sobota, 25 sierpnia 2018

Rolf's last stand. Ostatnia walka Rolfa.

Our Norman saga continues. After last game (link here), my forces split off. Rolund move back to his land and Rolf moved to plunder Henri's land. That was mistake, as Henri's forces still were at full strength. Norman prince send his spies to track Viking. Finally they found them camping at the lonely hill. That was the opportunity for the Henri to destroy those annoying pagans. He moved his forces to catch them. He did that and they were lonely, but prepared for the battle. Henri didn't know, that Rolf is waiting here to join forces of Rolund, but no one knows when he will arrive. The battle begins... For the game we used Hail Caesar rules.
Kolejny odcinek naszej normańskiej sagi. Po ostatniej bitwie (link tutaj), moje siły rozdzieliły się. Rolund wrócił na swoje ziemie a Rolf wyruszył rabować ziemie Henriego. To był błąd, ponieważ siły Henriego były cały czas bardzo silne. Normański książe wysłał swoich szpiegów, by śledzili Wikinga. W końcu odnaleźli go, obozującego na samotnym wzgórzu. To była doskonała okazja dla Henriego by zniszczyć tych denerwujących pogan. Ruszył więc swoje siły by ich pochwycić. Udało mu się to i dodatkowo byli oni sami, lecz przygotowani do bitwy. Henri nie wiedział o tym, że w tym miejscu Rolf oczekiwał na siły Rolunda. Niestety nikt nie wiedział gdzie on się akurat znajduje. Bitwa się rozpoczęła... Do gry użyliśmy zasad Hail Caesar.SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider, Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Michael Schneider, Bartek Żynda

1. Forces. SiłyROLUND & ROLF
(Bartek)

Rolf's band:

1 x Berserkers
2 x Hirdmen
1 x BondiRolund's forces (will arrive on D6+3 turn)

Rolund's own band:

3 x Norman Knights

Bertram's band:

1 x Crossbows
1 x Archers
1 x Heavy Infantry
1 x Light Infantry

Brother Hugh band:

1 x Crossbows
2 x Archers
1 x Heavy Infantry
1 x Light InfantryHENRI
(Michael, Alisdair)

Henri's band:

3 x Norman Knights

Bishop Luitpolt Der Fette band:

1 x Dismounted Knights
2 x Heavy Infantry

Support band:

1 x Crossbows
1 x Archers

Luidolf Der Pickelige band:

5 x Peasants
1 x Peasant Archers

The Monk on Donkey band:

