sobota, 18 września 2021

Sanguine-ville 1870.

Our last game was 10mm Franco-Prussian War with Black Powder rules. This time the French were the attacker. That was a tough task, but the morning mist and better quality of the troops could work in their favour. Against them were Prussian bigger number and their guns, a lot of guns!

Nasza ostatnia gra, to wojna francuska pruska 1870 roku, w skali 10mm i z zasadami Black Powder. Tym razem to Francuzi byli stroną atakującą. To było ciężkie zadanie do wykonania, jednak poranna mgła i lepsza kondycja ich oddziałów mogły zadziałać na ich korzyść. Przeciwko sobie mieli większą liczbę Prusaków i ich działa, bardzo dużą ilość ich dział!SCENARIO / SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY / SCENERIA: Michael Schneider, SESWC
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Michael Schneider1. Forces. Siły.FRANCE / FRANCJA
(Alisdair, Bartek)

1st Infantry Division

4 x Infantry Regiment
2 x Medium Guns
1 x Mitrailleuse

2nd Infantry Division

4 x Infantry Regiment
2 x Medium Guns
1 x Mitrailleuse

Cavalry Division

6 x Cavalry Regiment (2 off the table)

Artillery Division

6 x Medium Gun
1 x Artillery WagonPRUSSIA / PRUSY
(Michael)

1st Infantry Division

4 x Infantry Regiment
1 x Dragoons
2 x Heavy Guns
2 x Light Guns

2nd Infantry Division

4 x Infantry Regiment
1 x Dragoons
2 x Heavy Guns
2 x Light Guns

Cavalry Division

9 x Cavalry Regiment (7 off the table)
1 x Horse Guns

Artillery Divison

1 x Jaegers
4 x Heavy Guns
2 x Medium Guns
1 x Horse Guns
2 x Ammunition Wagon2. The game. Gra.

French moved as the first. My Division push forward very quickly, but my guns were left behind (I was regretting it later during the game). Alisdair's division did something opposite and moved very slowly despite his affords. The morning mist started to rise and slowly showed to us prepared Prussian positions. So far was good. I forced their Jaegers to withdraw and destroyed the Prussian ammunition wagon. Finally, my infantry was in their positions and the mist was gone. The battle has begun.

Francuzi ruszyli jako pierwsi. Moja dywizja parła naprzód bardzo szybko, jednak moje działa pozostały w tyle potem żałowałem tej decyzji). Dywizja Alisdaira zrobiła coś na odwrót i nie poruszała się tak szybko, pomimo jego starań. Poranna mgła zaczęła się podnosić i naszym oczom zaczęły pojawiać się przygotowane pozycje pruskie. Na razie wszystko szło godnie z planem. Zmusiłem jegrów do wycofania się i zniszczyłem pruski wóz z amunicją. W końcu moja piechota zajęła pozycje i mgła zniknęła. Bitwa się rozpoczęła.


My infantry charged the Prussians, but get repulsed. After that their guns opened fire and it was obvious, that I will not break Prussians on my side. I had to did something else.

Moja piechota zaatakowała Prusaków, ale została odparta. Potem ich działa otworzyły ogień i było jasne, że tu nie złamię Prusaków. Musiałem zrobić coś innego.
For some time I outnumbered the Prussian cavalry, so I decided to do a massive charge and maybe broke the Prussian flank. Sadly I have been repulsed again. Soon more Prussian cavalry arrived and I was unable to do anything there. My whole cavalry was in shaken status just in front of fresh Prussians. We desperately needed some miracle. All eyes turned on Alisdair.

Przez jakiś czas miałem przewagę nad pruską kawalerią, więc zdecydowałem się dokonać szarży wszystkimi jednostkami, by złamać pruską flankę. Niestety, ta została odparta. Wkrótce przybyło więcej pruskiej kawalerii i nie byłem w tu w stanie nic zrobić. Moja cała konnica była w opłakanym stanie a naprzeciw sobie miała świeżą kawalerię pruską. Potrzebowaliśmy cudu. Nasze oczy zwróciły się ku Alisdairowi.Alisdair finally closed to Prussian lines and charged. He got our guns support and managed to push back one of the Prussian regiments. However, we had not enough time to explore further that success and we finished the game. Prussians won once more again...

Alisdair doszedł w końcu do Pruskich linii i zaatakował. Miał wsparcie naszej artylerii i udało mu się odepchnąć jeden z pruskich pułków. Jednak nie mieliśmy wystarczającej ilości czasu by wykorzystać ten sukces i gra się zakończyła. Prusacy wygrali kolejny raz... 

3. Links. Linki.

Michael:

https://meneken.blogspot.com/2021/09/1870-its-getting-colder-at-sanguine.html

Flickr:

https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157719918099645

4 komentarze:

 1. A to Prusacy!!
  Fajnie się ogląda Black Powder w takiej skali.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję. Faktycznie w takiej skali można pokusić się o większe bitwy.

   Usuń
 2. Great battle, pane! Also I hoped that "preiss" be victorious >:)
  P.S: great blog, also helpful to train Polish language. That is ore easy to understand when reading than hearing :)

  OdpowiedzUsuń
 3. Also BP rules are great, we also use them for play; by the way they not cover FP war. Do you have your own homerules and unit stats?

  OdpowiedzUsuń