środa, 1 lipca 2015

Galleys, Guns and Glory - test game 2. Druga gra testowa.

Last Thursday we again with the Galleys, Guns and Glory. After our last game we had some ideas, and Jack send them to the author. Thomas liked them and send us some other changes, which we were going to test. I have to say that all of us liked the changes. It speed up the game a lot and made it much more fair. Good! This time the game was played by three veterans and three novices.
W ostatni czwartek spotkaliśmy się znowu przy Galleys, Guns and Glory. Po naszej ostatniej grze wysłaliśmy autorowi poprzez Jack'a kilka naszych pomysłów. Thomasowi się one spodobały, oraz przysłał nam kilka nowych pomysłów, które mieliśmy zamiar przetestować. Muszę przyznać, że zmiany nam się bardzo spodobały. Przyspieszyło to grę i zrobiło ją bardziej fair. To dobrze! Tym razem w grze wzięło udział trzech weteranów i trzech nowicjuszy.

To remains you the last game check this link:
Dla przypomnienia ostatniej gry tutaj macie link:

SCENARIO/SCENARIUSZ: Jack Glanville
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/ MODELE: Jack Glanville

1. Fleets. Floty.


The number of the ships was the same as the last time, but this time we spread them for three squadrons each side. The Venetian/Hospitallers fleet was played by Paul O'Sullivan, Angus Konstam and myself, whereas the Osmans were played by Derek Hodge, Jack Glanville and Jim.
Liczba okrętów użytych w tej grze była identyczna jak ostatnio, jednak tym razem rozdzieliliśmy je pomiędzy trzy eskadry. Flota Wenecko-Joannicka była prowadzona przez Paula O'Sullivana, Angusa Konstama i mnie, podczas gdy Osmanami grali Derek Hodge, Jack Glanville i Jim.

2. The Game. Gra.


Game from the beginning divided into two clashes. The first one was between the Hospitallers and Jim's squadron. Angus had very interesting tactic, instead of moving forward ahead, he choose to move backward, and in that way he forced Jim to move his ships closer and close to his ships. That tactic worked very well as Jim's ships getting into the battle not as the whole squadron but the single ships. Finally the ships joined together in one big fight. Hospitaller the tougher warriors finally won the fight. Very well played by Angus, finally he know the subject as he wrote some books about the period.
Gra od początku rozdzieliła się na dwa starcia. W pierwszym z nich Szpitalnicy starli się z flotą Jima. Angus wykorzystał bardzo ciekawą taktykę, zamiast poruszać swoje okręty do przodu, wybrał ruch do tyłu, to zmusiło Jima do przybliżania swoich okrętów bliżej i bliżej. Ta taktyka sprawiała się znakomicie, jako że Jim wchodził do bitwy pojedynczymi okrętami zamiast całą eskadrą. W końcu wszystkie okręty połączyły się w jednej wielkiej walce. Szpitalnicy, jako twardsi wojownicy w końcu wygrali to starcie. Bardzo dobrze rozegrane przez Angusa, ale w końcu zna się on na rzeczy, jako że napisał kilka książek o tym okresie.

The other clash was between the main forces. For the change both fleets moved brave against each other. However the Osmans hit the first and managed to burn the Maltanians galley. This exposed the Christian flag ship for an attack. Osmans board the ship, but finally all fighting crews were wiped out, for both sides (there was a lot of shooting from other ships too). Now the race begins who will be the first , who crew again the Christian flag ship...
W drugim pojedynku spotkały się główne siły obu flot. Dla odmiany obie eskadry dzielnie ruszyły przeciwko sobie. Jednakże Osmani uderzyli jako pierwsi i udało im się spalić maltańską galerę. To wystawiło chrześcijański okręt flagowy na atak. Osmanowie weszli na okręt, jednak w końcu wszyscy walczący zostali wybici, po obu stronach (przy okazji było trochę strzelania z innych okrętów). Teraz rozpoczął się wyścig, kto jako pierwszy obsadzi chrześcijański okręt flagowy...

The only who was able to do it at this stage were my ships. However on their way was Jack's fleet. Surprisingly my ships managed to beat them. I have killed the crew from the Turkish galley, conquer a galliot and sunk one too, but it took some time and Derek finally get the flag ship. It caused the morale tests, which were failed by myself and my fleet had to withdraw and lost in consistence. Derek used that moment and managed to sunk my galliot and moved with his big latterna against my galley. I cannot moved forward, as it could finished with boarding action with his big ship so I have to move backward and have faith in my guns. They were worked very well and finally they down the Latterna level to 1, but then the Turkish galliot board my galley and kill all my crew. The game was over. The draw!
Jedynym, który mógł to zrobić na tym etapie były moje okręty. Jednakże na ich drodze stały okręty Jack'a. Niespodziewanie moim okrętom udało się poradzić z nimi. Wybiłem załogę na wrogiej galerze, zdobyłem galliota i drugiego zatopiłem. To zajęło mi trochę czasu i w końcu Derekowi udało się zająć okręt flagowy. To spowodowało serię testów morale, które oblałem, więc musiałem się wycofać a przez to moja eskadra utraciła swoją konsystencję. Derek wykorzystał ten moment i zatopił mojego galliota oraz ruszył swoją laterną przeciwko mojej galerze. Nie mogłem się poruszać do przodu by nie narażać się na możliwość abordażu, przez większy okręt, więc pokładłem wiarę w moich działach. Sprawowały się one całkiem nieźle i nawet obniżyły poziom wytrzymałości laterny do 1, jednak turecki galliot szczepił się ze mną i wybił moją załogę. Na tym gra się zakończyła. Remis!

Summarizing, we had another good game. Angus knowledge of the period safe the score of the game, however we were very close from the victory only if I had one more deck hit before I get boarded. Next time, maybe!
Podsumowując, to była kolejna dobra gra. Znajomość okresu przez Angusa zapewniło nam bezpieczny rezultat gry, chociaż mogło się zakończyć zwycięstwem jeśli tylko miałbym jedno więcej trafienie w kadłub, zanim dokonano na mnie abordażu. Może następnym razem!

3. Links. Linki.


Jack's relation:
Relacja Jack'a:

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:

10 komentarzy:

 1. Something different with beautiful ships...Very nice!!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thank you Phil. You need to try those rules when they will be ready. A lot of fun with them!

   Usuń
 2. Odpowiedzi
  1. Agree! Wait till we use the Galleassa. I ve seen the model and is great!

   Usuń
 3. Another 2 Laternas And 3 more Galleys next time.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Great! Cannot wait till we will try them. This Thursday maybe?

   Usuń
 4. That looked like fun, not planned much naval since "age of sail" but these look like a nice set of rules.
  Cheers
  Stu

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Yes Stu. They are easy but very playable set of rules. I'm happy that I am in the testing team, so I am able to play thme right now before they will be published. Highly recommended when finally published!

   Usuń
 5. Bartek- Great battle report and pictures. Very exciting to see the game in action!
  Cheers
  Thomas

  OdpowiedzUsuń