niedziela, 6 stycznia 2013

Heer-Agimont 1940

Our first game this year was Bolt Action 28mm game. Advantage of the hospitality of Hugh Wilson and his table we played scenario of the Belgian Campaign of 1940, prepared by Campbell Hardie. Figures and vehicles came from the collections of Campbell, Hugh and Colin Jack. All terrains ware made by Hugh.
Naszą pierwsza w tym roku grą było Bolt Action w skali 28mm. Skorzystaliśmy z gościny Hugha Wilsona i na jego stole rozegraliśmy scenariusz rozgrywający się podczas Kampanii Belgijskiej w roku 1940, przygotowany przez Campbella Hardiego. Figurki i pojazdy pochodziły z kolekcji Campbella, Hugha i Colina Jacka. Tereny to zasługa Hugha.
The battlefield. Pole bitwy.

As in our previous game Belgians (Bill Gilchrist and myself) had to again slow down advancing Germans (Donald Adamson and Hugh) and awaiting the arrival of the French forces (Colin and Campbell). The game divided on to two fighting of two crossings, except that the Germans ware able to cross one of them and the fighting moved to the village where the French, Belgian and German infantry fought fierce battles. Unfortunately, at the end of the game the situation was not resolved and is likely to continue the fighting of that village. Germans had also remembered that on their back they left very well hidden Belgian infantry units that will surely supported Allied in the fighting in the village. On the second crossing the fights took place beetween German and French and Belgian tanks. Here, as weel, the situation was not crystallized and neither the sides was able to take an advantage at this side. The upcoming French support on this side with a Char B1 tank could tip the balance on the side of the Allies. The battle ended again with stopped German offensive, and therefore victory belongs to the Belgians and the French.
Tak jak w naszej poprzedniej grze Belgowie (Bill Gilchrist i ja) znowu musieli spowolnić napierających Niemców (Donald Adamson i Hugh), oczekując na przybycie Francuzów (Campbell i Colin). Gra przyjęła postać walk o dwie przeprawy, z tym że jedną udało się Niemcom pokonać i walka przeniosła się do wsi, gdzie piechota francuska, belgijska i niemiecka toczyła zażarte boje. Niestety do końca gry sytuacja tam nie została rozwiązana i prawdopodobnie walki trwały by nadal. Niemcy musieli jednocześnie pamiętać, że na swoich tyłach zostawili doskonale zamaskowane oddziały belgijskiej piechoty, które na pewno wsparły by walczących we wsi Aliantów. Walkę o drugą przeprawę toczyły głównie czołgi niemieckie kontra francuskie i belgijski. Tutaj także nie udało się wykrystalizować wyraźnej przewagi żadnej ze stron. Jednak nadchodzące tutaj wsparcie francuskie w postaci czołgu Char B1 mogło przeważyć szalę na stronę aliantów. Bitwa zakończyła się więc ponownie zatrzymaniem ofensywy niemieckiej, a co za tym idzie zwycięstwem Belgów i Francuzów.
Pz II
Pz 38(t) vs. Belgian At gun...
Destroyed German tanks and brave S35. Zniszczone niemieckie czołgi i dzielny S35.

In our game proved the system of the action tokens instead action dices (as suggested by the rules). We have also introduced tokens 'end of turn', which adds an element of unpredictability the game (not all units have the opportunity to perform an action). And at the end of the relation the congratulations goes to Campbell for his first scenario (I like especially the preparation of the battlefield on the basis of map materials), which was very advanced as well.
More pictures from the battle you will be able to find on my Flickr (clickhere).
W naszej grze sprawdził się system żetonów zamiast kości (jak sugerują przepisy). Wprowadziliśmy również żetony końca tury, co dodaje rozgrywce element nieprzewidywalności (nie wszystkie jednostki mają możliwość wykonania akcji). Na koniec gratulacje dla Campbella za jego pierwszą przygotowaną grę (podoba mi się szczególnie przygotowanie pola bitwy w oparciu o materiał kartograficzny), jak i bardzo rozbudowany scenariusz.
Więcej zdjęć wraz z przebiegiem akcji możecie znaleźć na moim flickru (kliknij tutaj).


Ordre de Bataille:

Belgians (all troops ware regular)

Group 1 (Bill):
Force HQ – Officer, 2 rifles, light AT gun with 3 crew
Infantry section – Officer, 7 rifles, LMG, ATR
Mortar section – 3 crew, medium mortar, Spotter
AT gun section – 3 crew

Group 2 (myself):
Infantry section – Officer, 6 rifles, LMG,
Infantry section – Officer, 8 rifles, LMG,
MMG section – 3 crew
AT gun section – 3 crew
T15 tank – light tank (7+), light autocannon

French

Advance Guard (Colin):
Somua S35 tank – medium tank (9+), medium AT gun, MMG, Inexperienced
Somua S35 tank – medium tank (9+), medium AT gun, MMG, Inexperienced
Infantry section – Officer, 10 rifles, LMG, Regular, Motorised
Infantry section – Officer, 10 rifles, LMG, Regular, Motorised
Mortar section – 3 crew, light mortar, Regular, Motorised
Force HQ – Officer, SMG, 2 rifles, medic, Regular, Motorised

Reinforcements (arrived on turn 3)(Colin)
Char B1 tank – Medium tank (9+), light AT gun, light howitzer, MMG, Inexperienced
Infantry section – Officer, 10 rifles, LMG, Regular, Motorised
Mortar section – 3 crew, medium mortar, Spotter, Regular, Motorised
25mm gun + tow – 3 crew, light AT gun, Regular

Lieutenant 'Ardee (aarived on turn 6)(Campbell)
Renault R35 tank – Medium tank (9+), light AT gun, MMG, Inexperienced
Renault R35 tank – Medium tank (9+), light AT gun, MMG, Inexperienced
Infantry section – Officer, 11 rifles, Green, Motorised
Schneider Half Truck – Light AT gun, Regular – Special rule: unreliable clapped out POS

Germans:

Recce troops: (Hugh)
PzKpfw II tank – commander, light tank (8+), light autocannon, Regular, Recce
SdKfz 222 – Armoured car (7+), light autocannon, Regular, Recce
SdKfz 222 – Armoured car (7+), light autocannon, Regular, Recce
Luftwaffe liaison – Officer, radio op., Regular, VW Van with 2 x Henchel 123 air support available.

Group1 (arrived on turn 3)(Donald)
PzKpfw 38(t) – light tank (8+), light AT gun, MMG, Regular
PzKpfw 38(t) – light tank (8+), light AT gun, MMG, Regular
PzKpfw 38(t) – light tank (8+), light AT gun, MMG, Regular
Infantry HQ – Officer, 2 SMG, 2 rifles, medic, Regular, Kubelwagen
Infantry section – Officer, 2 SMG, 8 rifles, LMG, Regular, SdKfz 251
Infantry section – Officer, 2 SMG, 8 rifles, LMG, Regular, SdKfz 251

Group 2 (arrived on turn 5)(Donald)
PzKpfw IV/D – medium tank (9+), light howitzer gun, MMG, Regular
PzKpfw IV/D – medium tank (9+), light howitzer gun, MMG, Regular
PzKpfw III/E – medium tank (9+), light AT gun, MMG, Regular
Infantry section – Officer, 2 SMG, 8 rifles, LMG, Regular, SdKfz 251
Infantry section – Officer, 2 SMG, 8 rifles, LMG, Regular, SdKfz 251
Infantry section – Officer, 2 SMG, 6 rifles, light mortar, LMG, Regular, SdKfz 251

 

 

 

4 komentarze:

 1. Hourra for the French and Belgium troops...even if the AT gun is looking a little bit worried in the second picture!
  Nice AAR Bart!
  Phil.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thank you Phil! Yes this time the fight was much harder than the last time. Both Belgians and French did a lot to stop the German advance.
   All the best,
   Bart

   Usuń
 2. Great report and photos Bart!

  OdpowiedzUsuń