piątek, 3 maja 2013

Whiskey Creek - 12.10.1777

The last time I am neglecting a bit my blog, and this is mainly due to the game I am playing and painting projects that are in progress. Now I decided to catch up with some relations. Today, a brief report from the game that we played at  Bill Gilchrist's home in the previous Saturday.
Ostatnio trochę zaniedbuję bloga, a to głównie ze względu na gry, które rozgrywam i projekty malarskie które akurat są w trakcie. Postanowiłem teraz trochę nadgonić z relacjami. Dzisiaj krótka relacja z gry, jaką rozegraliśmy w domu u Billa Gilchrista w poprzednią sobotę.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Bill Gilchrist
FIGURES&MODELS/FIGURKI I MODELE: Bill Gilchrist
SCENERY/SCENERIA: Bill Gilchrist


1. Orders/Rozkazy. 

Following the failure of their surprise attack on the British at Germantown Washingtons’a army retired towards Valley Forge. The rearguard under Greene camped on the Whiskey Creek on the night of 11 October.
Earl Cornwallis commanding the British vanguard decided overnight to launch a surprise attack on Greene’s isolated command. Marching before daylight his plan is to fall on Greene’s camp at first light as had been done at the Paoli massacre. He is helped in this by well paid local guides.
Except for a few pickets the Patriots are still encamped as the first British troops approach their positions.
Po niepowodzeniu niespodziewanego ataku na Brytyjczyków pod Germantown, armia Washingtona wycofała się do Valley Forge. Tylnia ich straż pod dowództwem Greene'a rozbiła obóz nad Whiskey Creek w nocy 11 października.
Earl Cornwallis, dowodzący Brytyjską awangardą zdecydował się na marsz nocą i z samego rana uderzyć na wydzielone siły Greene'a. Maszerując przed wschodem słońca ma zamiar niespodziewanie spaść na obóz Greene'a z pierwszym brzaskiem słońca i doprowadzić do podobnej masakry, jaka miała miejsce w Paoli. Jego oddziały są prowadzone przez bardzo sowicie opłaconych miejscowych przewodników.
Poza kilkoma oddziałami, Patrioci cały czas znajdują się w swoich obozach, kiedy pierwsze oddziały brytyjskie zajmują swoje pozycje.

2. Ordre de bataille


British Army/Armia brytyjska 
(Bill Gilchrist, Kevin Gunn)
General Earl Cornwallis (8)

1st Brigade BG Edward Mathew
Comb Guards Battalion 24 figures

1st Grenadier Battalion 24 figures
4th Foot 24 figures

Lt Inf Det 12 figures
Foot gun


2nd Brigade MG Grant
Loyalist NY Foot 24 figures
42nd Foot 18 figures
71st Foot 18 figures

Lt Inf Det 12 figures
Butterfly gun
 
Hessian Brigade MG Johann Daniel Stirn
Erbprinz Infantry Btn 24 figures
Donop Infantry Btn 24 figures
Grenadier Btn Minningerode 24 figures
Hessian Jaegers 12 figures

Foot gun

Cavalry detachment
Light Dragoon Sqds 12 figures
Legion Sqds 12 figures


American Army/Armia amerykańska 
(Ray Neal, Bartek Żynda)


General Nathaniel Greene (8)

South of Whiskey Creek

Right Wing Continentals Major General Nathanael Greene
2nd Connecticut Regiment 24 figures
4th Connecticut Regiment 24 figures
1st Virginia Regiment 24 figures
5th Virginia Regiment 24 figures

Morgans Rifles Sk 12 figures

Left Wing Continentals Col Hartley
1st Maryland Regiment 24 figures
2nd Canadian Regiment 24 figures

2nd Pennsylvania Regiment 24 figures


Militia BG John Armstrong, Sr.
Pennsylvania Militia 24 figures
Pennsylvania Militia 24 figures

Pennsylvania Militia 24 figures
Pennsylvania Skirmishers 10 figures

Butterfly gun


North of Whiskey Creek

Cavalry Captain Allen McLane
Delaware Horse 8 figures
Continental Lt Dragoons 8 figures


Brigade MG William Alexander, Lord Stirling
North Carolina Regiment 24 figures
New Jersey Regiment 24 figures

New Jersey Militia 24 figures
Gun

3. The Game/Gra.
The whole game proceeded in several stages and early split into two separate clashes. From the beginning, the British on their left side held their own much better than the right wing. Very quickly took their initial positions and soon began fighting with the Americans. They very quickly gained an advantage and defeated the forces of the Patriots gathered here. But they could not cross the river because of things on their right flank went very bad.
Cała gra przebiegła w kilku etapach i na początku podzieliła się na dwa oddzielne starcia. Od samego początku Brytyjczycy na swoim lewym skrzydle radzili sobie o wiele lepiej niż ich prawe skrzydło. Bardzo szybko zajęli swoje pozycje wyjściowe i w krótkim czasie rozpoczęli walkę z Amerykanami. Bardzo szybko tez zdobyli przewagę i rozbili zgromadzone tutaj siły Patriotów. Nie mogli jednak przekroczyć rzeki, ponieważ na ich prawym skrzydle sprawy przyjęły niepomyślny obrót.

At the British right wing, from the beginning (due to bad throws) everything went wrong. Americans also had a lot of problems here, because once on the left flank, the troops ware busy fighting, all gathered here forces were still absorbed in a nap. Finally the Americans wake up and managed to takea defensive position along the fence line. British attack broke down and soon British forces were defeated. However, with the help arrived the victorious forces from the left flank.
Na brytyjskim prawym skrzydle, wszystko od początku (za sprawą złych rzutów) szło źle. Amerykanie również mieli tutaj dużo problemów, ponieważ kiedy już na lewej flance bitwa trwała w najlepsze, zgromadzone tutaj siły wciaz były pogrążone w drzemce. W końcu Amerykanie się obudzili i zdążyli nawet zająć pozycje obronne wzdłóż lini płotów. Atak brytyjski załamał się i wkrótce siły tutaj zgromadzone zostały rozbite. Z pomocą przybyły jednak już zwycięskie siły z lewej flanki. 

Before British support joined the to fight the British cavalry from right wing charged at American  skirmishers. It would seem that this action should result in the total destruction of the infantry. None of these! They survived all five rounds of fighting with the British cavalry and finally had to withdraw. Using this confusion both sides began to take better positions for the final clash. At this point the game has to be ended, because the British victory was more than clear. Probably the next  British attack would have ended in a massacre of the American forces.
Zanim brytyjskie posiłki włączyły się do walki, brytyjska kawaleria prawego skrzydła przypuściła szarżę na amerykańskich harcowników. Wydawać by się mogło, że taka akcja powinna zakończyć się dla piechurów totalną destrukcją. Nic z tych rzeczy! Przetrwali całe pięć tur walcząc z brytyjską kawalerią i w końcu musieli się wycofać. Korzystając z tego zamieszania obie strony zaczęły zajmować lepsze pozycje do ostatecznej rozgrywki. W tym momencie gra sie zakończyła, ponieważ brytyjskie zwycięstwo było aż nadto wyraźne. Następny atak brytyjski najprawdopodobniej skończyłby się masakrą dla sił amerykańskich. 

At the end two links, first to my gallery on flickr:
Na koniec dwa linki, pierwszy do mojej galerii na flickr:
And to the Bill's gallery on flickr:
I galerii Billa na flickr:
  

2 komentarze: