niedziela, 15 sierpnia 2021

Oreino Perasma 424 BC

Last Thursday Michael prepared a quick game with his Ancient Greek collection in 28mm. Once again Spartans meet Athenians in battle using the Hail Ceasar spiced with some House rules. All pictures are made by Michael.

W ostatni czwartek Michael przygotował szybką grę z użyciem jego kolekcji starożytnych Greków w skali 28mm. Ponownie użyliśmy do gry zasad Hail Ceasar przyprawionymi kilkoma House rules. Wszystkie zdjęcia są autorstwa Michaela.

SCENARIO 
/ SCENARIUSZ: 
Michael Schneider
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY / SCENERIA: Michael Schneider, Bartek Żynda
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Michael Schneider

1. Forces. Siły.SPARTA
(Bartek)

1st Brigade

1 x King's Bodyguard Hoplites
1 x Spartan Armoured Hoplites

2nd Brigade

2 x Spartan Allies Armoured Hoplites
1 x Spartan Allies Unarmoured Hoplites

3rd Brigade

1 x Hippei
3 x Peltasts
ATHENS / ATENY
(Michael)

1st Brigade

1 x Athenian Elite Armoured Hoplites
2 x Athenian Armoured Hoplites
2 x Peltasts

2nd Brigade

2 x Athenian Allies Armoured Hoplites
1 x Peltasts

3rd Brigade

1 x Athenian Allies Armoured Hoplites
1 x Hippei
2 x Peltasts2. The game. Gra.

Spartans moved up the Peloponnese when their army noticed the Athenians blocking the way on one of the mountain passes. Forces were equal, and the Spartans had to make way through. My plan was very simple. I was going to move both hoplites brigades forward, create the phalanxes, and then clash with Athenians. All the light units I was going to move on my left and there engage the Athenian lights and in that way keep them busy, when my main forces were going to make their way through.

Spartanie przesuwali się wzdłóż Peloponezu, kiedy ich armia została zatrzymana przez blokującą jedną z przełęczy armię ateńczyków. Siły były wyrównane i Spartanie musieli się przedrzeć. Mój plan był prosty. Zamierzałem ruszyć do przodu obie brygady hoplitów, utworzyć falangi i wtedy zetrzeć się z Ateńczykami. Wszystkie lekkie oddziały miałem zamiar przerzucić na lewe skrzydło, by tam zająć się lekkimi siłami ateńskimi i w ten sposób odciągnąć je, by główne siły mogły przebić się przez blokadę.

Spartans formed their ranks very quickly and without any problems, whilst my Allies had some problems with that. I tried 4 times to move them, but they refused. It looked very suspicious, especially when the Athenian forces moved forward and soon the clash was going to begin. On my left, my light units were slaughtered by the Athenians, but I was expecting that. Their role was to take the enemy on the side and keep them busy, so they do not have time to harass my Spartans.

Spartanie bardzo szybko i bez zbędnych problemów się uszykowali, natomiast moi Sprzymierzeni mieli z tym pewne problemy. Cztery razy próbowałem ich ruszyć i za każdym razem odmawiali mi wykonania rozkazu. Wyglądało to bardzo podejrzanie, tym bardziej że Ateńczycy się tam zbliżali i wkrótce miała rozpocząć się walka. Po mojej lewej, moje lekkie siły były wyrzynane przez Ateńczyków, jednak spodziewałem się tego. Ich rolą było zaangażowanie przeciwnika na stronie, by nie przyszło im na myśl niepokojenie moich Spartan.
Finally Athenian charged on my Allied units. The fight was long and fierce, but with time my units were gaining the advantage. They managed to broke one of the Athenian units and the fight continued. Unfortunately for me, my unarmoured unit finds its place on the front line, so they had not enough strength to give the final push. After several rounds of melee, both sides withdraw but no one was able to continue their fight. However, someone else was able to do it.

W końcu Ateńczycy zatakowali moich sprzymierzeńców. Walka była długa i bardzo zacięta, jednak z czasem moje oddziały zaczęły zyskiwać przewagę. Udało im się zniszczyć jeden z ateńskich oddziałów i walka trwała dalej. Niestety, na przedzie szyku znalazła się moja nieopancerzona jednostka, która nie była w stanie zadać decydującego ciosu. Po kilku rundach walki wręcz, obie strony musiały się wycofać i żadna z nich nie była w stanie kontynuować walki. Jednakże, ktoś inny mógł.
For most of the time, my Spartan units were waiting in the formation for their turn. Finally, I noticed the opportunity and charged. It was a devastating charge. Soon the blocking Athenian line broke and the way through the mountain pass was open. The battle was finished with a great Spartan victory!

Przez większość czasu moje spartańskie oddziały oczekiwały na swoją kolej. W końcu dostrzegłem okazję i zaszarżowałem. Ten atak okazał się druzgocący. Wkrótce ateńska linia obrony przestała istnieć i droga poprzez przełęcz stała otworem. Bitwa zakończyła się wielkim zwycięstwem Spartan!3. Links. Linki.

Michael:

https://meneken.blogspot.com/2021/08/424-bc-trouble-at-mountain-pass.html

10 komentarzy:

 1. It is becoming some sort of a Greek saga ... I like it :)

  OdpowiedzUsuń
 2. A really lovely looking game Bartek.

  The Spartan always win lol

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thank you. If one wants to win with Spartans, one needs to kill them all... That is very hard to proceed with.

   Usuń
  2. It was the same in Warhammer Ancient Battles, they were Toughness 4 (most other troops were toughness 3), which made them very hard to kill.

   Usuń
  3. And it should be like that ;)

   Usuń