sobota, 28 sierpnia 2021

Norman Saga: When a hangover destroys your battle plans. Kiedy kac niweczy twoje plany bitewne.

Finally, our postponed game. It should be played 18th months ago, but in the meantime we had lockdown and no chances to play it. Here is a little summary of the storyline. Last time combined forces of Rolund, Rudolf the Insane and Rainer sized the town of Fetthausen and killed the bishop Luipold Der Fette. However, they have not been aware, that Henri Younger still blocking the town from the distance. After a long party (the raping, drinking and pillaging included), Vikings returned to their homes and after some time Normans decided to return to their lands too. They felt safe, so the discipline among the troops relaxed a lot and many warriors were still drunk. The biggest problem for Henri was, which way the Normans will take to leave the town and decided to block all four gates. When they finally move out of the town he will call all the forces into the place. For the game, we used the Hail Ceasar with some House rules.

W końcu, nasza przełożona gra. Powinna zostać rozegrana 18 miesięcy temu, ale w międzyczasie mieliśmy lockdown i brak szans na jej rozegranie. Teraz przypomnienie fabuły. Ostatnim razem połączone siły Rolunda, Rudolfa Szalonego i Rainera obległy miasto Fetthausen i zabili biskupa Luipolda Grubego. Jednakże, nie byli świadomi, że siły Henryka Młodszego wciąż z dystansu blokuje miasto. Po długiej imprezie (włączając w to gwałty, grabieże i picie), Wikingowie powrócili do swoich domów a po pewnym czasie również Normanowie zdecydowali się wrócić na swoje ziemie. Czuli się bezpiecznie i dyscyplina wśród oddziałów bardzo się rozluźniła i wielu wojowników wciąż było pijanych. Największym problemem Henryka było to, którą bramą upuszczą miasto wrogowie, dlatego zdecydował się blokować je wszystkie i gdy w końcu je opuszczą w to miejsce zwoła swoją armię. Do gry użyliśmy zasad Hail Ceasar z kilkoma House rules.
SCENARIO / SCENARIUSZ: Bartek Żynda
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY / SCENERIA: Angus Konstam, Michael Schneider, Bartek Żynda, SESWC
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Michael Schneider, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.RUDOLF THE INSANE / RUDOLF SZALONY
(Bartek, Campbell)

Household Cavalry Brigade

1 x Household Knights with Rudolf  the Insane
1 x Heavy Cavalry with Rolund
1 x Medium Cavalry
1 x Light Cavalry

2nd Cavalry Brigade

2 x Heavy Cavalry (one with Rudolf Junior)
1 x Medium Cavalry
1 x Light Cavalry

1st Heavy Infantry Brigade

2 x Heavy Infantry
1 x Crossbows

2nd Heavy Infantry Brigade

2 x Heavy Infantry
1 x Crossbows

1st Light Infantry Brigade

2 x Light Infantry
1 x Archers

2nd Light Infantry Brigade

2 x Light Infantry
1 x Archers
HENRI YOUNGER / HENRYK MŁODSZY
(Michael)

1st Cavalry Brigade

1 x Household Cavalry (with Henri Younger)
2 x Heavy Cavalry

2nd Cavalry Brigade

2 x Heavy Cavalry

1st Infantry Brigade

1 x Heavy Infantry
1 x Crossbows

2nd Infantry Brigade

1 x Heavy Infantry
1 x Archers

1st Peasant Army

2 x Archers
4 x Peasants

2nd Peasant Army

6 x Peasants2. The game. Gra.

Before the game, Michael had to roll for a blocking brigade set up on the table. He rolled for his 1st Infantry Brigade. Starting from turn 2 he rolled for reinforcements. On a roll of 5 or 6, he received 2 brigades, on a roll of 3 or 4, 1 brigade and on a roll of 1 or 2 none. A different way was with Rudolf's forces. They were able only to enter through the town's gate. After their first move, they had test if they are still drunk or not. On a roll of  1 or 2, they get drunk and the whole brigade gets disorganised. If the brigade gets disordered, every new turn it has to roll if they get sober or not. On a roll of 5 or 6, they succeed otherwise, they stay disordered. For all units, if they are off the table to enter they roll against 7 and when they are on the table they roll against 8.

Przed grą Michael musiał rzucić, która brygada znajdzie się na stole jako pierwsza. W wyniku rzutu wypadło na pierwszą brygadę piechoty. Od tury drugiej rzucał na posiłki. Na rzut 5 lub 6, otrzymywał 2 brygady, na rzut 3 lub 4, jedną a na rzut 1 lub 2, rzadną. Inaczej było z siłami Rudolfa. Na stół mogli jedynie wejść poprzez bramę miasta. Po swoim pierwszym ruchu, musieli testować, czy wciąż są pijani czy też nie. Na rzut 1 lub 2, byli i cała brygada zostawała zdezorganizowana. By przywrócić porządek, w każdej kolejnej turze brygada sprawdzała czy wytrzeźwiała, czy też nie. Na rzut 5 lub 6, udawało im się to, inaczej pozostawali zdezorganizowani. Wszystkie oddziały przed weściem na stół testowały przeciw 7, a gdy już były na stole testowali przeciw 8.
It started very well for Rudolf. Both heavy infantry and one light infantry brigades moved out of the town, but his cavalry was still drunk and blocked the way off the town for almost 10 turns. In the meantime, Henri called all his troops, set them in the defending line and awaited attack. He initially tried to charge Rudolf's infantry ut get repulsed.

Zaczęło się bardzo dobrze dla Rudolfa. Obie brygady ciężkiej piechoty i jedna lekka opuściły miasto, jednak jego kawaleria była wciąż pijana i w ten sposób zablokowała drogę wyjścia z miasta na około 10 tur. W międzyczasie Henryk zwołał całe swoje siły, uformował je i oczekiwał ataku. Początkowo próbował zaszarżować na piechotę Rudolfa, ale został odparty.

Finally, the cavalry left the town, but the next unit of light infantry blocked the gate in the same way... Rudolf decided to act without more support, but Henri acted first. He charged with all his cavalry. That attack was devastating for Rudolf, who hardly avoided the death. He had to withdraw back to town and prepare for a siege. Unfortunately, Henri does have not enough troops to retake the town and have to wait for some reinforcements (it means Michael have to paint some more troops ;) )

W końcu kawaleria opuściła miasto, jednak kolejny oddział zablokował bramę dokładnie w taki sam sposób... Rudolf zdecydował się więc na walkę z tym co miał pod ręką, jednak Henryk go wyprzedził. Cała jego kawaleria zaszarżowała. Atak był dewastujący dla Rudolfa, który z trudem unikną śmierci. Po tym musiał wycofać swoje oddziały do miasta i przygotować się do oblężenia. Niestety, Henryk nie dysponuje wystarczającymi siłami, by zdobyć miasto i musi poczekać na posiłki (to znaczy, że Michael musi pomalować więcej figurek ;) )

TO BE CONTINUED...

CDN...
3. Links. Linki.

Michael:

https://meneken.blogspot.com/2021/08/shortly-after-start-of-dark-ages.html

Campbell (SESWC):

https://www.facebook.com/Seswc.co.uk/posts/4257672450937362

Flickr:

https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157719752833812


6 komentarzy:

 1. Super scenariusz i background panowie.
  Brawa!

  OdpowiedzUsuń
 2. Now that looks like a cracking outing.
  Cheers
  Stu

  OdpowiedzUsuń
 3. it can take a while, until I paint more of them ... hopefully not 18 months ... :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. I hope so too. 18th months is definitely too long. Maybe I will do some figures as Victrix offer looks so tempting!

   Usuń