sobota, 27 czerwca 2015

Lundy Island. Wyspa Lundy.

Last Wednesday we met at Hugh for the second game from scenario prepared by Tim Watson and involved the gun smugglers from USA to lost in Very British Civil War (Not any more) United Kingdom. As you remember the guns were safely put into the submarine and moved to Britain. Smugglers decided to transport them to Lundy Island at the Bristol Channel. Here they were going to sell to those who will pay for it the biggest amount of money, however some sides of the war decided to take control over the weapons by themselves in different, more military way...
W ostatnią środę ponownie spotkaliśmy się u Hugha na drugą grę ze scenariusza przygotowanego przez Tima Watsona o przemycie broni z USA do pogrążonej w Bardzo Brytyjskiej Wojnie Domowej (Już nie) Zjednoczonym Królestwie. Jak pamiętacie broń została bezpiecznie załadowana na okręt podwodny i dostarczona do Brytanii. Przemytnicy zdecydowali się dostarczyć broń na wyspę Lundy znajdującą się na Kanale Bristolskim. Tutaj miały być sprzedane stronie, która zaoferuje największą ilość gotówki, jednakże niektóre ze stron postanowiły przejąć broń w inny, bardziej militarny sposób...

SCENARIO/SCENARIUSZ: Tim Watson
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Tim Watson
SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson
FIGURES/FIGURKI: Colin Jack
MODELS/MODELE: Colin Jack, Hugh Wilson,  Tim Watson

1. Lundy Island. Wyspa Lundy.


Before I will go into the relation, have a look of the Lundy Island recreated by Hugh. It is nice piece of scenery he made.
Zanim przejdę do relacji, przyjrzyjcie się wyspie Lundy odtworzonej przez Hugha. Stworzył on naprawdę znakomity stół do gry.

2. Forces. Siły.


Nelson Colmon Harris forces (dictator of the Lundy Island)/Siły Nelsona Colmona Harrisa (dyktatora Wyspy Lundy).
(Hugh Wilson)

Infantry Platoon supported by MMG and Medium Mortar.

BRITISH UNION OF FASCISTS/BRYTYJSKA UNIA FASZYSTÓW
(Colin Jack, Dave O'Brian)

2 Infantry Plattons supported by MMG
Beaverette Armoured Car
Plane

ANGLIKAN LEAGUE/LIGA ANGLIKAŃSKA
(Ray Neal, Bartek Żynda)

2 Infantry Plattons supported by MMG
Plane

ROYAL NAVY
(Donald Adamson)

Infatry Paltoon
Submarine (Medium Gun, AA gun)

3. The game. Gra.


The Navy landed on the north end of the island, the BUF forces invaded the south end and the Anglican forces landed on the east of the island. Very quickly they met the defending fire from the Lundy forces. However the dictator spread his forces very much and they were very quickly eliminated by BUF and Anglikan forces.
Marynarka wojenna wylądowała na północnym końcu wyspy, siły BUF wylądowały na południowym końcu a siły Anglikanów na wschodzie wyspy. Bardzo szybko napotkały one ogień obrońców z sił Wyspy Lundy. Dyktator jednak zbyt mocno rozdzielił swoje siły i zostały one szybko pokonane przez siły BUF i Anglikanów.

On the North, Navy established the strong point in northern lighthouse. They had excellent observation point for their submarine gun. It stopped the Anglican from making the successful attack on them. The Anglican situation was very dramatic over there, so they decided to call for their plane. As it always happen in our games, Ray rolled 1 for incoming plane and Donald was able to find different target. His choice was for BUF forces attacked on the south. We explain this on that way, that the order for the pilot was to attack the lighthouse, but he did not understand which one and attacked the south... After this Navy had no problem and eliminated the Anglican forces, who attacked them.
Na północy, marynarka ustanowiła punkt oporu w północnej latarni morskiej. Mieli tam wspaniały punkt obserwacyjny dla swojego działa z łodzi podwodnej. To zatrzymało Anglikanów przed dokonaniem udanego ataku na nich. Sytuacja Anglikanów stała się na tyle dramatyczna, że porzeba była wezwać samolot. Jak to zazwyczaj bywa w naszych grach, Ray wyrzucił 1 i Donald mógł wybrać inny cel. Jego wyborem były siły BUF na południu. Wyjaśniliśmy to w ten sposób, ze pilot dostał rozkaz ataku na latarnię morską, jednak nie zrozumiał którą i zaatakował południową... Po tym Marynarka nie miała już problemu z wyeliminowaniem sił Anglikańskich nacierających na nich.

In the meantime the BUF forces were finishing eliminate Lundy forces and started attacking my units. It forced myself to move all my units more north. However Navy decided that after the destroying Lundy forces there is nothing to do over here for them and decided to come back on their submarine and find different better place for them. They managed to load all weapons back on boat, but then the Fascist plane came. It managed to sink the submarine, so this finished the game with no winner.
W międzyczasie siły BUF kończyły wykańczanie sił Wyspy Lundy i rozpoczęły atakować moje oddziały. To zmusiło mnie by przesunąć moje oddziały bardziej na północ. Jednakże w tym momencie Marynarka stwierdziła, że po wyeliminowaniu sił dyktatora, nie ma tu nic do roboty i rozpoczęły ewakuacje swoich oddziałów z wyspy by znaleźć lepsze miejsce dla siebie. Udało im się załadować całą broń z powrotem na okręt, jednak wtedy nadleciał faszystowski samolot, któremu udało się zatopić okręt podwodny. To zakończyło grę bez zwycięscy.

That was another great game with very good ending. For the game we used the Bolt Action rules with some amendments created by Tim.
To była kolejna dobra gra z bardzo dobrym zakończeniem. Do gry użyliśmy zasad Bolt Action z kilkoma zmianami dokonanymi prze Tima.

4. Links. Linki.


Relation from the first game:
Relacja z pierwszej gry:

Tim's relation on his blog:
Relacja Tima na jego blogu:

Dave O'Brian's gallery on Facebook:
Galeria Dave O'Briana na Facebooku:

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:


8 komentarzy:

 1. Wonderfully adventurous looking game Bartek.

  I think I could see the hand of Colin in the organisation of the game even before I read his name :>)

  Darrell.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Darrell you are absolutely right. Tim is great Collin's follower ;)

   Usuń
 2. Cool game and great photos Bart!

  OdpowiedzUsuń
 3. Great game - nice to see Lundy on the map :-)
  Nowhere in the VBCW is safe.
  Cheers
  Stu

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. You are right Stu. I hadn't idea about this Island until our game, now I wanna to see it real.

   Usuń
 4. A u Was jak zawsze film z ciekawą fabułą i zakończeniem :). Bardzo mi się podobają relacje i zdjęcia z Waszych gier.

  Sławomir.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzięki Sławku. Poczekaj na następną grę z tą wyspą. Będzie jeszcze bardziej filmowo.

   Usuń