czwartek, 30 sierpnia 2012

Claymore 2012 - part 3

Here you have the second part of the pictures from Claymore 2012. I still need do some describes to the photos, so check the gallery for any updates. And on this saturday - the Bovington Tank Museum!!!
Oto druga galeria z Claymore 2012. Wciąż potrzebuję dodac jeszcze opisy od zdjęć, tak więc sprawdzajcie uaktualnienia galerii. A w tą sobotę - Muzeum Czołgów w Bovington!!!

http://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157631327318968/

środa, 29 sierpnia 2012

Poland 1944 (9) - Some German AFVs. Polska 1944 (9) - Troche niemieckiej pancerki.

After Soviets it's time for Germans. This time I show you some Armourfast products painted by me. Boxes of that firm always contain 2 models, and are very cheap and easy to build. Just perfect stuff for wargaming.
Po Sowietach czas na Niemców. Tym razem pokażę Wam kilka produktów Armourfast pomalowanych przeze mnie. Produkty tej firmy zawsze zawierają 2 modele i są bardzo tanie i proste w budowie. Po prostu perfekcyjny materiał do wargamingu.

Jagdpanther

PzKpfw V Panther Ausf. G

Sturmgeschütz III

Sturmhaubitze 42

Gallery of the vehicles on my flickr:
Galeria pojazdów na moim flickr:

http://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157631303511270/

Next: some artillery pieces.
Następne: troche artylerii.

niedziela, 26 sierpnia 2012

Bishkek. Biszkek.

Battlefield. Pole bitwy.
This week game in SESWC was the Back and Beyond game. It was both Colin's and Angus'es idea to play this game, so they both suplied the game with their figures and terrains. Colin made the scenario of the game and it was very good one, with something extra, as usual with Colin's ideas. The most of the game was described on Angus'es jurnal (you can read it here: http://www.edinburghwargames.com/Journal%2073.htm). I would like to write more about this, what happened in Bishkek. I was playing the role of ex Polish POW, who managed together with other ex Polish POW created unit of bandids together with some Mongolian, Tibetans and Muslims (exotic?). I as the first took one of the suburb of Bishkek. My plan was to defend what I had. In front of me ware two armies, one of them was the Bolshevik Army, and the second was Turkish. Angus commanding the Turks, was clever enough to keep his forces far from the city, whilst Ray (Reds commander), put his cavalry throught the narrow Bishkeks streets. It was his big mistake. I had two infantry units waiting in ambush in the buildings supported by HMG. The fire received by Soviet cavalry caused big loses and their withdraw. Next Soviets, tryed to take the extern buildings with his Cheka and Red Partisans. Finally only Partisans managed to do this, whilst the Cheka had been massacred, no one survived. Next my cavalry arrived, and clash with another Soviet cavalry unit. The fight was very hard, but at the end of the game i still kept the city. For the answer why I fought only with Bolsheviks is it was 1920 guys, and there was no other option, even in far away land of Kyrgyzstan. Compared to others, I have suffered lowest losses, of which I am quite pleased. The game was really good, thank you Colin. Unfortunately, my camera refused to cooperate and all pictures are done with my mobile.
W tym tygodniu w SESWC zagraliśmy w grę z użyciem zasad Back and Beyond. to był wspólny pomysł Colin'a i Angus'a by zagrać w tą grę, oboje dostarczyli więc figurek do gry, jak równiez i terenów. Colin przygotował doskonały scenariusz, który zawierał jak zwykle coś ekstra. Większość gry jest opisana na stronie Angus'a (możecie to przeczytać pod tym linkiem: http://www.edinburghwargames.com/Journal%2073.htm, relacja jest w języku angielskim, jak ktoś chce, mogę przetłumaczyć). Ja chciałbym się skupić na wydarzeniach w Biszkeku. Ja grałem rolę Polaka, byłego jeńca wojennego, który ze swoimi kompanami, również byłymi jeńcami stworzył oddział bandytów wspólnie z Mongołami, Tybetańczykami i Muzułmanami (egzotyczne?). Jako pierwszy zająłem przedmieścia Biszkeku. Mój plan przewidywał obronę miasta. Na przeciwko mnie miałem oddziały bolszewickie i tureckie. Angus który dowodził Turkami, wykazał się rozsądkiem i trzymał swoje oddziały na dystans, Ray (dowódca czerwonych) natomiast wprowadził swoją kawalerię w ciasne uliczki uliczki Bishkeku. To była duża pomyłka. Miałem tam dwa oddziały ukryte w budynkach wspomagane przez ckm. Ogień jaki otrzymała sowiecka kawaleria, spowodowała duże straty i jej wycofanie się. Następnie Sowieci postanowili szturmem zając zewnętrzne budynki przy pomocy jednostki Czeka i partyzantów. Jedynie partyzanci osiągnęli swój cel, ponieważ Czeka została zmasakrowana i nikt z tego oddziału nie przeżył. Następnie przybyła moja kawaleria, która wdała się w walkę z drugim oddziałem radzieckiej kawalerii. Walka była zażarta, ale pod koniec gry wciąż trzymałem miasto. Na pytanie, dlaczego atakowałem jedynie Sowietów odpowiedzią niech będzie to, że to był rok 1920 panowie i nie było żadnej innej opcji, nawet w tak odległym terenie, jakim jest Kirgistan. w porównaniu do innych poniosłem najmniejsze straty, z czego jestem bardzo zadowolony. Gra była naprawdę dobra, za co bardzo Tobie dziękuję Colin. Niestety mój aparat odmówił mi współpracy i wszystkie zdjęcia pochodzą z mojej komórki.
Partisans. Partyzanci.

Mongol Cavalry vs Red Cavalry. Mongolska kawaleria przeciwko Czerwonek Kawalerii.

OdB of the game:
OdB gry:

A. SOVIETS/SOWIECI

1st Red forces (General Raynealski):
1sza grupa Czerwonych (gen. Raynealski):
Ray
 • Siberian Rifles/Strzelcy syberyjscy
 • Cheka/CzeKa
 • 1st Red Infantry/1szy oddział czerwonej piechoty.
 • 2nd Red Infantry with LMG/ 2gi oddział czerwonej piechoty z lkm
 • Partisans/ Partyzanci
 • 1st Red Cavalry Sqdr/ 1szy szwadron Czerwonej Kawalerii
 • 2nd Red Cavalry Sqdr/ 2gi szwadron Czerwonej Kawalerii
 • HMG/cmk
 • Field Gun/Działo polowe
2nd Red forces (General Haradi)
2ga grupa Czerwonych (gen. Haradi)
Campbell
 • Elite Red Infantry with HMG/ Elitarna Czerwona Piechota  wspartej ckm
 • 1st Red Indian Infantry with HMG/ 1szy oddział czerwonej piechoty indyjskiej wspartej ckm
 • 2nd Red Indian Infantry/ 2gi oddział czerwonej piechoty indyjskiej
 • 4 units of Tribal levies/Cztery oddziały wojowników plemiennych.
 • Armoured car/Samochód pancerny
B. TURKS/TURCY

Turks Corps (Konstam Pasha)
Korpus Turecki (Konstam Pasza)
Angus
 • 5 Infantry platoons/ Pięć plutonów piechoty
 • Cavalry Sqdr/ Szwadron kawalerii
 • HMG/ckm
 • Field gun/Działo polowe
Basmachi (Tiger Lili)
Basmacze (Tiger Lili)
Colin
 • 2 Ex-Tsarist Infantry paltoons with LMG/Dwa byłe carskie plutony piechoty wsparte lkm
 • Tadjik Bodyguard/ Straż Tadżycka
 • 2 Tribal units/Dwa oddziały plemienne
 • Tribal Cavalry/Kawaleria plemienna
 • 2 Indian Infantry platoons with HMG/ Dwa plutony piechoty indyjskiej wsparte ckm
C. CENTRAL ASIAN BANDITS/BANDYCI Z CENTALNEJ AZJI (Zynda Khan)
Me/Ja

 • Polish ex-PoW Infantry with HMG/Oddział Polaków, byłych jeńców wojennych z ckm
 • Tribal Infantry/ Plemienna piechota
 • 3 Mongol Cavalry units/ Trzy oddziały kawalerii mongolskiej
 • Tibetan Cavalry unit/Oddział kawalerii tybetańskiej
I would like to thank Colin, for sending me the OdB for our last game. For more pictures, visit my flickr:
Chciałbym podziękowac Colin'owi za przesłanie mi OdB naszej ostatniej gry. Więcej zdjęć na moim flickr:

środa, 22 sierpnia 2012

Poland 1944 (8) - Some T34/85s and T70. Polska 1944 (8) - T34/85-ki i T70.

A few new tanks for my Poland 1944 project:
Kilka nowych czołgów do mojego projektu Polska 1944:

T34/85 from Plastic Soldier Company
I had to do some modification to this version. I cut the old barrels (original ware to hudge) and replaced them with new ones from RB MODEL. After I did the pictures I realised that I need to do some work with all hulls of the tanks...
Musiałem wykonać pewne modyfikacje tej wersji. Wyciąłem stare lufy (oryginalne była za duże) i zastąpiłem je nowymi z RB MODEL. Po tym jak zrobiłem zdjęcia, zdałem sobie sprawę, że muszę jeszcze trochę popracować nad kadłubami czołgów...T34/85 from DragonT34/85 from Armourfast
T70 form UniModelsMore pictures on my flickr:
Więcej zdjęć na moim flickr:
http://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157631193541516/ 

Next time I'll show you my new Germans.
Następnym razem pokażę moich nowych Niemców.

wtorek, 21 sierpnia 2012

Mont Ormel.

The remains of a retreating German column destroyed by the 1st Armoured Regiment near Hill 262. Resztki zniszczonej przez 1 Pułk Pancerny niemieckiej kolumny w poblizu wzgórza 262.


Dzisiaj mija 68 lat od zwycięstwa 1 Dywizji Pancernej generała Maczka, odniesionego w bitwie o Mont Ormel (wzgórze 262). Bitwa ta została stoczona w dniach 19-21 sierpnia 1944 roku i stanowiła ostatni rozdział zmagań Aliantów walczących z Niemcami w kotle  Falaise. Więcej na temat samej bitwy możecie znaleźć tutaj:

Today is 68 years since the 1st Armoured Division of General Maczek, achieved victory in the battle of Mont Ormel (Hill 262). This battle was fought beetween the days of 19th and 21st of August 1944, and was the last chapter of Allied  fighting the Germans in Falaise pocket. More about the battle you can find here:
http://en.wikipedia.org/wiki/Hill_262

sobota, 18 sierpnia 2012

Frankfurter 1942

The Battlefield. Pole bitwy.

This time we meet at Hugh home for a game. I would like to thank for lovelly sandwiches for Susanne and for all drinks (it was first time when I had a ginger beer, can you believe it?).
This week game was not the Antic as I said last time, but the Estern Front game. All setup and OdB you can find on Bill's blog (all links as usual at the bottom of this report). So shotly how the game was played? The Soviet players had been divided  their troops on three groups. One was going to assault the railway station, the second was the support for the first group, and the last one, had to defend the partisant suply base. The most violent was the fighting about the railway station. Partisant with mortar fire as support take the station, but later on with the hudge support of the SS Cavalry Company, Germans retake the station. The support group was fighting against with Security Police (SiPo) Battalion but was whiped off by German air support. The very hard fighting ware about the partisant's base. Soviets had to face very strong motorised battalion. The situation was very dramatic, but there arrived some support with 4th Cossacks Cavalry Div. With this troops, Soviets managed to destroy the PzKpfw 747(r) (captured T34). Finally they defend the position before the end of the game. And by the way, away from all the hustle and bustle, Soviet miner team blew up railway tracks. The game finished with the German victory, but the Soviet forces remainded not destroyed and still quite strong. It was another game with Rapid Fire! rules. Next game will be Back and Beyond game.
Tym razem by rozegrać grę spotkaliśmy się u Hugh. Bardzo chciałbym podziękować Susanne za wyśmienite kanapki i wszystkie napoje (po raz pierwszy spróbowałem piwa imbirowego - uwierzycie w to?).
W tym tygodniu nie było gry w czasach antycznych, ale gra z frontu wschodniego. Całe ustawienie gry i OdB znajdziecie na blogu Bill'a (wszystkie linki tradycyjnie na końcu raportu). Tak więc, w wielkim skrócie jak przebiegała rozgrywka. Sowieccy gracze podzielili swoje siły na trzy grupy. Pierwsza z nich za zadanie miała zdobycie stacji kolejowej, druga stanowiła jaje wsparcie i trzecia odpowiedzialna za obronę bazy zaopatrzeniową. Najbardziej krwawe walki trwały o stację. Partyzanci przy wsparciu ognia moździerza opanowali początkowo stację, jednak później przy poważnym wsparciu kompanii kawalerii SS, Niemcom udało się ją odbić. Grupa wsparcia stoczyła walkę z batalionem SiPo (policją bezpieczeństwa), ale został zniszczony poprzez niemieckie wsparcie lotnicze. Ciężkie walki toczyły się również o partyzancką bazę. Sowieci musieli walczyć tutaj z bardzo silnym batalionem zmotoryzowanym. Sytuacja była bardzo dramatyczna, jednak w porę przybyło wsparcie w postaci  4-tej Kozackiej Dywizji Kawalerii. Z tymi oddziałami, Sowieci zniszczyli PzKpfw 747(r) (zdobyczne T34). Ostatecznie przed zakończeniem gry obronili oni swoje pozycje. I tak na marginesie, z dala od wszelkiego zgiełku, sowieccy saperzy wysadzili tory kolejowe w powietrze. Gra została zakończona wygrana Niemców, jednak sowieckie siły nadal pozostawały niezniszczone i cały czas dość silne. To była kolejna dobra gra z użyciem zasad Rapid Fire!. Następna gra będzie grą z użyciem zasad Back and Beyond.
Railway station under the Soviet fire. Stacja kolejowa pod ogniem sowieckim.

Cossacks against the German tanks. Kozacy przeciwko niemieckim czołgom.

Siege of the partisant's base. Oblężenie bazy partyzanckiej.

And there is some links:
A oto kilka linków:

Game setup and OdB on Bill's blog:
Ustawienia gry i OdB na blogu Bill'a:

Pictures on my flickr:
Zdjęcia na moim flickr:

Pictures on Bill's flickr:
Zdjęcia na flickr Bill'a: 

czwartek, 16 sierpnia 2012

Grzegorz Brzęczyszczykiewicz, Chrząszczyżewoszyce powiat Łękołody

I just can not resist. Something for the fun:
There is a scene from the Polish commedy: 'Jak rozpętałem drugą wojnę światową' ('How I Unleashed World War Two'). More about this movie:


and the second scene from that movie:

and some subtitles:
-Lance Corporal Frank Dolas,
-a Pole!
-Lance Corporal Frank Dolas
from the 14th Infantry Regiment!
-I'm not French! I'm a Pole.
-Look, it's from my uniform...
-I came here to fight alongside with you...
...against Germans...
-But you aren't prepared for fighting
and Europe is waiting there...
-Okey. Okey.
-What is this thing for?
-You haven't got uniforms either?
-A lieutenant went for hunting hares
And he saw in the wood
naked bathing girls

Hey, hey, uha, ha,
hey, hey, uha, ha...

-I obediently report
that I am ready, captain.
-I came here on duty.
Let me in.
-What do you want?
Let me in to the captain!
-I obediently report
that I'm ready, captain.
-I'm a soldier.
-I can't wait doing nothing,
when the enemy invaded my country.
-I await orders...
-Yes, Sir.
-Not there?
-I understand. Entanglements.
Yes, Sir!
-To hell with this entanglement.
-After all you can't put barbed wires
around the whole desert.
-Rather mines.
-The guys from the camp told me that
when such a tank hits the mine, then...

Enjoy!!!

środa, 15 sierpnia 2012

Dzień Wojska Polskiego. Polish Armed Forces Day.


W dniu tym wojsko i społeczeństwo czci chwałę oręża polskiego, którego uosobieniem i wyrazem jest żołnierz. W rocznicę wiekopomnego rozgromienia nawały  bolszewickiej pod Warszawą święci się pamięć poległych w walkach z wiekowym wrogiem o całość i niepodległość Polski.
generał broni Stanisław Szeptycki
rozkaz nr 126 z dnia 4 sierpnia 1923r.

