wtorek, 9 listopada 2021

Back in Sudan, 1885. Z powrotem w Sudanie, 1885.

Back in Sudan. This time with 15mm and with The Men Who Would Be Kings rules.

Z powrotem w Sudanie. Tym razem w skali 15mm i z zasadami The Men Who Would Be Kings.SCENARIO / SCENARIUSZ: Scenario B: Seek and Destroy
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Mike Evans
SCENERY / SCENERIA: Mike Evans, SESWC
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Mike Evans

1. Forces. Siły.

BRITISH & EGYPTIANS / BRYTYJCZYCY i EGIPCJANIE
(Campbel, Mike, Bartek)

3 x Regular British Infantry
1 x Machine Gun

1 x Regular Egyptian Infantry
3 x Irregular Egyptian Infantry
2 x Irregular Egyptian Cavalry
1 x Machine Gun with Tow
MAHDISTS / MAHDYŚCI
(Alisdair, Michael, Peter)

3 x Tribal Infantry with Rifles
7 x Tribal Infantry with Spears
2 x Tribal Cavalry
1 x Gun


2. The game. Gra.

Mahdists occupied the village, our task was to destroy it. From pregame updates, I got quite a good result. One of my units was upgraded to sharpshooters, the other increased the command level. With that kind of force, I was confident to attack the village. As soon as I was in shooting range of my rifles, I order my units to form a close order and started shooting with volley fire. That was devastated for the enemy. Firstly, their cavalry escaped on the other side of the village and then 3 Mahdists units were destroyed, even they were looking for cover in the buildings. It looked like it was an easy victory, however...

Mahdyści okupowali wioskę, naszym zadaniem było jej zniszczenie. W trakcie przygotowania gry, osiągnąłem naprawdę dobre rezultaty. Jeden z moich oddziałów otrzymał dodatkową cechę, dobrych strzelców, a inne podniosły poziom swojego dowodzenia. Z tego rodzaju siłami byłem bardzo pewny ataku na wioskę. Jak tylko wioska znalazła się w zasięgu moich karabinów, zarządziłem by piechota stanęła w szyku (Close Order) i rozpocząłem ostrzał salwą (Volley Fire). To było druzgocące dla wroga. Wpierw ich kawaleria uciekła na drugą stronę wioski a następnie zniszczyłem 3 oddziały Mahdystów, pomimo tego, że ukrywali się w budynkach. Wyglądało to na łatwe zwycięstwo, jednakże...
My allied Egyptian forces had much less luck. First, they were forced to stop by the accurate fire of the Mahdist's gun, then they were decimated by the attack of the enemy cavalry and soon they opened my flank, as there no Egyptian units left alive to protect it from the enemies... Before I managed to react to that I lost one of my units. The game was over, with the decisive victory of the Mahdists.

Moi sprzymierzeni Egipcjanie mieli dużo mniej szczęścia. Wpierw zostali zatrzymani przez celny ostrzał mahdyjskiego działa a następnie zostali zdziesiątkowani przez mahdyjską kawalerię i wkrótce otworzyli moją flankę, ponieważ nie postał ani jeden żywy Egipcjanin, który mógł ją chronić przed wrogami... Zanim zdążyłem na to zareagować, straciłem jeden z moich oddziałów. Gra się zakończyła zdecydowanym zwycięstwem Mahdystów.


3. Links. Linki.


Michael:


Campbell (SESWC):


Flickr:

4 komentarze: