czwartek, 25 lutego 2016

Sake-Do

Last Thursday in SESWC, we had a Black Powder game with using of Gleaming Katanas supplement. For those, who don't know what Gleaming Katanas are, it is supplement created by wargames, which fit Black Powder into Japan, during of the Edo period. As this will be the next AB1 theme, some of us want to test it before the main game.
W ostatni czwartek w SESWC, mieliśmy grę, przy użyciu zasad Black Powder z i Gleaming Katanas. dla tych, kto nie wie, co to takiego są Gleaming Katanas, to jest to dodatek, stworzony przez wargamerów, który wpasują zasady Black Powder w Japonię okresu Edo. Jako, że właśnie to będzie tematem naszego następnego spotkania grupy AB1, kilku z nas chciało to przetestować przed główną grą.

SCENARIO/SCENARIUSZ: John Glass
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: John Glass
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: John Glass, Donald Adamson

This time it will be very short report. In our game Campbell was secured the transport of sake to his palace. However during the journey, he has been stopped by his rival, who was willing to take sake for himself. Also Campbell had a gun, which his opponent, Donald desires for himself. Donald took control over his left flank and hired his daimyo (myself), who was responsible for leading his troops on the right flank.
Tym razem raport będzie bardzo krótki. W naszej grze Campbell zabezpieczał transport sake, do swego pałacu. Jednakże podczas podróży, został zatrzymany przez swojego rywala, który chciał przejąć sake dla siebie. Campbell posiadał również działo, które jego przeciwnik, Donald pragnął pozyskać dla siebie. Donald przejął dowództwo nad swoją lewą flanką oraz zatrudnił swojego daimyo (czyli mnie), by dowodził atakiem na prawej flance.

The fight was one huge disaster for Campbell. First his samurais get bitten by peasant archers. There is more, during this fight his daimyo get killed from peasant hand. Finally he was pushed back and lost his sake and his gun. 
Walka była jedną wielką katastrofą dla Campbella. Wpierw jego samuraje zostali pobici przez chłopskich łuczników. Tego było jednak za mało i w tej walce zginął jego daimyo, który poległ z chłopskiej ręki. W ostateczności został zmuszony do odwrotu i stracił swoją sake i działo.

Gleaming Katanas worked very well and all new players get it very quickly. It is just Black Powder but with a japanese taste. I really enjoyed the game and I am thinking about creating a small army with gleaming katanas for myself!
Gleaming Katanas sprawdziły się w grze znakomicie i wszyscy nowi gracze załapali zasady bardzo szybko. Jest to naprościej mówiąc, Black Powder z japońskim smaczkiem. Gra mi się naprawdę podobała i myślę nad stworzeniem dla siebie małej armii z błyszczącymi katanami!

Links:
Linki:

Campbell's relation on SESWC's facebook profile:
Relacja Campbella na profilu facebookowym SESWC:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=981319825239324&id=158670127504302

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157664383346489

8 komentarzy:

 1. Co za hańba dla samurajów, a dla chłopów szansa na awans; ) znakomicie wyglądający raport! !

  OdpowiedzUsuń
 2. Looks like a very cool game Bart!

  OdpowiedzUsuń
 3. Looks very nice and very colored!

  OdpowiedzUsuń
 4. Fantastic... Now that does look like fun.
  Cheers
  Stu

  OdpowiedzUsuń