I that day army and all society celebrating glory of Polish armed forces, which the embodiment and expression is a soldier. On the aniversary of victory over Bolshevik onslaught in Battle of Warsaw we celebrate the memory of all fallen in battles with old enemy of  indivisibility and independence of Poland.
Lieutenant General Stanisław Szeptycki
order No 126 from the day of 4th of August 1923

Beat the Bolshevik - Polish propaganda poster from 1920. Source: Wikipedia.

poniedziałek, 13 sierpnia 2012

A bridge not too far. Most nie za daleko.

This time in SESWC we try Rules of Engagement in 28 mm. We decided to play a fictious scenario which could happend in 1944 somewhere in Netherlands. It was Ray idea to play that game, and mine to put there Polish paras from 1st Independent Parachute Brigade of general Sosabowski (now you know why after Claymore I decided to watch a 'Bridge to far' movie ;) In this game the Germans played Bill and Scott, Ray and Isaac played Americans, Campbell played Dutch resistance, I played Poles (who get expected that?) and Colin umpired the game. Scenario, figures, models and some of the terrains where provided by Colin, Bill brings some of his buildings and a river.
Tym razem w SESWC znów wykorzystaliśmy Rules of Engagement w 28mm. Zdecydowaliśmy się na rozegranie fikcyjnej sytuacji, która mogła się wydarzyć gdzieś w Holandii w 1944 roku. Był to pomysł Ray'a i moim aby w tą grę zaangażować polskich spadochroniarzy z 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej generała Sosabowskiego (teraz wiecie dlaczego po Claymore zdecydowałem się obejrzeć "O jeden most za daleko" ;) W tej grze Niemcami grali Bill i Scott, Ray i Isaac grali Amerykanami, Campbel holenderskim ruchem oporu, ja Polakami (kto by się spodziewał?) i Colin prowadził grę. Scenariusz, figurki, modele i cześć z terenów zostały dostarczone przez Colin'a, Bill natomiast przyniósł budynki i rzekę.
The battlefield. Pole bitwy.

How the game was played? The Americans and Poles had to secure a crossing point over the canal for use of the armoured elements which will reach the bridge in the next few hours. Beetween American and Polish commanders was a wager for whose troops first reach the far side of the canal. They have been expected that the crossing point could be defended by some Germans elements, but they did not know how strong. The Poles started the game, and as the first they took the house for thier HQ, and the troops take their positions at the stone wall. Unfornutelly their mortar was visible for German observer, and was shoot by fire from German mortar. Lucky for Poles, nothing happend and in the next turn they took much covered position. Then arrived Americans. they spread their forces on two and took positions on the road leading to some kind of factory under the cover of bushes and trees. The Poles decided to reach the bank of the river, but have to run to the second cover through open area. They have been shoot by German MG covered in the ruined building. Poles lost two soldiers, but reach the obstacle. It looks like there will be no easy run, this MG was a big problem. Americans concerned by what was happend, decided to cross the canal by swiming. Unlucky for them in the place where they decided to cross the canal, the German squad was waiting in ambush. There started shooting beetween Americans and Germans, and this fight took a very long time. To support Poles arrived a Cromwell tank. It was just in time, becouse at the other side of canal appear the German PzKpfw IV. It was very lucky day for Poles, by excellent shooting of the polish tank crew, German tank has been knocked out (I throw three 6s in the row!!!). Bed luck for Germans continued. On their position in the ruined building jumped from the attic the Dutch partisant. By they brave fight thei eliminated the MG team and supported their infantry team. The Duch action, lead the Poles and Americans to finally reach the canal. The Cromwell tank had been hit by hidden German PaK 40, and the track had been destroyed, but not the tank. This time Germans had a lot of luck, becouse fire from the tank was not so good and the German gun had not been destroyed. At this moment Americans who fought with the Germans won and crossed the canal by swimming. The Duch had been massacred by another German squad, who again took the positions in the ruined building, but it was to late, becouse the second American squad just crossed the canal over the bridge. The best in this was the style, they did this. They just simple run over it, without any problems at all. Polish commander lost a bet ... At this moment the game was over with the major Allied victory. Once again it was very good game with the Rules of Engagement rules. The next week game will be another Ancient game, and in two week time we are moving on the Eastern Front in 20mm...
On 1st of September I will visit the museum with sizeable number of tanks :) 
Jak rozegralismy grę? Amerykanie i Polacy mieli za zadanie zabezpieczyć przeprawę na kanale dla nadciągających za kilka godzin sił pancernych. Pomiędzy amerykańskim i polskim dowódcą doszło do zakładu o to, które oddziały jako pierwsze osiągną przeciwległy brzeg kanału. Spodziewano się jakiegoś oporu ze strony niemców, jednak nie było wiadomo jak silnymi. Grę rozpoczęli Polacy, poprzez zajęcie domu przez ich dowództwo i linii kamiennego murku przez resztę żołnierzy. Nieszczęśliwie dla polskiego moździerza, ten znalazł się na widoku niemieckiego obserwatora i został ostrzelany przez swój niemiecki odpowiednik. Na szczęście dla Polaków nic się nie stało i w następnej turze zajęli bardziej osłonięte pozycje. Wtedy nadciągnęli Amerykanie, którzy rozdzielili się na dwa pododdziały i zajęli pozycje wzdłuż drogi prowadzącej do fabryki. Droga ta była osłonięta krzewami i drzewami. Polacy zdecydowali się osiągnąć brzeg rzeki, jednak aby znaleźć się za następną osłoną, musieli znaleźć się w otwartym polu. Zostali tam ostrzelani przez niemiecki karabin maszynowy ukryty w uszkodzonym budynku. Polacy stracili dwóch żołnierzy, ale osiągnęli przeszkodę. Wyglądało na to, że ten ukryty karabin maszynowi będzie stanowił duży problem. Amerykanie zaniepokojeni, tym co się stało, zdecydowali się przepłynąc rzekę wpław. Nieszczęśliwie dla nich wpadli na zamaskowanych po drugiej stronie kanału Niemców. Wywiązała się strzelanina, która trawała dość długo. Jako wsparcie dla Polaków przybył czołg Cromwell. W samą porę, bo oto po drugiej stronie kanału pojawił się niemiecki PzKpfw IV.To był bardzo szczęśliwy dzień dla Polaków, ponieważ poprzez wspaniały strzał załoga polskiego czołgu wyeliminowała czołg niemiecki (wyrzuciłem trzy 6tki pod rząd!!!). Zła passa Niemców trwała. Na ich pozycje w zruinowanym budynku ze strychu spadli holenderscy partyzanci. Przez ich bohaterska walkę wyeliminowali oni obsługę karabinu maszynowego i oddział wspierający. Akcja Holendrów pozwoliła Polakom i Amerykanom na ostateczne osiągnięcie kanału. Cromwell został trafiony przez ukryte niemieckie działo PaK 40, co zniszczyło jego gąsienice, jednak nie wyeliminowało czołgu. Tym razem Niemcy mieli więcej szczęścia, poniewaz ogień czołgu nie zniszczył działabył już tak celny i niemieckie działo nie zostało zniszczone. W tym właśnie momencie Amerykanie, którzy walczyli z Niemcami wygrali i przekroczyli kanał wpław. Holendrzy zostali zmasakrowani przez drugi oddział Niemiecki, którzy na powrót zajęli pozycje w zruinowanym budynku, ale było już na to za późno, ponieważ drugi oddział Amerykanów przekroczył kanał po moście. Najlepszy jest sposób, w jaki tego dokonali. Po prostu wbiegli sobie na niego, nie niepokojeni przez nikogo. Polski dowóddzca przegrał zakład...W tym momencie gra została zakończona z decydującym zwycięstwem Aliantów. Jeszcze raz zasady Rules of Engagement dostarczyły nam znakomitej zabawy. Następna gra to nasze kolejne spotkanie ze starożytnością a za dwa tygodnie przenosimy się na Front Wschodni w skali 20mm... 1 września natomiast odwiedzę muzeum z pokaźną ilością czołgów :)
Polish initial positions. Polskie pozycje wyjściowe.

Cromwell.

The German tank burning. Płonie niemicki czołg.
And how to destroy a German tank? Simple throw three sixes in a row. A jak zniszczyć niemiecki czołg? Po prostu wyrzuc trzy szóstki pod rząd.
Americans supported by M7 Priest gun. Amerykanie ze wsparciem działa M7 Priest.

Dutch partisant fighting with Germans in the ruined building. Holenderscy partyzanci walczą z Niemcami w zrujnowanym budynku.

Pak 40.

Last moment of the game: Americans supported by Poles crossing the canal. Ostatni moment gry: Amerykanie ubezpieczani przez Polaków przekraczają kanał.
For more pictures visit my flickr:
Po więcej zdjęć odwiedź mój flickr:


For game seen from German point of view and more pictures visit Bill's blog:
Dla gry widzianej z perspektywy gracza niemieckiego i więcej zdjęć odwiedź blog Bill'a:
środa, 8 sierpnia 2012

24 Pułk Ułanów. 24th Polish Ulans Regiment.

Dzisiaj mija dokładnie 68 lat, kiedy oddziały 1 Dywizji Pancernej ruszyły do boju, podczas bitwy o Falaise. Aby to uczcić postanowiłem ruszyć z moim projektem i w ten sposób został zmontowany 1 Szwadron 24 Pułku Ułanów. O samym pułku napiszę w momencie, kiedy będzie już gotowy do prezentacji w całości. A na razie zdjęcie zmontowanych czołgów. Na fotografii zapodział się również czołg Stuart z Plutonu Rozpoznawczego.
Today is exactly 68 years, from that day, when units of Polish 1th Armoured Division get in fight, during the Battle of Falaise. To celebrate this, I decided to start my project, and I assembled the 1st Squadron of 24th Ulans Regiment. About the regiment I will write, whet it will be ready for presentation. In the meantime, photos of tanks assembled. On the picture you can also see the Stuart tank from the Reconnaissance Platoon.
Shermans - PSC 15mm; Stuart - Forged in Battle 15mm


poniedziałek, 6 sierpnia 2012

Claymore 2012 - p.2

Finally I managed to create first gallery from the Claymore. Unfornutelly I did not have to much time, to taking the pictures, The Bring and Buy kept me very busy. I had to run the table. I can said that there was quite much interesning stuff on offer, but as  my much more experienced colleagues said, all items are goes on ebay right now. Progress. As I said I had only one hour to see all displays, do some shoping, and to talk with friends. There was quite good show. Thank you all, who visit me and said hello. See you next year!!!
W końcu udało mi się stworzyć pierwszą galerię z Claymore. Niestety nie miałem zbyt dużo czasu na robienie zdjęć, "Bring and Buy" zajęło mi prawie cały czas podczas trwania show, kiedy to prowadziłem jeden ze stołów. Mogę jedynie powiedzieć, że było tam dużo interesujących rzeczy, jednak moi bardziej doświadczeni koledzy powiedzieli, większość rzeczy obecnie ląduje na ebay'u. Postęp. Tak jak to wyżej wspomniałem, miałem jedynie godzinę na obejrzenie wszystkich gier, zrobienie zakupów i rozmowy z przyjaciółmi. Show uważam za bardzo udane. Dziękuje wszystkim, którzy odwiedzili mnie podczas pracy i przywitali się ze mną. Do zobaczenia za rok!!!
Society of 20th Century Wargamers: Operation Kutusov – Panzer destroyers, 28mm
League of Augsburg : Battle of Borodino, 28mm
Gourock Wargames Club: The Battle of Trafalgar: 1/1200th
Falkirk & District Wargame Club:  Russian Civil War, 28mm
Durham Wargames Group : Battle of Brandiwine. 54mm
Border Reivers:  Vietnam, 1968, 28mm
Tyneside Wargames Club:  The Battle of Sekigahara (1600), 10mm
More pictures as usual on my flickr:
Więcej zdjęc jak zwykle na moim flickr:

And some additional links:
I trochę dodatkowych linków:
                           http://davestoybox.blogspot.co.uk/2012/08/claymore-2012.html
                           http://davestoybox.blogspot.co.uk/2012/08/otterburn-at-claymore.html
                           http://saxondog.blogspot.co.uk/2012/08/more-images.html

If I find any more pictures I will add links to this post.
Jeśli tylko znajdę więcej zdjęć, zalinkuję je w tym poście.