piątek, 26 listopada 2021

Keep the ridge! Normandy 1944. Utrzymaj grzbiet! Normandia 1944.

54mm, we have not played it for a while. Mike brought his collection and introduced us to a new set of rules, Five Men At Kursk. It is a simple squad-level skirmish game, with IGYG interrupted by an opponent under special circumstances. The rules were very simple and after a few turns, we were confident enough to play it without any problems. The game was very quick, we managed to finish it in normal half time of the club night, the other took our AGM...

54mm, tej skali nie używaliśmy już od dawna. Mike przyniósł do klubu swoją kolekcję i zapoznał nas z nowymi zasadami, Five Men At Kursk. To prosta skirmiszowa gra na poziomie drużyny, z formułą IGYG, która może być przerywana przy specjalnych okolicznościach. Zasady są bardzo proste i po paru turach byliśmy już w stanie grać w nie bez problemu. Gra była bardzo szybka i udało nam się ją dokończyć w ciągu połowy klubowego wieczoru, drugie pół zajęło nasze coroczne klubowe spotkanie organizacyjne...SCENARIO / SCENARIUSZ: Mike Evans
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Mike Eccvans
SCENERY / SCENERIA: Mike Evans, SESWC
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Mike Evans

1. Forces. Siły.


BRITISH / BRYTYJCZYCY
(Alisdair, Angus, Bartek)

Infantry squad of:

2 x NCO with SMG
5 x Soldier with a rifle
1 x LMG team (2 crew)
GERMANS / NIEMCY
(Campbell, Michael)

Fallschirmjäger squad of:

2 x NCO with SMG
7 x Soldier with a rifle
1 x LMG team (2 crew)
3. The game. Gra.

The objective for both sides was the ridge, where British soldiers had prepared defending positions. Germans spread their forces on two and decided to do a flanking attack on both sides. For most of the time, Germans moved under the cover of the trees, but as soon they get visible for our boys we opened the fire, especially our Bren. It finished with the first German casualties.

Celem gry był grzbiet wzgórza, gdzie brytyjscy żołnierze okopali się. Niemcy rozdzielili swoje siły na dwie części i próbowali flankującego ataku po obu stronach. Przez większą część czasu, Niemcy poruszali się wśród drzew, ale jak tylko stali się widoczni dla naszych chłopców, otworzyliśmy ogień, szczególnie nasz Bren. Niemcy ponieśli pierwsze straty.By dividing their forces, the Germans were unable to efficiently coordinate their efforts. To keep it like that we send two of our soldiers forward, to the wall close to the ruined building. It wasn't a good idea, as one of them soon get killed and the other had to take cover in the building, where he realised that is occupied by Germans. He managed to kill one, but then died in hand to hand fight with another German...

Przez podzielenie swojego oddziału na dwie części, Niemcy nie byli w stanie skutecznie koordynować swoich akcji. By utrzymać taki stan rzeczy, wysłaliśmy dwóch naszych żołnierzy w stronę muru, który znajdował się przy ruinach domu. Nie był to zbyt dobry pomysł, gdyż jeden z nich został zabity a drugi musiał znaleźć schronienia w ruinach, które były już zajęte przez Niemców. Udało mu się zabić jednego ale zginął podczas walki wręcz z kolejnym Niemcem...

That German soldiers were part of Michael's team. He managed to sneak to the building and was ready to attack the ridge. However, he was stopped by Angus, who kept his position ready to react to Michael's actions. Germans need action on the other flank, but over there Campbell was busy by losing his LMG crew and constantly trying to replace his dead comrades. The game was over and the ridge stayed in British hands. British lost 3 soldiers, Germans 6.

To byli Niemcy pod dowództwem Michaela. Udało mu się przekraść do budynku i był gotowy do zaatakowania wzgórza. Tu jednak został zatrzymany przez Angusa, który utrzymał swoją pozycję i był gotowy zareagować na jakąkolwiek akcję Michaela. Niemcy potrzebowali jakiejś akcji na drugiej flance. Tu Campbell był zajęty traceniem żołnierzy, którzy obsługiwali jego km. Zabitych żołnierzy zastępował kolejnymi, którzy też tracili życie. W końcu gra się zakończyła a grzbiet wciąż pozostawał w brytyjskich rękach. Straty to Brytyjczycy: 3 zabitych, Niemcy: 6 zabitych.

3. Links. Linki.


Michael:

to be updated soon...

Campbell (SESWC):


Flickr:

4 komentarze:

 1. I loved to wargame 1:32 figures 30 years ago. Mine were not so well painted. Miss those years.
  Great AAR, as always.

  OdpowiedzUsuń
 2. Brawo Brytyjczycy! I brawo za fajną skalę do gry.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję. Skala dość specyficzna, ale jak widać grywalna ;)

   Usuń