wtorek, 10 sierpnia 2021

Hauitza 1757.

During last week, not everything went according to the plan. It started very well with the game at Peter's (check the previous post), then on Wednesday, we met at Mike's, where we had a Junta game (Mike won, Peter and I took second place). That was also the first time when we managed to finish it. On Thursday, we had our usual online game, this time it was SYW with Michael's Seven Years rules. The last game, which should be played on Friday, was cancelled due to the Covid related problems. So I had three games during last week, quite a good achievement. This report will be from our Houseparty game with Michael, so all pictures are his.

W poprzednim tygodniu, nie wszystko poszło tak, jak to sobie zaplanowałem. Zaczęło się całkiem dobrze od gry u Petera (sprawdźcie poprzedni post), potem w środę spotkaliśmy się u Mike'a na partię z grą Junta (wygrał Mike, Peter i ja zajęliśmy drugie miejsce). Był to też pierwszy raz, kiedy udało nam się dograć grę do samego końca. W czwartek mieliśmy naszą tradycyjną grę online, tym razem to wojna siedmioletnia i Michaelowe zasady Seven Years. Ostatnia gra, która miała odbyć się w piątek nie doszła do skutku, z powodu problemów covidowych. W sumie miałem aż trzy gry, co jest dość dużym osiągnięciem. Ten raport będzie dotyczył gry rozegranej z Michaelem, przy użyciu Houseparty, więc wszystkie zdjęcia są jego autorstwa.
SCENARIO / SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY / SCENERIA: Michael Schneider, Bartek Żynda
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Michael Schneider


1. Forces. Siły.
PRUSSIA / PRUSY
(Bartek)

1st Infantry Brigade

2 x Musketeers
1 x Light Gun
1 x Medium Gun

2nd Infantry Brigade

2 x Musketeers
1 x Light Gun
1 x Medium Gun

3rd Infantry Brigade

1 x Fusiliers (Elite)
2 x Grenadiers (Elite)

1st Cavalry Brigade

1 x Cuirassiers

2nd Cavalry Brigade

2 x Hussars


RUSSIA / ROSJA
(Michael)

1st Infantry Brigade

1 x Musketeers 
1 x Musketeers (Elite)
1 x Musketeers (Raw)
1 x Light Gun
1 x Medium Howitzer

2nd Infantry Brigade

1 x Musketeers 
1 x Grenadiers (Elite)
1 x Musketeers (Raw)

3rd Infantry Brigade

1 x Musketeers 
1 x Musketeers (Elite)
1 x Musketeers (Raw)
1 x Light Gun
1 x Medium Howitzer

1st Cavalry Brigade

1 x Hussars
1 x Skirmishers

2nd Cavalry Brigade

1 x Cuirassiers
1 x Skirmishers

2. The game. Gra.

I don't remember if I was ever played Prussian in our games. Therefore when Michael asked me for asides, I chose to fight for Fredrich the Great this time. My plan was simple: I would break one of the Russian cavalry flanks and then gain the advantage on one of the sides. If that would not work, then I was going to broke the Russian centre. I charged with my cavalries on both sides, but my attack was repulsed and later effectively held back by the skirmishers, who regularly disorganised my riders. Plan A did not work, so I had to move to plan B.

Nie pamiętam, bym kiedykolwiek w naszych grach grał Prusakami. Dlatego, gdy Michael zaproponował mi wybranie stron, bez wachania zdecydowałem by tym razem walczyć dla Fryderyka Wielkiego. Mój plan był prosty, zaatakować na flankach rosyjską kawalerię i wtedy zyskać przewagę na jednej ze stron. Jeśli to by się nie powiodło, wtedy miałem zamiar zniszczyć rosyjskie centrum. Zaszarżowałem moją kawalrią, jednak atak został odparty i później skutecznie powstrzymywany przez oddziały lekkie, które regularnie dezorganizowały moją konnicę. Plan A nie zadziałał, trzeba było wykonać plan B.

I slowly moved my central elite brigade forward. It was supported on flanks by medium guns. After some resistance from the Russian infantry, their movement forward hasn't been stopped. Despite Russian tries, Prussians moved forward and soon they split Russian forces in two. On my left, everything was ok, on my right not so well. However, I was able to split my elite brigade on two and Russian suffered more and more casualties. Their units started breaking one after another and soon it was clear that the Prussians are the victorious side. Russian losses were enormous, whereas Prussian was none. It was a great game. 

Powoli ruszyłem swoją centralną, elitarną brygadę do przodu. Na flankach była wspierana średnimi działami. Po pewnym oporze ze strony rosyjskiej piechoty, jej marsz do przodu nie został powstrzymany. Pomimo rosyjskich prób, Prusacy maszerowali do przodu i wkrótce siły rosyjskie zostały rozdzielone na pół. Po mojej lewej wszystko było ok, po prawej nie za dobrze. Jednakże mogłem moją elitarną brygadę rozdzielić na dwie części i Rosjanie zaczęli mieć coraz większe straty. Ich oddziały zaczęły się łamać jedna za drugą i wkrótce było wiadomo, że to Prusacy są zwycięską stroną. Rosyjskie straty były ogromne, natomiast pruskie żadne. To była świetna gra.
In the end some good news. On last Monday (9th of August), our First Minister lifted almost all restrictions and now we are able to meet indoors without any limits. It is mostly thanks to the successful vaccination process (I've got my second dose yesterday). The biggest news is that next week we will probably reopen our club! Cannot wait till that moment!

Na koniec kilka dobrych wiadomości. W ostatni poniedziałek (9 sierpnia), nasza Pierwsza Minister zniosła większość obostrzeń i od teraz możemy spotykać się w zamkniętych pomieszczeniach bez żadnych limitów. Dzieje się to głównie dzięki udanemu procesowi szczepień (moją drugą dawkę dostałem wczoraj). Największą jednak wiadomością jest to, że wielce prawdopodobnie w przyszłym tygodniu ponownie otworzy się nasz klub! Nie mogę się już tego doczekać!

3. Links. Linki.

Michael:

https://meneken.blogspot.com/2021/08/1754-battle-at-hauitza-syw.html

2 komentarze:

  1. Gratulacje z otwierania się! No i nowy chip może skonfiguruje sie z bloggerem i będziesz więcej i częściej publikował ;-))

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Dziękuję, na razie idzie to w bardzo dobrym kierunku. Co do chipa, to mam ten gorszy model, ale jakiś tam jest ;) Co do konfiguracji, to zobaczymy czy jest kompatybilny z blogiem ;)

      Usuń