sobota, 23 marca 2019

Duchy of Warsaw: 1st Chasseur Regiment. Księstwo Warszawskie: 1. Pułk Strzelców Konnych.

Another unit for my army of Duchy of Warsaw, but cavalry this time. I start with 1st Chasseur Regiment. All figures are Front Rank and the bases are from Warbases. Together with the regiment, I painted the cavalry brigade commander. It is not historically accurate because I did a  conversion of Uhlan officer and tried to make as close as possible to the Cavalry General. It is my first try and possibly next time it will be better. The second figure is a model of General Jan Henryk Dąbrowski, my first Division General. What about the historical accuracy of the models of that set? Sadly Wydawnictwo Karabela did not publish their part about Chasseurs and I had to base on four pictures I have in my collection. According to them, this time Front Rank did quite a good job and their Chasseurs are almost perfect (possible that experts of the uniforms of that period would be able to show more mistakes, but for me are ok). Well done. My next unit will be the 2nd Lancers Regiment.
Kolejny oddział gotowy do mojej armii Księstwa Warszawskiego, jednak tym razem jest to kawaleria. Zaczynam od 1. Pułku Strzelców Konnych. Wszystkie figurki pochodzą od Front Rank a podstawki od Warbases. Razem z pułkiem pomalowałem dowódcę brygady kawalerii. Nie jest on dokładnie zgodny historycznie ponieważ była to moja zabawa z konwersją oficera ułanów, którego próbowałem przerobić na generała kawalerii. To moja pierwsza taka próba i być może w przyszłości wyjdzie ona lepiej. Drugim modelem jest figurka generała Jana Henryka Dąbrowskiego, mojego pierwszego generała dywizji. Co ze zgodnością historyczną modeli z tego zestawu. Niestety Wydawnictwo Karabela nie opublikowało jeszcze tomu poświęconego strzelcom konnym i musiałem tu bazować na obrazkach z mojej kolekcji. W stosunku do nich, tym razem Front Rank wykonał naprawdę dobrą robotę i ich strzelcy wyglądają naprawdę perfekcyjnie (prawdopodobnie więksi znawcy problematyki umundurowania epoki znaleźli by dużo błędów, ale dla mnie są ok.). Świetnie. Moim następnym oddziałem będą ułani z 2. pułku ułanów.

1st Chasseur Regiment/1. Pułk Strzelców Konnych:


Cavalry Brigade General/Genrał brygady kawalerii:General Jan Henryk Dąbrowski:
His name on Arc the Triomphe in Paris (DOMBROWSKY)/ Jego imię na Łuku Triumfalnym w Paryżu (DOMBROWSKY):

6 komentarzy: