czwartek, 25 czerwca 2015

Caen 1944 (#2)

Last Thursday we finally managed to play the last game of round 2 of our campaign game Caen 1944. Last time Ian and I only draw with German forces near the Bretteville. This time we were going to play German counterattack.
W ostatni czwartek udało się nam w końcu rozegrać ostatnią grę drugiej rundy naszej kampanii Caen 1944. W ostatniej grze Ian i ja zaledwie żeśmy zremisowali z siłami niemieckimi w okolicach Bretteville. Tym razem mieliśmy rozegrać niemiecki kontratak.

SCENARIO/SCENARIUSZ: No. 3 from the main book./Trzeci scenariusz z głównego podręcznika.
SCENERY/SCENERIA: John Glass, Campbell Hardie, SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI:  Ian Carter, John Glass, Campbell Hardie, Bartek Żynda.

1. Forces. Siły.


Again I am going to made the update to this post with the army lists used for this game. Both Allied players used 1500 pts Tank Wars Armoured Platoons and German players used: John 1200 pts and Campbell 950 pts platoons.
Znowu później mam zamiar dodać uzupełnienie tego posta z listami armii użytymi w tej grze. Obaj gracze alianccy użyli Zmechanizowanych Plutonów na 1500 pkt z dodatku Tank Wars, natomiast niemieccy gracze użyli: John sił na 1200 pkt i Campbell na 950pkt.

2. The game. Gra.


This time the German players were attacking and we managed to not commit their mistake and all objectives were protected. Different to them we only put a half of our troops during the deployment turn, so we safe more troops during the Preparation Bombardment phase. This time we agreed together with Ian a defending plan, so our actions were more or less coordinated.
Tym razem to niemieccy gracze musieli atakować a nam udało się nie popełnić ich błędów z poprzedniej gry i wszystkie cele gry zostały obsadzone. W odróżnieniu od nich na początku gry wystawiliśmy tylko połowę naszych sił, dzięki czemu podczas Przygotowania Artyleryjskigo nasze straty nie były duże. Tym razem również wspólnie z Ianem ustaliliśmy wspólny plan działania i nasze akcje mniej więcej były skoordynowane.

In our game Ian had a harder task, as he had to face John's forces. Just at the beginning of the game Ian lost one of his Cromwells but very soon he destroy the Pz IV. John pushing his forces forward, but Ian managed to defend his positions and even push the German backward. Ian continued this but this time all German AT weapons and specially Panzerfausts were very effective. and finally John had nothing against Ian's tanks.
W naszej grze Ian miał cięższe zadanie, ponieważ musiał stawić czoło siłom Johna. Już na początku gry Ian stracił jednego ze swoich Cromwelli, jednak bardzo odpłacił się zniszczeniem Pz IV. John nacierał do przodu, jednak Ianowi udało się obronić swoje pozycje a nawet przejść do kontrataku i odepchnąć Niemców do tyłu. Ian kontynuował natarcie lecz tym razem zawiodły wszystkie niemieckie bronie ppanc a w szczególności Panzerfausty, które okazały się mało efektywne i w końcu John nie miał nic przeciwko Ianowym czołgom.

On my flank I managed to create the defending line, supported by all my tanks. However I had the problem with German sniper, who eliminated all my spotters. I tried to shot him down, but I failed. Finally my tanks pinned him down and he was no more the problem for me. Campbell decided finally to assault my positions, but most of my troops had ambush order dice, so any possible action in the line of sigh of my troops always finished with German annihilation.
Na mojej flance udało mi się stworzyć linie obrony wspartą moimi czołgami. Jednakże miałem problem z niemieckim snajperem, który wyeliminował wszystkich moich obserwatorów. Próbowałem go usunąć, ale to mi się nie udało. W końcu przy pomocy moich czołgów spinowałem go i przestał być już dla mnie problemem. W końcu Campbell zdecydował się natrzeć na moje pozycje, jednak większość z moich oddziałów miała przydzielone rozkazy "ambush", w związku z czym jakiekolwiek akcja w linii mojego widzenia zawsze kończyła się niemiecką zagładą.

We managed to play only 5 turns, but Germans were far away from the objectives, so we decided that the game finished with Allied victory!
Udało się nam rozegrac jedynie 5 tur, jednak Niemcy znajdowali się dość daleko od celów ataku, więc zdecydowaliśmy, że gra zakończyła się alianckim zwycięstwem.

3. Links. Linki.


My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157654592662639

My first game of the campaign:
Moja pierwsza gra kampanii:
http://asienieboje.blogspot.co.uk/2015/02/caen-1944-1.html

6 komentarzy:

 1. This German sniper was an excellent one! Nice report Bart...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Yes, he was a serious issue. However even him can not deal with 75mm gun ;)

   Usuń
 2. Fantastic looking game Bart!

  OdpowiedzUsuń
 3. Great AAR - all that action in only 5 turns.
  Cheers
  Stu

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thank you Stu. Yes the number of troops slower the game very much. Even using the tea time dice we managed to play only 5 turns instead of 6 required.

   Usuń