944 (cz. 43): Więcej Sowietów!

My blog seems to be dead right now because there are no games, only painting. I decided to finally paint all my figures I was collected for a long period of time and never had time to paint them all. Today all my 20mm Soviets. 
Mój blog trochę zmarł, ponieważ nie ma rozgrywanych gier, tylko malowanie. Zdecydowałem się w końcu pomalować wszystkie figurki, które cały czas gromadzę a nigdy nie miałem czasu ich pomalować. Dzisiaj moi Sowieci w skali 20mm.

First is the plastic kit from Italeri.
Pierwszy, to plastikowy zestaw od Italeri.Second is also a plastic kit but from Pegasus.
Drugi, to także zestaw plastikowy, ale tym razem od Pegasusa.


Third, artillerymen from PSC.
Trzeci, artylerzyści od PSC.


Here are some Airfix figures, mortar and some infantry with added PSC weapons. 
Tutaj modele od Airfixa, moździeż i troche piechoty z dodatkowymi broniami od PSCNext set is from Zvezda. Snipers and some ruins.
Kolejny zestaw od Zvezdy. Snajperzy i ruinki.The next part is probably from Britannia Miniatures, Dixon Miniatures and maybe some other producers I do not know. There is some infantry, cavalry and support weapons.
Następna partia jest od Britannia MiniaturesDixon Miniatures albo jakiegoś innego producenta, którego nie znam. Trochę piechoty, kawalerii i bronie wsparcia.

All the above figures were for my 1944 project. However, among those figures, I found something for 1939. It looks like I just started another army! I think that all figures are from Britannia Miniatures.
Wszystkie powyzsze figurki są do mojego projektu na 1944. Jednak wśród tych figurek znalazłem tez takie, które nadadzą się an 1939. Wygląda an to, że zacząłem nową armię! Wydaje mi się, że te figurki to Britannia Miniatures.Time for Germans (possible the same number of figures). See you soon and stay safe!
Czas na Niemców (prawdopodbnie podobna liczba figurek). Do zobaczenia wkrótce i pozostańcie bezpieczni!