poniedziałek, 5 grudnia 2011

Drugie Powstanie Śląskie/Second Silesian Uprising 1920

Nasza ostatnia gra czwartkowa w SESWC poświęcona była Drugiemu Powstaniu Śląskiemu. Użyliśmy zasad Back and Beyond. Figury i tereny były dostarczone przez Colina i Bill'a. Tym razem ja objąłem dowódctwo nad Polakami, z kolei Bill i Colin dowodzili Niemcami.
Tłem gry był hipotetyczny niemiecki szturm na wieś bronioną przez nieregularne polskie siły (3 plutony piechoty, jeden lekki i jeden ciężki km, oraz działo zamontowane na ciężarówce (!)). Siły niemieckie to: 4 plutony piechoty, 4 ciężkie km, miotacze płomieni, artyleria i moździeż.
Mój plan był prosty. Po pierwsze zmiękczyć niemiecki szturm moimi km-ami i działem, a następnie wykorzystując osłonę budynków i barykady walczyć z niemiecką piechotą. Jeden z moich plutonów zajął pobliskie wzgórze i tam miał opóźnić atak dwóch niemieckich plutonów. Przez całą grę Niemcy próbowali zbliżyć się do wioski, jednak moje działo i km-y skutecznie im na to nie pozwalały. Pomagały mi w tym także szczęśliwe rzuty kostką, w przeciwieństwie do strony niemieckiej. W ostatniej turze cały czas utrzymywałem wieś i w następnej turze miałem zamiar wprowadzić posiłki z regularnych oddiałów POW. Czyli gra zakończyła się zwycięstwem Polaków!!!
Aby przeczytać więcej o Powstaniach Śląskich zapraszam tu.
Aby zobaczyć kilka zdjęć z gry zapraszam na blog Bill'a tu.

Last Thursday's game in SESWC was about Second Silesian Uprising. We use the Back and Beyond rules for our game. The troops and terrains were provided by Colin and Bill. This time I was commanding Poles, Bill and Colin took the Germans.
Background of the game was a hypothetical German assault on Silesian village protected by irregular Polish troops (3 infantry platoons, 1 LMG, 1 HMG, 1 gun truck (!)). Germans forces were: 4 infantry platoons, 4 HMG, flamethrowers, artillery, mortar. 
My plan was simple: 1st. - to make as many casualties as I can with my gun and MG's, and then use hardcover of the buildings and barricade to fight with German infantry. One of my platoons take a position on one of the nearby hill and there try to slow down 2 Germans platoons. For a whole game, Germans tried to take closer to the village, but my MG's and the gun did not let them do this. I got help from my lucky dices. Till the game has finished I have still held the village and in next turn my regular troops from Polish Military Organisation ware ready to come and give help to my irregulars. It was a victory for Poles!!!.
For more information about Silesian Uprising go here.
For some pictures go to Bill's blog here.

sobota, 19 listopada 2011

Belgia 1914

Ostatnia czwartkowa gra w SESWC to starcie pomiędzy Francuzami i Belgami z jednej strony a Niemcami z drugiej. Do gry użyliśmy zasad Back and Beyond. Pełny opis gry i zdjęcia znajdziecie na blogu Bill'a.

Last Thursday's game in SESWC was about the clash between French and Belgium at one side and Germans from the other. We used the Back and Beyond rules. Full description of the game with pictures, you can find on Bill's blog.

Link do blogu Bill'a Gilchrist.

wtorek, 15 listopada 2011

SESWC - St Lambert Sur Dives

W ostatni czwartek rozegraliśmy grę, która miała zostać wystawiona w imieniu naszego klubu na wargaming show Targe 2011 organizowaną przez Kirriemuir Wargaming Club. Chcieliśmy sprawdzić czy wszystko działa tak jak potrzeba, m.in tereny itp. Autorem scenariusza opartego na zasadach Rules of Engagement jest Colin Jack. Zostałem zaproszony do przetestowania i razem z Hugh Wilson'em zagraliśmy Kanadyjczykami przeciwko Billowi Gilchrist'wi, który dowodził Niemcami.
Było to moje pierwsze spotkanie z tymi zasadami i bardzo przypadły mi do gustu. Po pierwsze doskonale oddają realizm pola walki, szczególnie kiedy dwoma Shermanami próbowaliśmy ustrzelić Tygrysa (!). Nawet udało nam się go trafić, niestety zapłaciliśmy za to utratą 2 czołgów (jeden zniszczony, z drugiego uciekła załoga). Po drugie używa się w nim systemu metrycznego, więc miałem lekką przewagę w ocenianiu odległości ;). System doskonale sprawdza się w potyczkach skirmishowych. 
Niestety nie dysponuję zdjęciami z tego testu, a jedynie linkiem do relacji Bill'a z show, gdzie równiez możecie znaleźć trochę zdjęć.

Last Thursday, we played a game that was displayed on Kirriemuir Wargaming Club's show, Targe 2011. We wanted to check if we have everything for this game we need. Colin Jack wrote a scenario to the game using Rules of Engagement. I was invited to the test and together with Hugh Wilson (Canadians), we played against Bill Gilchrist (Germans).
That was my first game with this set of rules and I like them very much. They give a good realism of the battlefield, especially when we try with 2 Sherman tanks destroy a Tiger tank. Even though we managed to hit the cat, but those 2 tanks have been lost (one been destroyed, from the second the crew have escaped). It uses a metric system, so I have a slight advantage in evaluating the distances ;). The system is ideal for skirmishes.
Unfortunately, I do not have pictures of this test, only a link to Bill's blog where you can find relation from the show and some pictures.

link

wtorek, 8 listopada 2011

Poland 1944 (2)

Poza grami, oczywiście cały czas pracuję nad moimi Sowietami. Od ostatniego posta moja sowiecka armia rozrosła się o:
Besides the games I still work with my Soviets. Since last post about it i did: 
T34/85 - 2 mod
T34/76 - 5 mod
Studebaker US6 - 2 mod.

