poniedziałek, 5 grudnia 2011

Drugie Powstanie Śląskie/Second Silesian Uprising 1920

Nasza ostatnia gra czwartkowa w SESWC poświęcona była Drugiemu Powstaniu Śląskiemu. Użyliśmy zasad Back and Beyond. Figury i tereny były dostarczone przez Colina i Bill'a. Tym razem ja objąłem dowódctwo nad Polakami, z kolei Bill i Colin dowodzili Niemcami.
Tłem gry był hipotetyczny niemiecki szturm na wieś bronioną przez nieregularne polskie siły (3 plutony piechoty, jeden lekki i jeden ciężki km, oraz działo zamontowane na ciężarówce (!)). Siły niemieckie to: 4 plutony piechoty, 4 ciężkie km, miotacze płomieni, artyleria i moździeż.
Mój plan był prosty. Po pierwsze zmiękczyć niemiecki szturm moimi km-ami i działem, a następnie wykorzystując osłonę budynków i barykady walczyć z niemiecką piechotą. Jeden z moich plutonów zajął pobliskie wzgórze i tam miał opóźnić atak dwóch niemieckich plutonów. Przez całą grę Niemcy próbowali zbliżyć się do wioski, jednak moje działo i km-y skutecznie im na to nie pozwalały. Pomagały mi w tym także szczęśliwe rzuty kostką, w przeciwieństwie do strony niemieckiej. W ostatniej turze cały czas utrzymywałem wieś i w następnej turze miałem zamiar wprowadzić posiłki z regularnych oddiałów POW. Czyli gra zakończyła się zwycięstwem Polaków!!!
Aby przeczytać więcej o Powstaniach Śląskich zapraszam tu.
Aby zobaczyć kilka zdjęć z gry zapraszam na blog Bill'a tu.

Last Thursday's game in SESWC was about Second Silesian Uprising. We use the Back and Beyond rules for our game. The troops and terrains were provided by Colin and Bill. This time I was commanding Poles, Bill and Colin took the Germans.
Background of the game was a hypothetical German assault on Silesian village protected by irregular Polish troops (3 infantry platoons, 1 LMG, 1 HMG, 1 gun truck (!)). Germans forces were: 4 infantry platoons, 4 HMG, flamethrowers, artillery, mortar. 
My plan was simple: 1st. - to make as many casualties as I can with my gun and MG's, and then use hardcover of the buildings and barricade to fight with German infantry. One of my platoons take a position on one of the nearby hill and there try to slow down 2 Germans platoons. For a whole game, Germans tried to take closer to the village, but my MG's and the gun did not let them do this. I got help from my lucky dices. Till the game has finished I have still held the village and in next turn my regular troops from Polish Military Organisation ware ready to come and give help to my irregulars. It was a victory for Poles!!!.
For more information about Silesian Uprising go here.
For some pictures go to Bill's blog here.