poniedziałek, 1 sierpnia 2016

72 years ago. 72 lata temu.

For the last 63 days (1st of August 1944 - 3rd of October 1944) of freedom they paid with:
Za ostatnie 63 dni (01.08.1944 - 03.10.1944) wolności oni zapłacili:

16 000 dead and missing insurgents./poległych i zaginionych powstańców.
20 000 wounded insurgents./rannych powstańców.
5 500 dead and wounded soldiers of 1st Polish Army./zabitych i rannych żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego
150 000 - 200 000 dead civilians./ zabitych osób cywilnych.
500 000 - 550 000 Warsaw residents and surrounding areas expelled from their homes./ mieszkańców Warszawy i okolic wygnanych z domów.
84% ruined of the left-bank part of the city./zniszczonej lewobrzeżnej części miasta.

Everyday died the same number of people, that has died during 9/11 attacks in NY.
Każdego dnia umierała taka sama liczba ludności jak podczas ataków 11 września w Nowym Jorku.

Today is 72 years since it begin. At 5pm in the sunny August day, they finally stood against their enemy face to face. With bottles with petrol against tanks, with pistols against guns and aircraft. I met those peoples many times, listened their stories about that incredible horror we unable to imagine. Hope we will never have to do what they had to. Today at 5pm, stop and honor them with a minute of silence. Thank you.
Dzisiaj mijają 72 lata od czasu, gdy to sie zaczęło. O 17:00 w słoneczny sierpniowy dzień w końcu mieli możliwość by stanąć twarzą w twarz z ich wrogiem. Z butelkami z benzyna przeciw czołgom, pistoletami przeciw działom i samolotom. Spotkałem tych ludzi wiele razy i słuchałem ich opowieści o tym horrorze, trudnym dla nas do wyobrażenia. Mam nadzieję, że my nigdy nie będziemy musieli robić tego, co oni musieli. Dzisiaj o 17, zatrzymaj się i uczcij ich minutą ciszy. Dziękuję.

2 komentarze: