czwartek, 24 marca 2016

By Fire and Sword: First divisional game in Scotland. Ogniem i Mieczem: Pierwsza gra dywizyjna w Szkocji.

Last Thursday I had this privilege to organise the first divisional game with By Fire and Sword rules. For this event I invited Neil Danskin to the game. We both have significant forces to put divisions on the table, but we both have Polish (Crown) forces. That took us to the year of 1665 and to the Lubomirski Rebellion, so we both been able to place our forces.
W ostatni czwartek miałem ten zaszczyt organizacji pierwszej dywizyjnej gry w Ogniem i Mieczem w Szkocji. Do tego wydarzenia zaprosiłem Neila Danskina. Obaj posiadamy wystarczające siły by wystawić dywizje na stole. Obaj jednak mamy siły polskie (Korony). To zabrało nas do roku 1665 i Rokoszu Lubomirskiego, więc moglismy nasze siły spokojnie wystawić przeciw sobie.

SCENARIO/SCENARIUSZ: From main book.
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Neil Danskin, Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC, Bartek Żynda
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Neil Danskin, Bartek Żynda, Michał Paradowski

1. Siły. Forces.


ROYAL FORCES/SIŁY KRÓLEWSKIE
(Neil Danskin, Sandy Gilchrist, Peter)

Polish Elite Cavalry Regiment
2 x Polish Cavalry Regiments
Foreign Contingent Infantry Regiment - New Type
2 light guns

REBELS/ROKOSZANIE
(Bartek Żynda, Angus Konstam, Michael Schneider)

Polish Elite Cavalry Regiment
Polish Light Cavalry Regiment
Foreign Contingent Infantry Regiment - New Type
Reiter Regiment
2 light guns
2 Dragoon Companies.

We both used the lists for Polish division of 1658-1666 from Deluge supplement.
Obaj użyliśmy list dla dywizji koronnej z lat 1658-1666 z dodatku Potop.

2. The game. Gra.


Our game divided on four separate clashes. In the first my Light Cavalry Regiment charged on Neil's left flank Cavalry Regiment supported by guns. My Pancerni managed to destroy the guns but has been stopped by bigger number of Cossack Style Cavalry. They tried to do the flanking attack (which we made completely wrong). Finally both sides finished here with a draw.
Nasza gra podzieliła się na cztery oddzielne starcia. W pierwszym z nich, mój lekki pułk kawalerii starł się z pułkiem kawalerii z lewego skrzydła Neila wspartym działami. Moim Pancernym udało się zniszczyć działa, jednak zostali zatrzymani przez większą ilość jazdy kozackiej. Próbowali również bezskutecznie ataku z flanki (który zresztą zrobiliśmy kompletnie nie tak, jakbyć powinno to zrobione). Ostatecznie obie strony zakończyły grę w tym miejscu remisując.

On my other flank Angus get command over my Reiters. Unfortunately for them they had to face the full charge of Neil's Winged Hussars from the his left flank. This charge completely broke Reiter, who was not able to stand against the winged knights. We lost first regiment...
Na mojej drugiej flance Angus przejął dowództwo nad moimi rajtarami. Na ich nieszczęście musieli oni stanąć naprzeciw szrży Neilowej husarii lewego skrzydła. Ta szarża całkowicie zniosła rajtarów, którzy nie byli w stanie wytrzymać ataku uskrzydlonych rycerzy. Straciliśmy pierwszy regiment...

In the centre we had clash of the infantries. My musketeers, commanded by Michael and supported by my guns and Dragoons stopped Niel's infantry. However they were still able to fight, but we did not have enough time for this, so it finished with a draw here too.
W centrum mieliśmy starcie piechoty. Moi muszkieterowie, dowodzeni przez Michaela i wsparci moimi działami i dragonami zatrzymali piechotę Neila. Jednakże byli oni wciąż zdolni do walki, jednak nie mieliśmy juz czasu, by jakoś to rostrzygnąć, więc i tu skończyło się remisem.

Finally the last clash was between four main forces. Firstly I charged on Hussars with my Pancerni with the Spears. It was very foolish, as they was not able to stand against them. However it was wily plan, because in the next turn my hussars charged on Neil's hussars. I had the advantage of the hussar lance and therefore I have forced them to flee. It would be victorious there, but I hadn't enough time to use that advantage against the rest of the Neil's regiment, so it finished with a draw here as well and we agreed that whole game finished with Neil victory.
W końcu ostatnie starcie przebiegło pomiędzy naszymi głównymi siłami. Wpierw natarłem moimi Pancernymi z rohatynami na husarię. Był to mój przebiegły plan, ponieważ w następnej turze na jego husarię natarłem swoją. Miałem przewagę w husarskich lancach i dzięki temu zmusiłem ich do ucieczki. Zakończyło by się tu dla mnie zwycięsko, gdybym miał czas na wykorzystanie tego sukcesu w tym miejscu, skończył się więc tylko na remisie i ostatecznie na wygranej bitwie przez siły Neila.

3. Summary. Podsumowanie.


I am happy that as I played the first game with By Fire and Sword game in Scotland few years ago and  I had the privilege to play the first game of the higher level in this country too. It was quite good experience and I really enjoyed it, now all my figures, from that collection, has been used on the table. However we should use small forces for this game as we all haven't to big experience with the rules did few things completely wrong. Finally during the game we had a small chaos, which slows the game dramatically. I think that we all move back to the skirmish level to be much better familiar with the rules and in the future try the divisional game once again.
Jestem tym szczęśliwcem, który miał przywilej rozegrania pierwszej gry z Ogniem i Mieczem w Szkocji oraz miałem ten zaszczyt rozegrać pierwszą w tym kraju grę wyższego szczebla. To było bardzo cenne doświadczenie i narawdę mi się to podobało, teraz wszystkie moje figurki, z tej kolekcji, były użyte w grze. Jednakże do pierwszej gry powinniśmy użyć znacznie mniejszych sił, ponieważ nikt z nas nie posiada jeszcze zbyt dużego doswiadczenia z tymi zasadami i kilka rzeczy zrobilismy kompletnie błędnie. Ostatecznie grę opanował mały chaos, który znacznie spowolnił rozgrywkę. Moim zdaniem powinniśmy powrócić do podjazdów i bardziej zaznajomić się z zasadami i wtedy po jakimś czasie ponownie usiąść do dywizji.

4. Links. Linki.


My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:

For those of you, who don't 

12 komentarzy:

 1. Najważniejsze że wygrali Polacy :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Inaczej nie mogło być ;)

   Usuń
  2. Nie Polacy, husaria wygrała :D. Fajny raport, czekam na kolejne potyczki w Waszym wykonaniu.

   Usuń
  3. Dziękuję. Będa na pewno. Mam już umówioną kolejna grę.

   Usuń
 2. Great looking game and wonderful looking troops Bart!

  OdpowiedzUsuń
 3. I enjoyed the game - we should repeat the whole experience, maybe on a greater table? I think your Hussars need more room (but their are splendid anyway!). :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. It will be, but I am thinking on the smaller scale now. when we finally polish the rules, then we going to give another try for the bigger game.

   Usuń