czwartek, 28 lipca 2016

Testing the Skirmish Sangin. Testowanie Skirmish Sangin.

Last Thursday I was invited by our new club member, Michael, to play a game with his favourite system, called Skirmish Sangin. It is system for modern warfare writen up by Collin Phillips and Craig Watterson. It is not very often, when the modern wargaming appear on my blog as my interests are going much more for everything till early 1950s. However from some time I am looking for something which could increase the timeline of my gaming experience and go for something that bring the adventure closer to the present times.
W ostatni czwartek zostałem zaproszony przez naszego nowego członka klubu, Michaela by rozegrać grę z jego ulubionym systemem, zwanym Skirmish Sangin. Są to zasady do współczesnego wargamingu, napisane przez Collina Philipsa i Craiga Wattersona. Niezbyt często nowoczesny wargaming pojawia się na moim blogu, a to dlatego, że moje dotychczasowe zainteresowania kończyły się gdzieś na wczesnych latach 50. XX wieku. Jednak od jakiegoś juz czasu szukam dla siebie coś, co pozwoliło by przygodę zblizyć do współczenych nam czasów.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Charge
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Charge
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Michael Charge.

1. Forces. Siły.


BRITISH/BRYTYJCZYCY

TEAM 4, TASK FORCE SWORD, SAS
(Bartek Żynda)

Elite Squad Leader (NCO) with M4 AR + UGL
Elite Rifleman with M4 AR
Elite Rifleman with M4 AR
Elite Rifleman with Minimi LMG

1st SEC, 2nd PLAT, COMP C, WEST SHIRESDALE FUSILIERS
(Campbell Hardie)

Fire team 1:

Elite Squad Leader (NCO) with L85A2 AR
Veteran Grenadier with L85A2 AR + UGL
Average Rifleman with Minimi LMG
Average Sharpshooter with L129A1 DMR

Fire team 2:

Veteran Assistant Squad Leader (NCO) with L85A2 AR
Veteran Grenadier with L85A2 AR + UGL
Average Rifleman with GPMG MMG
Average Rifleman with L85A2

TALIBANS/TALIBOWIE
(Michael Charge)

Warlord Forces:

Veteran Warlord with AK AR
Average Afgan with AK AR
Average Afgan with AK AR
Veteran Afgan with PK MMG
Novice Afgan with AK AR
Average Afgan with AK AR

3 x Booby Traps

Insurgent Leader Forces:

Veteran Taliban Leader with AK AR
Veteran Taliban with G3 DMR
Veteran Taliban with PKM MMG
Veteran Taliban with RPG

2. Brief and orders. Opis i rozkazy.


Thanks to the gunman extracted by the SAS in a recent mission (game played without me), British have inteligence that the local Taliban leader is trying to increase his forces in this region. As part of this, British have an evidence that he will  be meeting with a local warlord to offer an increased income and protection in exchange for fighters and dedicating some of his land to opium poppies.
Dzięki pochwyconemu w poprzedniej misji bojownikowi przez SAS (gra rozegrana bez mojego udziału), Brytyjczycy są w posiadaniu informacji, że lokalny przywódca Talibów próbuje zwiększyć swoje siły w rejonie. W tym celu, co udało się ustalić siłom brytyjskim, spotka sie on z miejscowym watażką by zaoferować mu  zwiększony dochód i ochronę w zamian za bojowników oraz części jego ziemi pod uprawę opium.

Orders/Rozkazy:

SAS:

1. Capture or kill HVTs./ Pojmać lub zabić cele (lider i watażka)
2. Minimise Civilian Casualties./ Zminimalizować ofiary wśród cywili.
3. Minimise Friendly Casualties./Zminimalizować ofiary własnych oddziałów.

WSF:

1. Support SAS team./Wsparcie SAS.
2. Capture or kill HVTs./ Pojmać lub zabić cele (lider i watażka)
3. Minimise Civilian Casualties./ Zminimalizować ofiary wśród cywili.
4. Minimise Friendly Casualties./Zminimalizować ofiary własnych oddziałów.

Taliban/Talibowie:

1. Protected Warlord and Insurgent Leader. /Ochrona watażki i przywódcy.
2. Eliminate attacking ISAF forces./ Wyeliminowanie atakujących oddziałów.

Victory Points/Punkty zwycięstwa:

ISAF:

Each Taliban killed or Wounded/Każdy zabity lub ranny Taliban: 10pts/pkt.
Each Insurgent Leader/Warlord killed or captured/Lider lub watażka pojmany bądź zabity: 100pts/pkt.
Each civilian injured or killed/Każdy cywil raniony lub zabity: - 200 pts/pkt.

Taliban:

Each ISAF soldier killed/Każdy żołniez ISAF zabity: 50 pts/pkt/
Each ISAF soldier wounded/Kazdy żołnierz ISAF ranny: 25 pts/pkt


3. The game. Gra.


SAS started game already deployed. It was small wadi, so I decided to go down ASAP. That was very good decision, because my position gave me great observation for the village. Very soon it appear how good it was decision. I opened fire and the first casualty was the warlord! He was running across the village, but get shot in his head by one of my soldiers.
SAS zaczęła grę już rozmieszczona. Była to mała uadi, więc od razu zdecydowałem się dać rozkaz padnij. To okazało się była bardzo dobra decyzja, ponieważ moja pozycja dawała mi doskonałe pole obserwacji wioski. Szybko tez okazało się jak bardzo było to dla mnie korzystne, otworzyłem ogień i jako pierwszy padł watażka! Próbował przebiec w poprzek wioski, jednak został trafiony w głowę przez jednego z moich żołnierzy.

Since that moment my soldiers started to eliminate one Taliban after another. When we thought that the game will be easy, the problems begin. Campbell's forces get under fire from the ambushed fighters. First soldier get wounded, because of that he lost consciousness and had to be taken off the battlefield. During that time the second team of the Fusiliers moved across fields with the long grass towards the village. Unfortunely one of the British stepped on the Booby trap and get killed. Campbell's soldiers had to withdraw, however thay took their colleagues bodies with them.
Od tego momentu, moi żołnierze zaczęli eliminować jednego Taliba za drugim. Kiedy zdawało nam się, że gra dla nas będzie bardzo łatwa przyszły problemy. Oddziały Campbella znalazły się pod ogniem zamaskowanych bojowników. Pierwszy żołnierz został ranny i z tego tez powodu stracił przytomność i musiał zostac wyniesiony z pola walki. W międzyczasie drugi oddział ruszył przez pole z wysoka trawą w kierunku wioski. Niestety jeden z żołnierzy nadepnął na zastawioną pułapke i starcił w ten sposób życie. to wystarczyło by zmusił oddziały Campbella do wycofania się, jednak udało im się zabrać ciała kolegów ze sobą.

After Campbell's withdraw I decided to take the initiative. Most of the Afgan soldiers were dead, however in my direction moved the Talib sniper. He fired at me, but missed. In exchange my soldiers take him down. Again, after that I was overconfident and I forgot about the Talib with RPG. He fired at me, missed but the explosion hurt one of my men. That forced me to abandon the action.
Po wycofaniu się Campbella, zdecydowałem się przejąć inicjatywę. Większość Afgańczyków leżała zabita, jednak w moim kierunku podążał talibski snajper. Strzelił do mnie, jednak chybił. W odpowiedzi moi żołnierzy szybko go zdjęli. I znów poczułem się zbyt pewny siebie. Zapomniałem o Talibie uzbrojonym w RPG. Strzelił i nie trafił, jednak eksplozja raniła jednego z moich ludzi. To zmusiło mnie do przerwania misji.

Overall game finished with British minor victory. We get 140 pts versus Afgan 100 pts. We lost one men and another two get wounded for the price of killed warlord. There will be another time to kill or capture the Talib Leader.
Ogólnie gra zakończyła się minimalnym zwycięstwem Brytyjczyków. obyliśmy 140 pkt przeciw afgańskim 100 pkt. Straciliśmy jednego człowieka a dwóch innych zostało rannych, co było ceną zabicia watażki. Na pewno nadzaży się jeszcze okazja by dopaść lidera Talibów.

4. Summary. Podsumowanie.


I liked the system, very much. On the beggining it looks very difficult with so many statistic, plenty of tables etc. During the game as we get involved into, the system became simpler and simpler. Finaly we get experience that everything flows very easily. There is very good activation system during the turns. Each character is activated in a particular turn of the game  and we know exactly which turn it would be. That allows us to plan some action. On the turn when the character is activated, it can do  any three actions, so for example it can do the observation test, then aim the target, if the observation was succesfull and then fire at the target and so on. Everything is identified by calculating the possibility of succesfull action and is measure in percentages. Every character has a basic skill value to which are added or subtract the values defined by various factors such as the position of our character, whether the objective is above us, or are below, if the target is behind a cover etc. That gave us the score against which we had to roll D100. If our score is below we passed the test. So very simple. I hope that we will get another games soon and I think to look at this rules much closer as I think that they would fit me very much. By the way any of you know any good source for 28mm Modern Poles?
System mi się bardzo spodobał. Na początku wydaje się on dość skomplikowany z duzą ilością tabel, statystyką itp, jednak w trakcie gry, kiedy angazujemy się w nią coraz bardziej wszystko staje się łatwiejsze i akcja zaczyna nabierać płynności. W grze jest bardzo fajny system aktywacji. Każda postać jest aktywowana w określonej turze gry i z góry wiemy kiedy to nastąpi i dzięki temu mozemy zaplanowac nasze akcje. W turze gdy następuje aktywacja, nasza postać może wykonać trzy czynności takie jak: dokonać testu obserwacji, jeśli test okazał się zdany, wtedy wycelować w cel i doń strzelić i tak dalej. Wszystko jest określane poprzez wyliczenie prawdopodobieństwa pomyślności danej akcji i wyraża się to w procentach. Każda postać ma bazową wartość swojej cechy i w stosunku do niej i innych zewnętrznych czynników, takich jak położenie naszej postaci, czy cel znajduje się ponad nami, czy tez poniżej, czy znajduje się za jakąs osłoną itp. i daje nam to jakąś wartość przeciw której musimy rzucić K100. Jeśli nasz rzut będzie poniżej uzyskanej wartości, test uważa się za zdany. Więc jest to bardzo proste. Mam nadzieję, że wkrótce będziemy mieli następną grę z tymi zasadami, którym muszę się przyjrzeć zdecydowanie blizej, bo być może znalazłem coś właśnie dla siebie. A tak przy okazji, to zna ktoś z Was dobre źródło figurek współczesnych Polaków w skali 28mm?

5. Links. Linki.


Campbell:

Michael:

Flickr:

14 komentarzy:

 1. Oooo bardzo ciekawe. Dla mnie takie "nowoczesne" granie to także nowość.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Okazuje się, że modern tez może być interesujący ;)

   Usuń
 2. Niezła rozwałka Bartek. Fajne figurki były na stole do giercowania :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzięki. Kolekcja Michaela jest naprawdę imponująca.

   Usuń
 3. Sounds like a good outing Bart.
  Not tried these myself but they seemed to play through well.
  Cheers
  Stu

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. You'd like them a lot. You need to try them some day Stu.

   Usuń
 4. Polaków idzie zrobić z us marines, trzeba im tylko dać AK74 i pomalować w inne camo. W tej skali oszustwo powinno przejść ;)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak myślałem na początku, jednak jest dużo prostszy manewr. Zobacz figurki policji afgańskiej od Eureki (tej w hełmach). Prawie nic nie trzeba przerabiać.

   Usuń
  2. WoW! Oprócz gościa ze stałą kolbą są niemal idealni! Tylko odstraszają mnie koszty wysyłki z Australii. Ja zamówiłem sobie 2 zestawy Spec Ops od Warlorda do Project-Z. Mam zamiar z nich zrobić US Army i może Navy Seals, myślałem też nad Polakami właśnie. Talibów robię z Arabów do Deus Vult, a gwardię Saddama z komandosów brytyjskich do Bolt Action :-)

   Usuń
  3. Z tym też nie ma problemu, jest ich brytyjski dealer: http://www.fighting15sshop.co.uk/afghan-forces-687-c.asp

   Usuń