Już wkrótce umieszczę zdjęcia mojej armii (jak tylko naprawię lub kupię ładowarkę do baterii...).
I am going to put some pictures of my army (as soon as I fix or buy a new charger for my camera's battery...)

Rosyjska Wojna Domowa, Russian Civil War (SESWC)

Ostatni czwartek to rosyjska Wojna Domowa (1919) i pojedynek stoczony wg zasad: Back and Beyond. Co moge opowiedzieć o tym systemie? Jest maksymalnie prosty, bardzo szybki i bardzo zabójczy. Czyli to co lubię w wargamingu najbardziej. Co do rozegranej gry, to jej opis tym razem znajdziecie na blogu Angusa Konstam. Ja tylko dodam, że masakrowanie Czeki to sama przyjemność ;)
Last Thursday game was about the Russian Civil War (1919) and with Back and Beyond system. What I can say about this set of rules? It's extremely simple, very quick and very deadly. So it got everything I like in wargaming the most. What about the played game, you can find it on Angus Konstam's blog. I can only add, that the killing  Cheka soldiers were a pure pleasure ;)

link to the Angus Konstam's blog

wtorek, 1 listopada 2011

Wojna kontynuacyjna (Karelia w pobliżu Viipuri) - SESWC.

Zeszły czwartek w SESWC to Rapid Fire i fikcyjne starcie pomiędzy Finami a Sowietami. Pełny komentarz i zdjęcia z gry znajdują się na blogu Billa (link poniżej).
Finowie (prowadzeni m.in. przeze mnie i Colina) niestety nie sprostali pancernej nawale sowieckiej. , a Mój plan wprowadzenia w zasadzkę i zablokowania ich na drodze, został powstrzymany przez słabe rzuty kości... Pociski z karabinów ppanc odbijały się od pancerzy czołgów, koktajle mołotowa nie czyniły żadnych szkód. Źle rozmieściłem również działo ppanc. i ciągle musiałem uzupełniać obsługę tego stanowiska. Popełnione błędy będą dla mnie lekcją. Ale i tak gra była wspaniała.

Last Thursday in SESWC was Rapid Fire time and fictional combat between Fins and Soviets. Full comment and pictures are on Bill's blog (link below).
Fins (commanded by me and Colin) unfortunately were too weak for soviet armoured forces. My plans for ambush Soviet troops and to block them on the road has been stopped by bad dices... Bullets from AT rifles just bounced from tanks, Molotov cocktails did not make any damages. I put my AT gun in the wrong place and because of that, I had to replace its crew all the time. All my mistakes will be a lesson for me. But the game was great anyway.

piątek, 14 października 2011

Claymore 2011.

Oto link do mojej galerii z Claymore 2011, które odbyło sie w Edynburgu 6 sierpnia 2011.
This is a link to my gallery from Claymore 2011, which was in Edinburgh 6th August 2011.
http://www.flickr.com/photos/68517134@N06/sets/72157627887792306/

niedziela, 9 października 2011

wtorek, 27 września 2011

Polska 1944

Obecnie pracuję nad Armią Czerwoną do mojego projektu Polska 1944 (20mm). Skończyłem już:
Recently I work with my Red Army in 20mm for my Poland 1944 project. So far I did:
 • T34/76 - 3 mod.
 • SU 85 - 2 mod.
 • M3 half truck - 1 mod.
 • Amphibious Jeep - 1 mod.
 • 37mm AA gun (61-K) - 2 mod. (1 odprzodkowane/limbered, 1 nieodprzodkowane/unlimbered)
 • IL2m3 - 1 mod.
 • Jak 9 - 1 mod.
 • 96 fig.
Pracuję również nad ich przeciwnikiem, Niemcami i na razie mam:
I work with their opponent as well, Germans. Right now I have:

 • PzKpfw IV - 1mod.
 • PzKpfw V - 1 mod.
 • PzKpfw VI - 1 mod.
 • Ju 87/G2 - 1 mod.
Jak widać obecnie główny nacisk kładę na Sowietów. Jak ich skończę zabiorę się za Niemców i na końcu za Armię Krajową. Siły te będę wykorzystywał głównie do gry przy uzyciu zasad Rapid Fire!.

As you see, mainly I work with my Soviet troops right now. After the Soviets, I will do Germans and probably Polish Home Army. I am going to use the above troops to play with Rapid Fire! rules.

Zdjęcia wkrótce. I will place photos soon.

  Introduction

  Hello! I would like to invite you to a new blog.
  My name is Bartek. This blog will be about my adventure with wargaming. I am going to place here relations about my works in progress, games I have played, etc.

  Wprowadzenie

  Witam i zapraszam do nowego blogu!
  Na imię mi Bartek. Blog ten będzie opowiadał o mojej przygodzie z wargamingiem. Będą tutaj zamieszczane relacje z mojego warsztatu, z rozegranych gier itp.