sobota, 21 sierpnia 2021

Do never trust in Austrian cavalry! Nigdy nie ufaj austriackiej kawalerii!

Finally, after a long period of time, our club is reopened! It is an amazing feeling once again to have a meeting with a group of wargamers and do some dicing. For the first game, we choose Michael's Seven Years rules. It was a great opportunity to use our new armies. I was able to put my freshly painted Saxons and Michael his Prussians.

W końcu po długim okresie oczekiwania, nasz klub jest ponownie otwarty! To wspaniałe uczucie móc znów spotkać się z grupą wargamerów i porzucać trochę kostkami do gry. Na pierwszy raz wybraliśmy Michaelowe Seven Years. To była doskonała okazja by użyć naszych nowych armii. Ja mogłem wystawić moich świeżo pomalowanych Sasów a Michael swoich Prusaków.
SCENARIO / SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY / SCENERIA: Michael Schneider, SESWC
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Michael Schneider, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.

AUSTRIA & SAXONY / AUSTRIA i SAKSONIA
(Bartek)

CinC

1st Infantry Brigade (Saxon)

2 x Musketeers
1 x Grenadiers
2 x Light Gun

2nd Infantry Brigade (Saxon)

2 x Musketeers
1 x Grenadiers
2 x Light Gun

1st Cavalry Brigade (Austrian)

1 x Cuirassiers
1 x Dragoons

2nd Cavalry Brigade (Austrian)

1 x Dragoons
1 x Hussars

Gun Battery (Austrian)

2 x Medium Gun

PRUSSIA / PRUSY
(Campbell & Michael)

CinC

1st Infantry Brigade

1 x Fusiliers (Elite)
2 x Grenadiers (Elite)

2nd Infantry Brigade

3 x Musketeers
1 x Light Gun

3rd Infantry Brigade

2 x Musketeers
1 x Light Gun

1st Cavalry Brigade 

1 x Cuirassiers
1 x Dragoons

2nd Cavalry Brigade

1 x Dragoons
1 x Hussars

1st Gun Battery

2 x Medium Gun

2nd Gun Battery

2 x Medium Gun
2. The game. Gra.

I was going to execute my usual plan. With cavalries broke the enemy flanks, block their flank infantry brigades. Then my both infantries attack and destroy their elite brigade. Sounds great? It appeared to be the opposite. Campbell charged me first and the nightmare begins. In just one turn he destroyed my left flank! On the other side, the situation was almost the same, with that difference, that my cuirassiers survived. Things looked very bad for me...

Tym razem miałem zamiar użyć mój zwykły plan na bitwę. Kawalerzyści mieli rozbić wrogie flanki i dzięki temu zająć boczne brygady piechoty. Wtedy moja piechota miała zaatakować ich elitarną brygadę piechoty i ją zniszczyć. Brzmi nieźle? Okazało się być całkowicie inaczej. Campbell zaszarżował na moją kawalerię na mojej lewej stronie i w ciągu jednej tury ją rozbił! Po drugiej stronie sytuacja była prawie identyczna, z tą różnicą, że moi kirasjerzy przetrwali. Sprawy przybrały dla mnie bardzo zły obrót...I had to create something like a massive square, but it was a matter of time when the Prussians will be able to shorten the range and destroy my units with their muskets and guns. When it finally happened and my first unit broke, I decided to do what the Saxons did at Pirna and surrendered. 

Musiałem stworzyć coś na kształt wielkiego czworoboku, ale to była tylko kwestia czasu, gdy Prusacy w końcu skrócą dystans i rozstrzelają mnie przy użyciu swoich muszkietó i dział. Kiedy w końcu się to stało i mój pierwszy oddział został zniszczony, zdecydwowałem się zrobić co, Sasi zrobili pod Pirną i się poddałem.3. Links. Linki.

Michael:

https://meneken.blogspot.com/2021/08/1757-saxons-gets-it-seven-years-war.html

Campbell (SESWC):

https://www.facebook.com/Seswc.co.uk/posts/4235162546521686

Flickr:

https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157719713632616


4 komentarze:

 1. Actually your initial plan would have worked perfectly, ... if you didn‘t lost your cavalry to begin with. But what if both cavalries would have occupied themselves (back and forth), i.e. not decisive?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. No, because you had 3 infantry brigades + 2 medium gun batteries versus my 2 infantry brigades and 1 medium gun battery. The only way I could win that was by destroying your cavalry. Sadly happened a different way...

   Usuń
  2. I couldn‘t carry more ... next time you need more Austrian infantry!

   Usuń
  3. I know. That's why losing the whole brigade of Austrian cavalry in JUST ONE TURN hurts so much...

   Usuń