poniedziałek, 22 listopada 2021

The Shenandoah Valley, 1862, once again. Dolina Shenandoah, 1862, po raz kolejny.

Pickett's Charge rules with 15mm figures. American Civil War.

Zasady Pickett's Charge w skali 15mm. Amerykańska wojna secesyjna.SCENARIO / SCENARIUSZ: Peter Mearns
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Peter Mearns
SCENERY / SCENERIA: Peter Mearns, SESWC
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Peter Mearns

1. Forces. Siły.
UNION / UNIA
(Alasdair, Mike, Michael)

1st Infantry Brigade

4 x Infantry Regiment
1 x Gun Battery

2nd Infantry Brigade 

3 x Infantry Regiment (Veteran)

3rd Infantry Brigade

4 x Infantry Regiment
1 x Gun Battery

4th Infantry Brigade

4 x Infantry Regiment
1 x Gun Battery

5th Infantry Brigade

4 x Infantry Regiment
1 x Gun Battery

Cavalry Brigade

2 x Cavalry Regiment

CONFEDERATES / KONFEDERACI
(Peter, Bartek)

1st Infantry Brigade

4 x Infantry Regiment
1 x Gun Battery

2nd Infantry Brigade 

3 x Infantry Regiment (Veteran)

3rd Infantry Brigade

4 x Infantry Regiment
1 x Gun Battery

4th Infantry Brigade

4 x Infantry Regiment
1 x Gun Battery

5th Infantry Brigade

4 x Infantry Regiment
1 x Gun Battery

Cavalry Brigade

2 x Cavalry Regiment
3. The game. Gra.

We had 3 crossing points over the river. Two of them were previously taken by the first brigades of both forces. Only ford in the middle stayed untaken. To win the game, the side had to be in possession of a bigger number of crossing points at the end of it. After the initial setup, we had to secretly choose our entry points for the rest of the forces. Together with Peter, we agreed to push 3 of our infantry brigades against the Union bridge. Cavalry and the last brigade would be sent in the middle to stop possible main Union forces. It was guessing, but I was expected, that they will not attack our bridge, only blocking our troops and their whole attack will go against the ford. I was right!

Na rzece znajdowały się 3 przeprawy. Dwie z nich zostały wcześniej zajęte przez pierwsze brygady obu sił. Jedynie bród na środku pozostawał niezajęty. By wygrać grę trzeba było być w posiadaniu większej liczby przepraw na jej końcu. Po rozstawieni sił początkowych musieliśmy w sekrecie przygotować plan wejścia pozostałych sił. Razem z Peterem, zgodziliśmy się rzucić 3 nasze brygady piechoty przeciw mostowi zajętemu przez Unię, pozostałą brygadę piechoty i kawalerię rzucić na bród, by powstrzymać główne siły Unii. Domyslałem się, że nie będą atakować naszych pozycji na naszym moście, jedynie blokować je a całymi siłami uderzą na bród. Miałem rację!It started in the middle with both cavalries charges. It finished very badly for us. Both regiments had to withdraw with a large number of casualties. Lucky for us Union cavalry was damaged badly as well and was unable to continue their ride. Then my infantry arrived supported by the half of Peter's brigades successfully stopped Union from any further movements. Both sides stayed on their banks of the river. No one was able to take the ford. 0:0.

Zaczęło się na środku szarżą obu kawalerii. Skończyło się bardzo źle dla nas. Oba regimenty musiały się wycofać i poniosły duże straty. Na szczęście dla nas, kawaleria Unii również poniosła duże straty i nie była w stanie kontynuować swojego ataku. Wtedy przybyła nasza piechota wsparta połową brygady Petera i z powodzeniem zatrzymała jakikolwiek progres sił Unii. Obie strony zatrzymały się na przeciwległych brzegach. Nikt nie był w stanie opanować brodu. 0:0.


The defence of my bridge was limited to the exchange of fire between my troops and the Union brigade led by Michael. I lost my guns in this trade, but the bridge is in my hands! 1:0 for us!

Obrona mojego mostu ograniczyła się do wymiany ognia pomiędzy moimi oddziałami a brygadą Unii dowodzoną przez Michaela. W tej wymianie straciłem działa, ale most pozostał w moich rękach! 1:0 dla nas!
Finally, the fight for the bridge was taken over by the Union. We threw 2 and a half brigades against them. Alisdair did his best, but the forces that would support him were stuck in the middle of the field. Eventually, Peter struck and pushed the Yankees out of the river. Nobody controlled the bridge fully, hence the 0:0 score, but we won 1:0 overall thanks to keeping my bridge!

W końcu walki o most opanowany przez Unię. Przeciw nim rzuciliśmy 2 i pół brygady. Alisdair robił co mógł, ale siły które miały go wesprzeć utknęły w środku pola. W końcu Peter uderzył i wypchnął Jankesów poza rzekę. Nikt nie opanował w pełni mostu, stąd wynik 0:0, ale całościowo wygraliśmy 1:0, dzięki utrzymaniu mojego mostu!


3. Links. Linki.


Michael:


Campbell (SESWC) (be aware of the Prussian propaganda):

to be updated soon...

Flickr:

8 komentarzy:

 1. A lovely battle on a lovely table!

  OdpowiedzUsuń
 2. Tak, super bitwa! Fajna skala i teatr działań!

  OdpowiedzUsuń
 3. Fajne są te zasady? Szukam czegoś do 1848/49. I do dostania teraz?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak, jeśli znasz General d'Armee, to są bardzo podobne, przynajmniej mechanika. Zasady są jednak napisane tylko do wojny secesyjnej i do powstania na Węgrzech musiałbyś je sobie dostosować. Ale da radę.

   Usuń