sobota, 4 maja 2013

First Battlegroup Kursk game. Pierwsza gra Battlegroup Kursk.

Today, the next update of my blog. This time the game from last Thursday, where we decided to try out rules Battlegroup Kursk. It was also the chance to try out of some of my new models (I will show  you them later), as well as several older , which have not yet had the opportunity to take the part in the fighting.
Dziś następna aktualizacja mojego bloga. Tym razem gra z ostatniego czwartku, gdzie postanowiliśmy wypróbować zasady Battlegroup Kursk. Była to tez okazja do wypróbowania moich kilku nowych modeli (ich prezentacja już niebawem), jak i kilku starszych, które jeszcze nie miały okazji wziąć udziału w walce. 


SCENARIO/SCENARIUSZ: Bartek Żynda
FIGURES&MODELS/FIGURKI I MODELE: Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: Bartek Żynda, SESWC


1. Orders/Rozkazy. 

Due to the confusion caused by the attack of Soviet forces, Germans withdrew their troops from a town. The Soviets did not use that fact and did not took the town. With the new day  both sides realised in the situation and both send the appropriate forces to fix a previous day mistake.
W związku z zamieszaniem spowodowanym natarciem sił sowieckich, Niemcy wycofały swoje oddziały z pewnego miasteczka. Sowieci nie wykorzystali tego faktu i nie zajęli miasta. Z nowym dniem obie strony zorientowały się w sytuacji i obie wydzieliły odpowiednie siły aby naprawić błąd z poprzedniego dnia. 

2. Ordre de Bataille

GERMANS/NIEMCY
(Campbell Hardie)
HQ: 4 men (Senior Officer, Mortar Spotter, Radio Operator, Medic) - Kfz. 15 - regular
Sniper Team: 2 men (Sniper and Spotter) - elite
PanzerGrenadier Platoon (all elite)
Command team: 3 men (Officer)
Medium Mortar team: (crew 3 men)
both in SdKfz 251/10
1st Panzer Grenadier Squad
5 men
MG34 bipod team (2 men)
MG42 tripod team (3 men)
SdKfz 251/1

2nd Panzer Grenadier Squad
6 men
2 men with Panzerfaust
MG34 bipod team (2 men)
SdKfz 251/1

3rd Panzer Grenadier Squad
the same as 2nd squad

2 x PzKfz V Panther A - regular
2 x StuG III - regular
StuH 42 - regular
Marder II - regular

2 x Ammo trucks

SOVIETS/SOWIECI
(Bartek Żynda)

HQ: 3 men (Senior Officer) - Amphibious Jeep - regular

Riffle Platoon (all regular)

Command: (Officer, Mortar Spotter, Medic)

1st Riffle Squad: 8 men + DP LMG
2nd, 3rd and 4th Riffle squad as above

Maxim Machine Gun team - 3 men
Light Mortar team - 2 men
ATR team - 2 men

AT gun team (45mm (M1942)) - 3 men + light truck
Infantry gun team (76mm (M1943)) - 3 men + light truck

Guards Infantry squad - elite
8 men + DP LMG (AT granates)
M5A1 halftruck

Tank Platoon (all regular):
6 x T34/76
3 x T34/85
T70
SU76

2 x Supply trucks3. The Game/Gra.
The game started with the exchange of fire between several T34/76 and two Panthers. It was obvious that the fight the large distance does not work, so the both sides moved toward the town.
Gra rozpoczęła się od wymiany ognia pomiędzy kilkoma T34/76 a obiema Pantherami. Szybko okazało się, ze walka na duży dystans nie przynosi rezultatu i obie strony ruszyły w kierunku misteczka.  
Already in the early rounds, it turned out that the a superior number of the Soviets turned against them. Low throws for the number of orders not allowed to use to many units and Germans quickly began to use it by eliminating T34s, one by one.
Juz w pierwszych turach okazało się, że przewaga liczebna Sowietów okazała się ich przekleństwem. Niskie rzuty na liczbę rozkazów, nie pozwoliły użyć większej ilości sprzętu i Niemcy szybko zaczęli to wykorzystywać, eliminując jeden po drugim wystawione T34. 
However, for some of the time of the game, Soviets gained some advantage and were able to take the church in the town, but not for long... Their action against Panther tank with anti-tank grenades failed, and were massacred by the deadly machine gun fire.
Jednak przez pewien etap gry Sowieci zdobyli pewna przewagę i udało im się opanować kościół w miasteczku, jednak nie na długo... Ich akcja przeciwko Pantherze z użyciem granatów ppanc. nie powiodła się i zostali zmasakrowani ogniem karabinów maszynowych.
Very soon took advantage of the technical superiority of the Germans. Better guns versus not the best armor and quickly main road was full of wrecks of Soviet tanks. In this battle Germans have achieved a clear victory.
Szybko tez dała znać przewaga techniczna Niemców. Lepsze działa kontra nie najlepszy pancerz i szybko główna droga zapełniła się wrakami sowieckich czołgów. W tej bitwie wyraźną wygrana odnieśli Niemcy.


4. Summary/Podsumowanie

In general, I like the mechanism of the game. The way the units are  activated is very similar to those from Battleground PzG, and the specificity of guns and battle tank fighting is very similar to the Rapid Fire! - my two favorite systems for World War II gaming. Unfortunately I exaggerated a bit with the amount of troops on the side (about 550 - 600 points), but I wanted to see as much as possible - but it's really slowed down our game. But we still managed to get some result. Surely this system deserves much more attention and surely you will see more games with those rules.
Ogólnie mechanizm całej gry bardzo mi się spodobał. Sposób aktywowania jednostek jest bardzo podobny do znanego mi z Battleground PzG, natomiast specyfika dział i walka pancerna bardzo podobna do Rapid Fire! - czyli do moich ulubionych systemów do walk w realiach Drugiej Wojny Światowej. Trochę przesadziłem z ilością wojsk na stronę (po około 550 - 600 punktów), ale chciałem sprawdzić jak najwięcej i to bardzo spowolniło nam grę. Jednak nie na tyle i bardzo łatwo osiągnęliśmy rezultat gry. Na pewno ten system zasługuje na dużo więcej uwagi i na pewno ujrzycie więcej gier z użyciem tego systemu.

And, as usual, at the end, gallery from the game in higher resolution on my flickr:
I jak zwykle na zakończenie, galeria zdjęć z gry w lepszej rozdzielczości na moim flickr: 

6 komentarzy:

 1. Very nice Bart! Your church is really fantastic...
  Phil.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thank you, for that Phil! Yes I like this church as well.

   Usuń
 2. Great report and photos Bart. I also thought the church was very nice! It must be an eye catcher.

  OdpowiedzUsuń
 3. It looks funny, but vehicles are too close packed for my liking, and tank combat on not convincing distances.

  maybe you should try some bigger table ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. AWu, thank you for your comment. First: those pictures with tank being hull in hull, thats only begining of the game. The second fighting on long distance in that system is not very succesful. The German tanks have advantage in ranges compare to the Soviet tanks, so to have any chanses, I had to fight on short range. The other thing is, that in that scale you will never have the proper fighting ranges, but you now about it ;)
   Cheers,
   Bart

   Usuń