5 x Peasants


2. The game. Gra.


To make our game much more interesting and unpredictable, we asked Jim (our club member) to made a roll for Rolund's forces. From the beginning of turn 4 forward, he came to our table and informed us is Rolund coming or not. That was crucial for my Vikings. The game started and Rolf's units created shield walls and something like an early version of square. With the shouting name of their main god, Odin, they were waiting for the enemy. Henri had some problems with moving his troops forward to clash the enemy. It took him two turns to do it, where his archers and crossbowmen possibly scarred of the Viking war chain moved back of the battlefield (the first blunder of the game). Finally at turn two, the fight began. First the Henri's knight charged on Hirdmen, forced them to step back and finally destroy them. Then Peasants hit the Bondi, but have been pushed back, the same happened with Heavy Infantry charging on the second Hirdmen unit. Next turn the charge was repeated with better result. Both Hirdmen and  Bondi units were destroyed. During the fight Rolf get killed too. The last unit of Berserkers moved back the river under new command of Sævil Hælæifsson. That was turn 6th, when Rolund arrived with his cavalry...
By nasza gra była bardziej interesująca i nieprzewidywalna, poprosiliśmy Jima (członka naszego klubu) by wykonał dla sił Rolanda rzut kością. Począwszy od tury czwartej i dalej na początku każdej z nich informował nas o tym, czy posiłki przybyły, czy też nie. To było bardzo ważne dla moich Wikingów. Gra zaczęła się od stworzenia i oddziały Rolfa utworzyły ścianę z tarcz i coś w rodzaju wczesnego czworoboku. Wykrzykując imię swojego głównego boga, Odyna, oczekiwali na wroga. Henri na początku miał pewne problemy by ruszyć swoje oddziały do przodu, by rozpocząć walkę z wrogiem. Zajęło mu to dwie tury i na przykład jego oddziały łuczników i kuszników, prawdopodobnie przestraszone wojennym okrzykiem Wikingów wycofały się z pola walki (pierwszy blunder gry). Ostatecznie podczas drugiej tury walka się rozpoczęła. Wpierw rycerze Henriego uderzyli na jeden z oddziałów Hirdmenów, czym zmusili ich do cofnięcia się o krok i ostatecznie niszcząc go. Wtedy wieśniacy uderzyli na oddział Bondi, jednak ten atak odparł, to samo stało się w ataku ciężkiej piechoty na drugi oddział Hirdmenów. W następnej turze szarża została powtórzona z dużo lepszym rezultatem. Oba oddziały, Hirdmeni i Bondi zostali zniszczeni. W walce poległ również Rolf. Ostatniemu oddziałowi Bersekerów, pod nowym dowództwem Sævila Hælæifssona, udało się wycofac za rzekę. Była właśnie tura szósta i właśnie przybyli rycerze Rolunda...Soon after Rolund, the brother Hugh band arrived too. The forces started became equal now. For two turns both cavalrymen prepared their battle order to prepare themselves for the charges. First charged Henri's cavalry and get repulsed and one unit get destroyed. Then charged mine and get repulsed, but not destroyed. In next turn my two units of cavalry get forced to withdraw from the battlefield. Both units were shaken, so they were not allowed to come back on the battlefield. Once again Henri's cavalry were better then Rolund's horses.
Wkrótce za Rolundem na pole bitwy przybył brat Hugh. Siły zaczęły się wyrównywać. Przez dwie tury, obie kawalerie porządkowały swoje szyki by przygotować się do nadchodzących szarż. Pierwsza zaatakował kawaleria Henriego i została odparta i jeden z jej oddziałów został zniszczony. Wtedy zaatakowała moja kawaleria i też została odparta, lecz nie została zniszczona. W kolejnej turze konnica Henriego zmusiła moją konnicę do wycofania się z pola bitwy. Oba oddziały były jednak w fatalnej formie i już nie powróciły na pole bitwy (oba oddziały miały status shaken). Po raz kolejny kawaleria Henriego okazała się lepsza od kawalerii Rolunda.On the other flank brother Hugh faced the forces of Henri's peasants. Sadly Alisdair blundered and those forced his forces to move through his own units, which finished with a large number of disorganised units. That helped Hugh to push them back. Sadly his forces were never supported by units of Bertram, as his band never get on battlefield. Finally the game was over, as our time for it was over too. It finished with Henri's victory, but he don't know, that another player is going to join the war at Rolund's side. To be continued...
Na drugiej flance siły Hugha stanęły do walki z wieśniakami Henriego. Nieszczęśliwie Alisdair miał kolejnego blundera i jego oddziały ruszyły przez inne oddziały co skończyło się dużą ilością dezorganizacji. To pomogło Hughowi odeprzeć ich do tyłu. Niestety jego oddziały nie zostały wsparte oddziałami Bertrama, który nie zdążył przybyć na pole bitwy. Ostatecznie gra się zakończyła, ponieważ czas na grę dobiegł również do końca. Bitwa skończyła się zwycięstwem Henriego, jednak nie wie on o tym, że kolejny gracz dołączył do wojny po stronie Rolunda. Ciąg dalszy nastąpi...3. Links. Linki.


Michael:

SESWC:

Flickr:

10 komentarzy:

 1. I‘ve got even a better idea: what if Henri and the Bishop had an argument and they split? leaving the Bishops forces vulnerable for an attack ... while after a while Henri comes back because he hates Rolund more than the Bishop? epic!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. That will give two forces coming into the game without knowing what turn it will happen. Love it! Let's do it.

   Usuń
 2. Ale przepięknie to wygląda! Super okres to odegrania i wyśmienite modele!

  OdpowiedzUsuń
 3. What a great looking game, love the hill defense!

  OdpowiedzUsuń