czwartek, 1 czerwca 2023

Ace, no more! Death of Goering. As, już nie! Śmierć Goeringa.

The Wings of Glory became very popular recently. Therefore we had another game. This time Peter came up with the scenario. After the British and French bombed the German airfield, they wanted revenge. Two Allied planes were grounded this time, whereas only one patrolled the sky. Germans secretly did thier 6 movements and then revealed their aircraft. Then the British player had to roll a dice, to launch his planes (on the first turn it had to be 5 or 6, on the second 4,5,6 and so on). He managed to do it on the third turn. The battle began.

Wings of Glory stało się ostatnio bardzo popularne. Dlatego też rozegraliśmy w nią kolejną grę. Tym razem Peter wymyślił scenariusz. Po brytyjsko-francuskim ataku na niemieckie lotnisko, Niemcy zapragnęli rewanżu. Dwa alianckie samoloty były wciąż na lotnisku a tylko jeden patrolował przestworza. Niemcy wykonali sekretnie 6 ruchów, po czym pojawili się na stole. Wtedy brytyjski gracz mógł poderwać swoje samoloty do lotu (w pierwszej turze na 5,6, w drugiej na 4,5,6 i tak dalej). Udało mu się to w turze trzeciej. Bitwa się rozpoczęła.SCENARIO / SCENARIUSZ:  Peter Mearns
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Tim Chant, Peter Mearns
SCENERY / SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Tim Chant, Peter Mearns

We managed to get to the airfield, but only Peter was on the correct high, to attack grounded planes. When they launched, the Germans find themselves in a big problem. First Alasdair was shot down, by one of Tim's planes, then Goering (I) managed to revenge Alasdair and shot down Tim, however soon after the second Tim's plane shot down Goering. Unfortunately, he finished with an explosion, so no chance of survival. He finished with a total of 3 numbers of kills (so far the bigger number achieved). Then Tim returned with another plane, this time Russian and shot down Peter. That finished the game with Entente's victory.

Udało nam się dotrzeć do lotniska, ale tylko Peter znalazł się na właściwej wysokości, by zaatakować samoloty na płycie lotniska. Kiedy wystartowały, Niemcy znaleźli się w poważnych kłopotach. Wpierw zestrzelony został Alasdair, przez jeden z samolotów Tima, który został wkrótce zestrzelony przez Goeringa (ja) i w ten sposób pomściłem Alasdaira. Goering nie cieszył się długo sukcesem, bo wkrótce został on zestrzelony przez drugi samolot Tima. Niestety, wywołało to eksplozję maszyny, więc pilot nie miał szans na przeżycie. Zakończył karierę z 3 zestrzeleniami (jak na razie jest to najwyższa osiągnięta liczba). Wtedy Tim powrócił z kolejnym samolotem, tym razem rosyjskim i zestrzelił Petera. To zakończyło grę, wygraną Ententy.

From left to right: Peter, Alasdair and Bartek.

On the left Michael, on the ground both Tim.

Here they are.

Michael versus all.

Alasdair's plane is in trouble.

Tim's planes launched!


Alasdair downed!

Tim's downed!


Peter's downed.


 Links. Linki.

Michael:

to be updated soon...

SESWC:

to be updated soon...

FLICKR:

https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72177720308733525

czwartek, 25 maja 2023

What a Tanker! 1944.

Another game with What a Tanker! rules. This time late war in 28mm. British and Poles versus Germans. It was the first time on the table for my new tanks.

Kolejna gra z zasadami What a Tanker! Tym razem okres późniejszy i w skali 28mm. Brytyjczycy i Polacy przeciw Niemcom. Był to debiut moich nowych czołgów.


SCENARIO / SCENARIUSZ: 
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda, Peter Mearns
SCENERY / SCENERIA: Peter Mearns, SESWC
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Bartek Żynda, Peter Mearns

1. Forces. Siły. POLAND & UNITED KINGDOM / POLSKA i ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
(Alasdair, Bartek, David, Tim)

1 x Sherman Firefly (Polish)
2 x Sherman V (Polish)
1 x Sherman V (British)GERMANY / NIEMCY
(Campbell, John, Michael, Peter)

1 x PzKpfw V Panther
2 x PzKpfw IV
1 x Jgpz 38(t) Hetzer2. The game. Gra.

The late war What a Tanker! is much different from the early war. You roll a massive number of dice and to knock out the enemy tank is much easier. It started very badly for the British. Their Sherman driven by Tim gets shot by John and explodes. In our game, when someone lost a tank would get another one, until all tanks from our collection have been used. Tim got another Sherman and lost it again! This time it was because of the Campbell's Panther, or Peter's Pz. IV. I don't remember it now. So he gets Churchill instead. The next destroyed tank was Polish Firefly. Alasdair was hit by Peter's Pz. IV. Alasdair returned with another Sherman V. This time he managed to hit Michael's Hetzer in his back. Michael returned with StuG III. Michael was quickly ravaged by Campbell in his Panther. Alasdair had no chances at all. The last destroyed tank belonged to John. He was hit by David's Polish Sherman. which finished the game. Allied managed to destroy only 2 tanks but lost 4, so the game was lost.

Późnowojenny What a Tanker! bardzo różni się od wczesnowojennego. Rzuca się olbrzymie ilości kości i eliminowanie wrogich czołgów jest dużo łatwiejsze. Zaczęło się bardzo źle dla Brytyjczyków. Ich Sherman prowadzony przez Tima dostał trafienie od Johna i eksplodował. W naszej grze, jeżeli straci się czołg, dostaje się wtedy następny aż do wykończenia naszych kolekcji. Tim otrzymał kolejnego Shermana i znów go stracił! Tym razem dostał od Panthery Campbella albo od Pz. IV Petera, nie pamiętam już dobrze. Teraz dostał Churchilla. Następnym zniszczonym czołgiem był polski Firefly, prowadzony przez Alasdaira. Alasdair otrzymał trafienie od Pz. IV Petera. Alasdair powrócił z kolejnym Shermanem V. Tym razem udało mu się trafić Hetzera Michaela w jego tył, Michael powrócił z StuGiem III. Michael został szybko pomszczony przez Pantherę Campbella. Alasdair nie miał najmniejszych szans w tym starciu. Ostatnim zniszczonym czołgiem był Pz. IV Johna. Został trafiony przez polskiego Shermana prowadzonego przez Davida, to zakończyło grę. Aliantom udało się zniszczyć 2 czołgi ale stracili 4 swoje i dlatego przegrali grę.3. Links. Linki.


SESWC:

to be updated soon...

FLICKR:

https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72177720308563424

czwartek, 18 maja 2023

Carronade 2023.

My first wargame show of the year. Carronade 2023 in Falkirk. The show was done by Falkirk Wargame Club. I like it very much, because it is the same size as our Claymore, but Im not involved in any work. So all time is spent on having fun. There were a lot of amazing games played on that day. I had a lot of conversations about the hobby and other areas with a lot of friends. Amazingly spent Saturday.

Mój pierwszy wargamingowy konwent. Carronade 2023 w Falkirk. Wydarzenie zostało przygotowane przez Falkirk Wargaming Club. Bardzo lubię ten konwent, ponieważ rozmiarami przypomina nasz Claymore, ale nie jestem zaangażowany w żadne prace, więc w całości mogę poświęcić się zabawie. Tego dnia rozegrano wiele wspaniałych gier. Odbyłem też wiele rozmów z przyjaciółmi o hobby i innych sprawach też. Wspaniale spędzona sobota.

1. Games. Gry.

Here are some games, which caught my eye during the show:

Oto niektóre gry, które wzbudziły moje zainteresowanie:
2. Painting competition. Konkurs malarski.

During the show was the painting competition too. Here are some historical entries. Sorry, but I have no idea who won. However, all figures and models looked very splendid!

Podczas konwentu był organizowany również konkurs malarski. Oto wszystkie historyczne modele i figurki. Wybaczcie, ale nie wiem kto wygrał. Jednakże, wszystkie prace wyglądały wspaniale!


3. My games. Moje gry.

During the show, I had an opportunity to play 3 games. Two with Gothenbugh Gamers and one with S.P.I.T. First game was with Gothenburgers. They had a 28mm game with Japanese tanks. It was a game allocated during the siege of Singapore in 1942. Everyone had a tank and had to move through the golf field to get over the hole. Who would do it in the shortest time would win the game. In my first game, I was off the table, during the second I won it in 5 turns and managed to destroy a British armoured car. My third game was with S.P.I.T. gamers. Their Warsaw Uprising game get my interest since I saw it on the show list. They used their own rules, which are a mix of Bolt Action, Chain of Command and their own ideas and use D12 dice. Quite an interesting set of rules, I have to admit. In our game Poles were trying to push back Germans from their positions and to free some of their people trapped behind enemy lines. I managed to force them to retreat from the first line of the buildings but was stopped on the second line. The game finished with a draw. I really enjoyed the game and the chat with the guys.

Podczas konwentu, rozegrałem 3 gry. Dwie z Gothenburg Gamers i jedną z S.P.I.T. Pierwsza była z Gothenburgersami. Pokazali oni grę w skali 28mm i były to japońskie czołgi. Gra była umiejscowiona w czasie oblężenia Singapuru w 1942 roku. Każdy posiadał jeden czołg i musiał w jak najkrótszym czasie przejechać przez pole golfowe i przejechać przez dołek. W pierwszej grze mój czołg opuścił pole gry, ale w drugiej udało mi się to zrobić w ciągu 5 tur, wygrać grę i przy okazji zniszczyć brytyjski samochód pancerny. Moją trzecią grę rozegrałem z panami z S.P.I.T. Pokazali oni grę Powstanie Warszawskie, która wzbudziła moje zainteresowanie, ajk tylko zobaczyłem ją na liście. Do gry użyli własnych zasad, która jest mieszanką pomysłów z Bolt Action, Chain of Command i ich własnych pomysłów i używa się tu kości K12. Bardzo ciekawy zestaw zasad, muszę to przyznać. W naszej grze Polacy musieli wyprzeć Niemców z ich pozycji obronnych i uwolnić kilku swoich ludzi, którzy znaleźli się za liniami przeciwnika. Udało mi się wyprzeć Niemców z ich pierwszej linii, ale utknąłem na drugiej. Gra zakończyła się remisem. Bardzo mi się ona podobała a najbardziej okazja do porozmawiania z jej twórcami.

Of course, I did some shopping too. Nothing fancy, just essentials (Perrys plastic Mahdists included, but that is tradition). 

Oczywiście zrobiłem też małe zakupy. Nic szalonego, tylko najbardziej potrzebne produkty (w tym plastikowi Mahdyści od Perrys, ale to tradycja)

FLICKR:

https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72177720308366877