wtorek, 26 marca 2019

Streets of Bazistan. Ulice Bazistanu.

Last Thursday we had first try with Spectre Operations v.2. That allowed us to put us back to the fictitious country of Bazistan. However we were facing the NATO intervention. Some of the mercenaries taking care about their own gratification for their hard job, before they would be expelled by new government or whatsoever. In normal words, they just going to steal some money...
W ostatni czwartek mieliśmy okazję na nasze pierwsze spotkanie z zasadami Spectre Operations v.2. To pozwoliło nam wrócić do fikcyjnego państwa Bazistan. Jednakże tym razem musieliśmy sprostać interwencji sił NATO. Część najemników postanowiła zadbać o swoje własne wynagrodzenie za ciężką pracę, zanim zostaną wycofani przez nowy rząd lub cokolwiek innego. Mówiąc normalnym językiem, postanowili ukraść trochę złota dla siebie...SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Charge
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Charge
SCENERY/SCENERIA: SESWC, Michael Charge
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Michael Charge

1. Forces. Siły.MERCENARIES/NAJEMNICY
(Bartek)

LTV (Protected Patrol Vehicle with HMG RWS)

Mercenaries (Professional Sgt, 5 x Professionals)

Local Team (Professional Sgt, Trained NCO, 5 x Trained, Trained MMG, Trained RPG)
INSURGENTS/POWSTAŃCY
(Campbell)

There were few teams with 5 men each, some of them with RPG, some not. There was some HMG as well. I did not track the whole number of them and I assume, that Michael will put the whole number of them. Check the link below then.
Było kilka oddziałów, po pięciu ludzi w  każdym. W niektórych był RPG, w innych nie. Był też ckm. Nie śledziłem ich całkowitej liczby i mam nadzieję, że Michael w swojej relacji uwzględni ich wszystkich. Sprawdźcie więc link poniżej.

2. The game. Gra.


My task was to move my LTV from one end of the town to the other. On the streets were few barricades, so there was only one way to do it... Having Campbell against me I was more than sure, that he prepared a lot of surprises to make my journey impossible and I was not mistaken. The first was a HMG on top of one of the buildings, however quick reaction of my LMV and its HMG and the threat was eliminated. Quick job. That was only the beginning and I was not able to move quick, as my gun had to be ready to fire at any time...
Moim zadaniem było przejechanie moim LTV z jednego końca miasta na drugi. Na ulicach było kilka barykad, więc była tylko jedna droga do celu... Mając Campbella jako przeciwnika, byłem tym bardziej pewny, że przygotował dla mnie wiele niespodzianek, by moją podróż uczynić niemożliwą, i się nie pomyliłem. Pierwszym był ckm na dachu jednego z budynków, jednakże szybka reakcja mojego ckmu i zagrożenie zostało wyeliminowane. Szybka praca. Był to jednak dopiero początek i nie mogłem poruszać się zbyt szybko, by moje karabiny były gotowe do akcji w każdym momencie...Finally I managed to reach first crossroads. I got fire from the building from two insurgents teams. As it did not hurt my LTV, but the local team get 2 soldiers dead. Once again my HMG have to talk. Another two teams were eliminated.
Ostatecznie udało mi się dotrzeć do skrzyżowania. Wtedy dostałem ostrzał z budynków od dwóch oddziałów powstańczych. Jako, że to nie mogło zaszkodzić mojemu LTV, jednak lokalny oddział miał 2 zabitych żołnierzy. Szybka odpowiedź mojego ckmu i dwa oddziały zostały wyeliminowane.In the meantime the other part of my local team managed to reach the second crossroad. Here they get under heavy fire and I got more casualties, but another insurgent team get eliminated. My road was almost clear...
W międzyczasie druga część mojego lokalnego oddziału osiągnęła drugie skrzyżowanie. Tam dostali się pod ciężki ogień, co spowodowało w zwiększeniu ilości ofiar po mojej stronie, jednak kolejny oddział powstańców został wyeliminowany. Moja droga była prawie pusta...In that moment my LTV get to close to the first bomb trap. Explosion did nothing to the armoured car, but the crew get killed. That finished my mission...
W tym momencie LTV znalazł się w pobliżu pierwszej bomby pułapki. Eksplozja nie uszkodziła samochodu, jednak zabiła załogę. To zakończyło moją misję...3. Links. Linki.


Michael:

Campbell (SESWC):

Flickr:

6 komentarzy:

 1. Duże zmiany zaszły względem pierwszej edycji? Zastanawiam się nad kupnem podręcznika, bo jedynka była bardzo udana. A tak ogólnie to bardzo ładny raport, jak zwykle przyjemnie się czytało i oglądało :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie odniosłem wrażenia, by zmiany były kolosalne. Michael cos wspominał, ale za bardzo byliśmy zajęci grą. Na pewno polecam jego raport z gry, będzie tam na ten temat na pewno więcej.

   Usuń
 2. What an atmospheric and wonderul table, looks great!

  OdpowiedzUsuń
 3. Fantastyczny klimat. Bardzo mi się podoba!

  OdpowiedzUsuń