niedziela, 31 marca 2019

Leipzig 1813, pt. 2. Lipsk 1813, cz. 2.

Hi! I welcome you in the relation from the second day of our big game. If you haven't seen the relation from previous day, check the link below:
Witam i zapraszam na kolejny dzień naszej dużej bitwy. Jeśli nie widziałeś jeszcze relacji z dnia poprzedniego, sprawdź link poniżej:


The moment I was afraid the most. My Lancers moved in front of my defending lines, to prepare a charge. However, despite the fact that four Russian batteries fired at them, but with only 2 hits and did not disorganising any of them!
Moment, którego obawiałem się najbardziej. Ułani wyszli przed linię mojej obrony, by przygotować się do szarży. Jednakże, pomimo faktu, że cztery rosyjskie baterie otworzyło do nich ogień, zanotowały jedynie 2 trafienia i żaden z nich nie został zdezorganizowany!


Polish and French cavalry charged, but with no effect...
Polska i francuska kawaleria szarżuje, jednak bez efektu...


Another try...
Kolejna próba...

It looks like the battle is in France favour. Are we changing the history, right now?
Wygląda na to, że bitwa idzie na korzyść Francji. Czyżbyśmy zmieniali historię?
When my cavalry had to withdraw, to rally their ranks, Russians and Prussian started moving closer to my lines.
W czasie kiedy moja kawaleria musiała się wycofać, by uporządkować szyki, Rosjanie i Prusacy zbliżyli się do moich linii.


Look at the whole battlefield:
Widok na całe pole bitwy:


Russian grenadiers moving against Polish line. As the response: 'Celuj! Pal!' ('Aim! Fire!).
Rosyjscy grenadierzy zbliżają się do polskich linii. W odpowiedzi dostają: "Cel! Pal!"


Russians still trying hard, but it looks like this is not their day...
Rosjanie wciąż próbują, jednak wygląda że, nie jest to ich dzień...However they made the whole in Polish lines...
Jednak udało im się zrobić wyrwę w polskich liniach...


Nothing is decided yet...
Nic nie jest jeszcze ustalone...

Last Russian push has finished with disaster for them. After that they knew, they are unable to broke Polish lines. The game was over and finished with French victory! Soon, I will write summary of the whole game. It was great weekend.
Ostatnie rosyjskie uderzenie skończyło się dla nich katastrofą. Po tym byli już pewni, że nie uda im się przełamać polskich linii. Gra zakończyła się francuskim zwycięstwem! Wkrótce napiszę podsumowanie z całej gry. To był udany weekend!

All destroyed units from my table:
Wszystkie zniszczone oddziały z mojego stołu:6 komentarzy:

 1. Nie nadużywając słowa epicko, prezentuje się bitwa epicko ! ;)

  OdpowiedzUsuń
 2. Bart your table at the west and the east end table were the bloodbaths of the battle.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Yes and one more hour and all Prussians and Russians would be away from that table.

   Usuń