czwartek, 9 września 2021

Road to New York 1780. Droga do Nowego Jorku 1780.

Our last game was 28mm AWI with Black Powder rules.

Nasza ostatnia gra to wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych w skali 28mm z zasadami Black Powder.

SCENARIO / SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY / SCENERIA: Michael Schneider, SESWC
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Michael Schneider

1. Forces. Siły.BRITISH / BRYTYJCZYCY
(Bartek)

1st Infantry Brigade

2 x Hessian Grenadiers
1 x Skirmishers
1 x Light Gun

2nd Infantry Brigade

1 x British Grenadiers
2 x Infantry
1 x Skirmishers

Transport Column

5 x Wagon
AMERICANS / AMERYKANIE
(Alisdair)

Blocking Brigade

2 x Levy Infantry
3 x Skirmishers
1 x Siege Gun

REINFORCEMENTS:

Continental Brigade

3 x Continental Infantry
1 x Light Gun

Militia Brigade

3 x Militia2. The game. Gra.

British lead by me had to move through the table with a minimum of 7 units to win the game.  My plan was to move my brigades forward, broke blocking unit, then bloke Continentals with my British Infantry, then with my Hessians broke Colonial Militia and together with wagons move through the table. Simple, isn't it?

Brytyjczycy prowadzeni przeze mnie musieli przejść z minimum 7 oddziałami przez całą długość stołu by wygrać. Mój plan polegał na ruszeniu brygadami do przodu, zniszczenie sił blokujących, potem zablokowanie sił kontynentalnych moją brytyjską piechotą, następnie Hesowie mieli rozbić milicję i wraz z wozami opuścić stół. Brzmi prosto, prawda?
It started with both sides skirmishing units started melee on flanks. When on my right it finished very quickly with my victory, then on my left it took almost the whole game for me to win. However, that wasn't a problem. It was with my march to glory. Before I get to the blockade I blundered 3 times with 2 moves backwards and 1 forward! That was enough to raise the alarm and Americans were ready to prepare a defence.

Zaczęło się od walk harcowników na obu flankach. Na mojej prawej wszystko zakończyło się bardzo szybko i to moim zwycięstwem, na drugiej zajęło mi to całą grę i też zakończyło się moim zwycięstwem. Jednakże nie to było problemem. Był nim mój marsz ku chwale. Zanim doszedłem do blokady miałem Blunder aż 3 razy (2 razy do tyłu i raz do przodu)! To wystarczyło by Amerykanie podnieśli alarm i przygotowali obronę.As soon as I got to the blockade, Americans tried to resist but were unsuccessful. Their siege gun exploded and the rest survivors had to withdraw. Lucky for them, their reinforcements started to arrive.

Jak tylko dotarłem do blokady, Amerykanie próbowali się opierać, jednak nieskutecznie. Ich działo oblężnicze eksplodowało a ci co przeżyli musieli się wycofać. Na szczęście dla nich ich posiłki zaczęły właśnie przybywać.


I proceeded to execute my plan. British with some troubles stopped the Continentals. My Hessians initially acted according to the plan. They charged and happened something weird. The first unit of them gets destroyed. I did not plan that! It was destroyed by Militia in melee! I expected some troubles, but not that. I had to be much more curious and started to push even further. Finally, only one unit stayed between me and my victory. The problem was, that that unit stayed till the end of the game and gave Americans a victory! Well done Alisdair!

Przystąpiłem do wykonania planu. Brytyjczycy zatrzymali siły kontynentalne z pewnymi trudnościami. Moi Hesowie początkowo działali zgodnie z planem. Zaszarżowali i wtedy stanęło się coś dziwnego. Pierwszy ich oddział został zniszczony. Tego nie planowałem! Został zniszczony w walce wręcz, przez milicję! Spodziewałem się pewnych problemów, ale nie tego. Musiałem więc postępować dalej trochę bardziej ostrożnie i zacząłem napierać coraz mocniej. W końcu pomiędzy moim zwycięstwem a mną pozostał jeden oddział. Problemem było jednak to, że udało mu się pozostać do końca gry i w ten sposób zapewnić Amerykanom zwycięstwo! Świetna robota Alisdair!


3. Links. Linki.

Michael:

https://meneken.blogspot.com/2021/09/1780-awi-bring-home-bacon.html

SESWC:

https://www.facebook.com/Seswc.co.uk/posts/4289375731100367

Flickr:

https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157719797314203

15 komentarzy:

 1. Another great looking game, Bartek!

  OdpowiedzUsuń
 2. Looks great! Excellent game, Bartek!

  OdpowiedzUsuń
 3. Nice looking game, beautiful lines of battle!

  OdpowiedzUsuń
 4. A lovely looking game Bartek. At SESWC? I recognise the chairs lol :>)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Yes it is SESWC. We are back to club gaming. Thank you.

   Usuń
  2. Great that you're back. The memory of those electric colour seats is etched into my memory lol

   Usuń
  3. Yes, the chairs are very specific for that club. I wonder how old are they?

   Usuń
  4. They were new when we moved from the RAF Club to the Royal Navy & Royal Marine Association so I'm guessing 15 years plus.

   Anyway. BArtek, keep up the good work. I've added your blog to my bloglist on my own blog

   Usuń
 5. Damn, they just don‘t die! ... should be on their militia flag. :)

  OdpowiedzUsuń