sobota, 19 listopada 2011

Belgia 1914

Ostatnia czwartkowa gra w SESWC to starcie pomiędzy Francuzami i Belgami z jednej strony a Niemcami z drugiej. Do gry użyliśmy zasad Back and Beyond. Pełny opis gry i zdjęcia znajdziecie na blogu Bill'a.

Last Thursday's game in SESWC was about the clash between French and Belgium at one side and Germans from the other. We used the Back and Beyond rules. Full description of the game with pictures, you can find on Bill's blog.

Link do blogu Bill'a Gilchrist.

wtorek, 15 listopada 2011

SESWC - St Lambert Sur Dives

W ostatni czwartek rozegraliśmy grę, która miała zostać wystawiona w imieniu naszego klubu na wargaming show Targe 2011 organizowaną przez Kirriemuir Wargaming Club. Chcieliśmy sprawdzić czy wszystko działa tak jak potrzeba, m.in tereny itp. Autorem scenariusza opartego na zasadach Rules of Engagement jest Colin Jack. Zostałem zaproszony do przetestowania i razem z Hugh Wilson'em zagraliśmy Kanadyjczykami przeciwko Billowi Gilchrist'wi, który dowodził Niemcami.
Było to moje pierwsze spotkanie z tymi zasadami i bardzo przypadły mi do gustu. Po pierwsze doskonale oddają realizm pola walki, szczególnie kiedy dwoma Shermanami próbowaliśmy ustrzelić Tygrysa (!). Nawet udało nam się go trafić, niestety zapłaciliśmy za to utratą 2 czołgów (jeden zniszczony, z drugiego uciekła załoga). Po drugie używa się w nim systemu metrycznego, więc miałem lekką przewagę w ocenianiu odległości ;). System doskonale sprawdza się w potyczkach skirmishowych. 
Niestety nie dysponuję zdjęciami z tego testu, a jedynie linkiem do relacji Bill'a z show, gdzie równiez możecie znaleźć trochę zdjęć.

Last Thursday, we played a game that was displayed on Kirriemuir Wargaming Club's show, Targe 2011. We wanted to check if we have everything for this game we need. Colin Jack wrote a scenario to the game using Rules of Engagement. I was invited to the test and together with Hugh Wilson (Canadians), we played against Bill Gilchrist (Germans).
That was my first game with this set of rules and I like them very much. They give a good realism of the battlefield, especially when we try with 2 Sherman tanks destroy a Tiger tank. Even though we managed to hit the cat, but those 2 tanks have been lost (one been destroyed, from the second the crew have escaped). It uses a metric system, so I have a slight advantage in evaluating the distances ;). The system is ideal for skirmishes.
Unfortunately, I do not have pictures of this test, only a link to Bill's blog where you can find relation from the show and some pictures.

link

wtorek, 8 listopada 2011

Poland 1944 (2)

Poza grami, oczywiście cały czas pracuję nad moimi Sowietami. Od ostatniego posta moja sowiecka armia rozrosła się o:
Besides the games I still work with my Soviets. Since last post about it i did: 
T34/85 - 2 mod
T34/76 - 5 mod
Studebaker US6 - 2 mod.

Już wkrótce umieszczę zdjęcia mojej armii (jak tylko naprawię lub kupię ładowarkę do baterii...).
I am going to put some pictures of my army (as soon as I fix or buy a new charger for my camera's battery...)

Rosyjska Wojna Domowa, Russian Civil War (SESWC)

Ostatni czwartek to rosyjska Wojna Domowa (1919) i pojedynek stoczony wg zasad: Back and Beyond. Co moge opowiedzieć o tym systemie? Jest maksymalnie prosty, bardzo szybki i bardzo zabójczy. Czyli to co lubię w wargamingu najbardziej. Co do rozegranej gry, to jej opis tym razem znajdziecie na blogu Angusa Konstam. Ja tylko dodam, że masakrowanie Czeki to sama przyjemność ;)
Last Thursday game was about the Russian Civil War (1919) and with Back and Beyond system. What I can say about this set of rules? It's extremely simple, very quick and very deadly. So it got everything I like in wargaming the most. What about the played game, you can find it on Angus Konstam's blog. I can only add, that the killing  Cheka soldiers were a pure pleasure ;)

link to the Angus Konstam's blog

wtorek, 1 listopada 2011

Wojna kontynuacyjna (Karelia w pobliżu Viipuri) - SESWC.

Zeszły czwartek w SESWC to Rapid Fire i fikcyjne starcie pomiędzy Finami a Sowietami. Pełny komentarz i zdjęcia z gry znajdują się na blogu Billa (link poniżej).
Finowie (prowadzeni m.in. przeze mnie i Colina) niestety nie sprostali pancernej nawale sowieckiej. , a Mój plan wprowadzenia w zasadzkę i zablokowania ich na drodze, został powstrzymany przez słabe rzuty kości... Pociski z karabinów ppanc odbijały się od pancerzy czołgów, koktajle mołotowa nie czyniły żadnych szkód. Źle rozmieściłem również działo ppanc. i ciągle musiałem uzupełniać obsługę tego stanowiska. Popełnione błędy będą dla mnie lekcją. Ale i tak gra była wspaniała.

Last Thursday in SESWC was Rapid Fire time and fictional combat between Fins and Soviets. Full comment and pictures are on Bill's blog (link below).
Fins (commanded by me and Colin) unfortunately were too weak for soviet armoured forces. My plans for ambush Soviet troops and to block them on the road has been stopped by bad dices... Bullets from AT rifles just bounced from tanks, Molotov cocktails did not make any damages. I put my AT gun in the wrong place and because of that, I had to replace its crew all the time. All my mistakes will be a lesson for me. But the game was great anyway.