czwartek, 4 listopada 2021

Sundayfield 1649.

Another sign that everything is moving in the right direction. Our Sunday club game is back! For the first game, we decided to play a massive ECW game on a 20' x 6' table with For King and Parliament! rules.

Kolejny znak, że wszystko powraca do normy to powrót naszych klubowych gier niedzielnych! Na pierwszą z nich wybraliśmy angielską wojnę domową. Rozegraliśmy ją na olbrzymim stole o wymiarach 20 na 6 stóp (około 6 x 1,80 m) z zasadami For King and Parliament!SCENARIO / SCENARIUSZ: Peter Mearns
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Peter Mearns
SCENERY / SCENERIA: SESWC and others
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Peter, Campbell, John, Jack, Jim, Chris

1. Forces. Siły.
ROYALISTS / ROYALIŚCI
(Peter, Chris, Jim, Bartek, Michael)
PARLIAMENTARISTS / PARLAMENTARZYŚCI
(Campbell, John, Jack, Alisdair)2. The game. Gra.

Together with Michael, we commanded the Royal cavalry. In front of us, we had Alisdair's Scots and some Parliament cavalry led by Jack. Our task was to hit and destroy Scots, whilst I should keep Jack busy, so he would not support Alisdair. So we attacked. First were the Scottish lancers. They were tough to fight, but we managed to crash them and soon we gained the numerical advantage. Despite Alisdair and Jack's efforts, they were unable to stop us. The battle started to move in our favour...

Razem z Michaelem dowodziliśmy królewską kawalerią. Na przeciw nas byli Szkoci Alisdaira i kawaleria parlamentu, dowodzona przez Jack'a. Naszym zadaniem było uderzyć i zniszczyć Szkotów, równocześnie utrzymywać kontakt z kawalerią Jack'a, by ten nie mógł wesprzeć Alisdaira. Zaatakowaliśmy. Wpierw starliśmy się ze szkockimi lansjerami. Okazali się twardzi, ale poradziliśmy sobie z nimi i wkrótce zyskaliśmy przewagę liczebną. Pomimo usilnych prób Alisdaira i Jack'a, nie byli w stanie nas zatrzymać. Bitwa zaczęła przechylać się na naszą szalę.In the meantime, our infantry fought hardly with Parliamentarians. In the centre, they managed to stop their advantage, but on our left, the situation did not look very well. Luckily for us, I managed to destroy a few of Jack units and the Parliamentary morale collapsed! The battle was won by king Charles's forces!

W międzyczasie, nasza piechota dzielnie walczyła przeciw Parlamentarzystom. W centrum udało nam się powstrzymać ich pochód, ale na naszej lewej flance nie wyglądało to najlepiej. Na szczęście dla nas, udało mi się zniszczyć kilka oddziałów Jack'a i morale Parlamentarzystów spadło do zera! Bitwa została wygrana przez siły króla Karola!3. Links. Linki.

Michael:

https://meneken.blogspot.com/2021/11/2in1-some-waterloo-and-big-sunday-game.html

SESWC (Campbell):

https://www.facebook.com/Seswc.co.uk/posts/4464154183622520

Flickr:

https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157720104621553


12 komentarzy: