środa, 22 sierpnia 2018

Narrow Seas - time for torpedoes and bigger guns. Narrow Seas - czas na torpedy i większe działa.

Another test game of Narrow Seas. This time we decided to test how the torpedoes and bigger guns work.
Kolejna gra testowa Narrow Seas. Tym razem postanowiliśmy sprawdzić jak działają torpedy i większe działa.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Angus Konstam

1. Forces. Siły.ROYAL NAVY
(Peter, Alisdair, Bartek)

MTB-75
MTB-76
MTB-82
MTB-413
MTB-414
MTB-447KRIEGSMARINE


(Campbell, Michael)

SS AGATHA
GR-312
KFK-19
KFL-76


2. The game. Gra.


Angus put his scenario somewhere in the English Channel, close to the French coast. The small German convoy get attacked by British MTB flotilla.  The main task for Royal Navy, was to sunk SS Agatha and for Kriegsmarine to prevent it. It started with firing the guns and British boats moving towards the main target. The 3' gun on SS Agatha appeared very powerful. In first round it hit one of my boats and kills the steering man. It confused my crew and they remaining  to swim forward for the rest of the game. As soon we came on the correct distance we fired our torpedoes. I fired only one, as the second tube of my remaining in action boat was hit by German Flak gun, Alisdair fired two torpedoes and Peter one. They quickly moved into the target, SS Agatha. Peter's torpedo missed and my and Alisdair's were on target. Sadly both Alisdair's torpedoes went down the ship, but my hit the target. That wrecked the  ship, which slowly started to sink. We could win the game, but then the German Flak guns get their answer. Because of them soon all of our boats were wrecked. That finished game with a draw, as we sunk the german ship and German destroyed our flotilla. It was great game and we all agreed, that the Narrow Seas will be the coastal game of our choice.
Angus umieścił swój scenariusz gdzieś na wodach Kanału La Manche, w pobliżu wybrzeża francuskiego. Mały niemiecki konwój został zaatakowany przez flotyllę brytyjskich łodzi torpedowych. Głównym zadaniem Royal Navy, było więc zatopienie SS Agathy a dla Kriegsmarine by temu zapobiec. Zaczęło się od wymiany ogniowej z dział i karabinów maszynowych i brytyjskie łodzie ruszyły w kierunku głównego celu. 76mm działo SS Agathy okazało się bardzo mocne. W pierwszej rundzie trafiło jedną z moich łodzi i zabiło sterującego łodzią, co spowodowało zamieszanie i że przez resztę czasu poruszała się tylko do przodu. Wkrótce znaleźliśmy się na odpowiednim dystansie, w związku z czym odpaliliśmy nasze torpedy. Ja jedną (druga tuba mojej drugiej łodzi została ogniem z niemieckiego Flaka), Alisdair wystrzelił dwie a Peter jedną torpedę. Szybko ruszyły w kierunku celu, SS Agathy. Torpeda Petera minęła cel, więc tylko trzy były w celu. Niestety obie torpedy Alisdaira przeszły pod celem i tylko moja trafiła w cel. Dzięki temu statek zamienił się we wrak i zaczął powoli się topić. W tym momencie moglibyśmy wygrać grę, jednak wtedy odezwały się niemieckie Flaki. Wkrótce dzięki nim wszystkie nasze łodzie zamieniły się we wraki. W ten sposób gra zakończyła się remisem, ponieważ udało nam się zatopić niemiecki statek a Niemcom udało się zniszczyć naszą flotyllę. To była naprawde pasjonująca gra i wszyscy się zgodzili, że Narrow Seas zostaną naszymi zasadami do walk małych okrętów.3. Links. Linki.


Angus:
http://www.edinburghwargames.com/the-death-of-a-flotilla-1941/

Campbell (SESWC)
https://www.facebook.com/Seswc.co.uk/posts/1824549737582991

Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157700144903644

10 komentarzy: