niedziela, 12 maja 2013

24 Pułk Ułanów - Czołg Dowodzenia. 24th Uhlans Regiment - Command tank.

Dzisiaj kolejny model, tym razem dla mojej 1. Dywizji Pancernej. Jest to czołg dowodzenia dla mojego 24 Pułku Ułanów. Z czołgu oczywiście spogląda dowódca pułku, podpułkownik Jan Witold Kański. Model pochodzi od firmy Battlefront. Historia pozyskania tego modelu  jest dość ciekawa, ponieważ wygrałem go w pojedynku wg. zasad Flames Of War, przeciwko jednemu z przedstawicieli wydawcy tej gry na tegorocznym Salute. Był to pojedynek 3 Shermany na 2 StuGi. Ja straciłem jednen czołg, natomiast mój przeciwnik stracił oba StuGi. Chciałbym zaznaczyć, że nigdy wcześniej nie grałem w tą grę. W ten właśnie sposób, Sherman dołączył do mojej kolekcji.
Today, another model, this time for my 1st Polish Armoured Division. It is a command tank for my 24 Uhlan Regiment. From the tank you can see the commander of the regiment, Lieutenant Colonel Jan Witold Kański. Model comes from the Battlefront. History of obtaining this model is quite interesting, because I won it in a duel with Flames of War rules, against one of the representatives of the publisher of the game at this year Salute. It was a duel beetween three Shermans and two StuGs. I lost one tank, while my opponent has lost both StuGs. I would like to point out that I've never played this rules before. This is how, the Sherman joined my collection.

  

W tym momencie wypadało by wspomnieć o dowódcach 24 Pułku Ułanów. Oto pełna ich lista:
At this point, Its good to mention about the commanders of 24th Uhlan Regiment. Here is the complete list of them:
  • Płk Tadeusz Żółkiewski (1920)
  • Mjr Jan Kanty Olszewski (1921)
  • Ppłk Rudolf Lang (1921 – 1929)
  • Ppłk Kazimierz Halicki (1929 – 1932)
  • Płk dypl. Kazimierz Dworak (1932 – 1940)
  • Ppłk Jerzy Deskur (1940 – 1942)
  • Ppłk Bogumił Szumski (1942 – 1943)
  • Ppłk Jan Kański (1943 – 1944) - zmarł od ran odniesionych w walce; died of wounds suffered in combat
  • Ppłk Romuald Dowbor (1944 – 1947)
  • Mjr dypl. Tadeusz Wysocki (1947)
Mjr - Major; Mjr dypl. - Major who finished the War Academy; Ppłk - Lieutenant colonel; Płk - Colonel.

2 komentarze: