wtorek, 1 marca 2016

Town in Normandy 1944. Miasteczko w Normandii 1944.

Last Thursday in our club,  I joined the game organised by Derek and Jack. It was 15mm Chain of Command game set in 1944 in Normandy. I hadn't game of CoC for a long time so it was great opportunity to refresh the rules.
W ostatni czwartek w naszym klubie, dołączyłem do gry organizowanej przez Dereka i Jacka. Była to gra w skali 15mm z użyciem zasad Chain of Command, osadzona w Normandii w 1944 roku. Gry w CoC nie miałem od dłuższego już czasu, wiec była to doskonała okazja, by odświezyc sobie zasady.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Derek Hodge
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Derek Hodge, Jack Glanville
SCENERY/SCENERIA: Derek Hodge, Jack Glanville, SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Derek Hodge, Jack Glanville

Chain of Command is very specific game. It's biggest advantage is the game realism. I do not know much more realistic skirmish game than this. So to play it well, one need take an extra caution as on the real battlefield. The mistakes cost always a lot. So there was no different this time. British troops had an order to attack the town (2 platoons - Jack, Stuart and myself)) defended by two German platoons (Derek and Peter). In Recce phase Germans managed to kept British outside the town, so they can deploy in the buildings and await the enemy.
Chain of Command jest bardzo specyficzna grą. Jej największym atutem jest realizm gry. Nie znam bardziej realistycznego systemu niż ten. Więc by dobrze w niego grać, trzeba być dodatkowo ostrożnym, tak jak ma to miejsce na prawdziwym polu bitwy. Błędy zawsze kosztują bardzo dużo. Więc i tym razem nie było inaczej. Brytyjczycy (2 plutony - Jack, Stuart i ja) mieli rozkaz ataku na miasto obsadzone przez Niemców (2 plutony - Derek i Peter). W fazie zwiadu, Niemcom udało się utrzymać Brytyjczyków poza miastem, więc mogli rozstawić się w budynkach i oczekiwać tam na wroga.

Brits started moving into the town. As the first Jack's squads get under the fire from Peter's platoon. That was hard enough to stop Jack's advantage. In the meantime I wasn't patient enough and tried to push one of my squads deeper into the town. I didn't use the screen from the smoke to gave them extra protection and soon all my soldiers which find themselves on street get evaporated in one moment, shoot by Derek's troops. Later I finally used my mortar to create the screen, but it was too late we started to loose the moral points. Stuart, who moved his troops in the centre reach the town and soon get pinned by the rest of the Peter and Derek's platoons. That finished the game, as we have not been able to break through the German defences. Anyway the game was great and we learnt something new, that in CoC, if one want to win, than one need to be patient and precise.
Brytyjczycy zaczęli wchodzić do miasta. Jako pierwszy pod ogień z oddziałów Petera dostały się drużyny Jack'a. Ciężki ogień zatrzymał jakikolwiek dalszy jego pochód. W międzyczasie ja wykazałem się brakiem cierpliwości i puściłem moje drużyny głębiej w miasto. Nie użyłem tutaj żadnej osłony z dymu, by dać jakąś ochronę moim oddziałom i wkrótce cały oddział, który znalazł sie na ulicy, zniknął w jednej chwili. rozstrzelany przez żołnierzy Dereka. Później w końcu użyłem mojego moździerza, by stworzyć taką zaporę, jednak zabrakło czasu, by coś z tym zrobić, ponieważ zaczęliśmy tracic punkty morale. Stuart, który przemieszczał się w naszym centrum, dotarł do miasta i wkrótce również został spinowany przez resztę plutonów Petera i Dereka. To zakończyło grę , jako, ze nie byliśmy w stanie przebić się przez obronę niemiecką. Pomimo tego, była to znakomita gra, w której dane nam było się czegoś nauczyć, że w CoC trzeba być niezwykle cierpliwym i dokładnym by móc odnieść zwycięstwo.

Gallery from the game on my Flickr:
Galeria z gry na moim Flickr:

Some pictures on SESWC facebook profile:
Kilka zdjęć na profilu facebookowym SESWC:

5 komentarzy:

 1. Doskonałe! Bardzo podoba mi się pole bitwy! Realizm 1 klasa!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję. Jack i Derek maja naprawdę imponująca kolekcję budynków. Jest tam nawet Cafe Rene ;)

   Usuń
  2. Super! I to jest wargaming!

   Usuń
 2. Looks awesome. Great stuff Bart!

  OdpowiedzUsuń