czwartek, 14 lipca 2016

Italian Wars, circa 1510. Wojny włoskie, około 1510.

Last week in our club we had another great Renaissance game prepared by Michael Schneider. This time, I believe that, we have used almost of all our toys, we have for that period. For that game we used Pike & Shotte rules.
W ostatni czwartek mieliśmy kolejną renesansową grę, przygotowaną przez Michaela Schneidera. Tym razem, jak mi się wydaje, użylismy prawie wszystkich figurek z naszych zbiorów, z tego okresu. Dla tej gry użylismy zasad Pike & Shotte.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Michael Schneider, Donald Adamson, Jack Glanville, Angus Konstam

1. Forces. Siły.


It is hard to tell right now about all OdBs, the game was just to big and was very differ from the initial lists given us by Michael. Anyway there was French army (Donald and myself) supported by Venetians (Angus) and Imperial army (Michael and Campbell) suported by Florence (Jack).
Trudno teraz dokładnie przedstawić wszystkie OdB, gra była po prostu zbyt duża i armie znacznie różniły się od list przekazanych nam przez Michaela. Generalnie była to armia francuska (Donald i ja) wsparta przez siły Wenecji (Angus) przeciw armii imperialnej (Michael i Campbell) wspomaganą przez siły Florencji (Jack).

2. The game. Gra.


I took control over the vanguard of the French forces. It has consisted of the light cavalry supported by light infantry. My cavalry get in action very quickly, but my infantry did not. They blocked the way for the main French forces, so they did not take part in the battle. Going back to my cavalry, they very quickly stand in front of the Imperial infantry and artillery. My cavalrymen managed to survive the initial fire and then charged on infnatry. My horses has been pushed back and then Germans decided to push their cavalry against me. My front units received the charge and met their fate, but gave protection to my other units. So now was my turn to charge on surprised German units. That was it, they hit unprepared Men-At-Arms and destroyed them, the same happend to the German light cavalry. That forced Germans to move back, however I had to, as well, to withdraw my forces, as the German Gandarmes just arrived on the table and slowly started moving towards me. I also, had to rally my units, becouse past fight was quite hard for me. That situations unchanged, remained till the end of the game.
Objąłem dowództwo awangardy sił francuskich, składających się z lekkiej kawalerii i lekkiej piechoty. Moja konnica weszła do akcji bardzo szybko, czego nie moge powiedzieć o mojej piechocie. Zblokowała ona główne siły, które przez to nie wzięły udziału w walce. Wracając do moje kawalerii, to ruszyła ona z impetem i wkrótce znalazła się naprzeciw imperialnej piechoty i artylerii. Moi kawalerzyści wytrzymali pierwszy ogień i wtedy zaszarżowali na nich. Zostali jednak odepchnięci i wtedy Niemcy zdecydowali się uderzyć swoją kawalerią na moją. Moje frontalne oddziały przyjęły szarżę, co skutkował tym, że zostały rozbite, jednak dzięki temu zapewniły ochronę moim pozostałym oddziałom. Teraz przyszła kolej na mnie by zaszarżować zaskoczone oddziały niemieckie. To było to, uderzyli nieprzygotowanych do szarzy niemieckich kopijników i zniszczyli ich, to samo stało się z lekka niemiecka kawalerią. To zmusiło Niemców do cofnięcia się, jednakże ja równiez musiałem się cofnać. Na horyzoncie pojawili sie niemieccy Gandarmes, którzy poczęli się kierować przeciw moim oddziałom. Innym powodem było uporządkowanie moich oddziałów, ponieważ zostały one mocno przetrzebione w poprzedniej walce. Ta sytuacja pozostała niezmieniona, aż do końca gry.

When I was busy the main and rearguard of both forces arrived. As I have mentioned before, my infantry blocked the infantry of the main forces but they gave the free way to our heavy cavalry. First start fighting allied forces of both sides. This time the Florentines were much better, but as usual Jack, was not able to use his advantage, as his order dice were against him. That's the reason why the Venetians did not be beaten to the end and they managed to withdraw to the initial positions.
Kiedy ja byłem zajęty walką nasze główne siły wraz z arirgardą przybyły na pole bitwy. Jak juz wspomniałem wcześniej moja piechota zablokowała piechotę sił głównych jednak utworzyły wolną drogę dla naszej ciężkiej kawalerii. Wpierw jednak starły się siły sił sprzymierzonych obu stron. Tym razem Florencja okazała się lepsza, jednak jak to się zwykle zdarza Jack'owi, jego wyniki na kościach rozkazu, były przeciw niemu. To był powód, dlaczego Wenecjanom udało się przetrwać bitwę i wycofać się na pozycje wyjściowe.

And finally the heavy cavaleries of both sides clashed together. We were expecting some decisive result, but not this time. It finished with a draw, as the whole game. Anyway it was very good game, which forced me to start to gather materials for that period and soon I will start a new army!
I w końcu starły się ciężkie kawalerie obu stron. Oczekiwaliśmy jakiegoś decydującego rezultatu, jednak nie tym razem. Skończyło się remisem, jak i cała gra. Pomimo tego, była to bardzo ciekawa rozgrywka, która spowodowała, że zacząłem zbierać matriały do tego okresu i juz wkrótce zacznę nową armię!

3. Links. Linki.


Michael:

Angus:

Campbell:

Flickr:

10 komentarzy:

 1. Wspaniała bitwa. Cudowne figurki i czasy konfliktu!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzięki. Otak to tez cudowny okres dla malarzy figurek ;)

   Usuń
 2. Aha, is the last flag a hint what kind of army you are going to collect? Or will it be Papal? or Nepalese-Spanish? ;)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Yes, Michael. That's the hint. I'm going for Sforzas and Milan!

   Usuń
 3. A great looking game with impressive heavy cavalry!

  OdpowiedzUsuń
 4. Looks great and is very colourful Bart!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thank you Rodger. Italian Wars are very colorful and therefore are great to wargame!

   Usuń
 5. Wygląda na naprawdę fajną bitwę =)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Była doskonała. Szczególnie jak moi lekkozbrojni Racowie pogonili cesarskich kopijników ;)

   Usuń