piątek, 19 czerwca 2015

Deep Fried Lard - Musselburgh 2015 - Morning games. Gry poranne.

As every year in June the gentelmen from TooFatLardies visits Scotland to promote their games. It is very good opportunity to try their new products under the supervision of more experienced gamers. I've tried it last year and was determined to try it this year, so I did it. During this meeting every one have the opportunity to try two games, one in the morning and one in the afternoon. It roughly gives about 3.5 hour for the game. Enough to try the rules and to play the game. For the morning my choice was Bag the Hun. It is set written for air fighting. I have seen it last year and decided to play it this time.

Jak co roku w czerwcu panowie z TooFatLardies odwiedzili Szkocję, by promować swoje gry. To jest bardzo dobra okazja by zapoznać się z ich nowymi produktami pod nadzorem bardziej doświadczonych graczy. Spróbowałem tego w zeszłym roku i zdecydowałem się wziąść w tym udział i w tym roku. Podczas spotkania każdy ma możliwość rozegrania dwóch gier, jednej rano i jednej po południu. Daje to mniej więcej 3,5 godziny na grę. Wystarczająco dużo aby zapoznać się z zasadami i by rozegrać grę. Jako poranna grę wybrałem Bag the Hun. Jest to system napisany z myślą o walkach powietrznych. Widziałem ten system w zeszłym roku i bardzo chciałem go wypróbować.

1. Bag the Hun - the game and my opinion about it. Bag the Hun - gra i moja opinia o niej.


The first good opinion about this game it has no limit about the scale of planes. It can be played with very small planes as same with very large models too. We had it with 1/144th scale models. The game is written that way that it could be easily played with WW1, WW2 or even the Korean War theatre. The only one issue, not big is that it require the special hexagonal mat to play, as all moves are determined by hexes. However the prices of hexagonal mats are not very expensive, as same I know from the few examples it can be made by ourselves too.
Pierwszą dobrą opinia o tej grze jest to, że nie ma limitu skali na uzyte w tej grze samoloty. Może być równie dobrze rozgrywana w skalach i większych i mniejszych. Do naszej gry wykorzystaliśmy modele w skali 1/144. Gra jest napisana w ten sposób, że można z nią rozgrywać i konflikty 1WŚ, jak i 2WŚ a nawet Wojny z Korei. Jedynym problemem, niezbyt jednak dużym jest to, że gra wymaga heksagonalnej maty, ponieważ wszelkie posunięcia są determinowane przez heksy. Jednakże ceny mat heksagonalnych nie są zbyt wygórowane, a znam przykłady iż taką matę można wykonać samodzielnie.

For our game we used the great collection of David Sargent's planes and whole game has been umpired by Alan (I'm sorry guys but I don't remember your surnames). The game scenario was to escort damaged German bomber back to Reich. RAF pilots were going to prevent it. There was six players during our game, three for German (Alan, Petr Burov and myself) against three British (David and two others, I forgot your names - sorry for that). 
Do naszej gry użyliśmy wspaniałej kolekcji samolotów Davida Sargenta, a cała gra była prowadzona przez Alana (bardzo mi przykro ale zapomniałem waszych nazwisk). Scenariusz gry opierał się na eskorcie uszkodzonego niemieckiego bombowca z powrotem do Rzeszy. Piloci RAFu mieli oczywiście temu zapobiec. Grę rozegrało sześciu graczy, trzech dla Niemców (Alan, Petr Purov i ja) przeciwko trzem brytyjskim (David i dwóch innych - przykro ale wasze imiona również uleciały mi z pamięci).

In our game German pilots fight very well, however they did not save the bomber, it has been shot down, another two German fighters had to retreat to Reich with damaged planes, but British suffered three planes shot down (one was my score) and two hardly damaged (another my score). Therefore victory for Luftwaffe.
W naszej grze niemieccy piloci walczyli bardzo dzielnie, jednak nie udało się uratować bombowca, został zestrzelony a dwa inne niemieckie myśliwce uciekły uszkodzone z powrotem do Rzeszy, jednak Brytyjczycy zapłacili za to utratą trzech zestrzelonych myśliwców (jeden z nich był mój) oraz dwóch ciężko uszkodzonych (następne dwa moje). Dlatego też zwycięstwo odniosła Luftwaffe.

The Bag the Hun was very pleasant and easy to learn game. It looks like it will be my choice for the air games, however my experience in that is not very big. I am going to buy that rules, read them, paint some models and soon play few games with it. The test worked for me and I can highly recommend that set of rules to others.
Bag the Hun okazała się bardzo przyjemnym i łatwym do nauczenia się grą. Wygląda na to, że będzie moim wyborem na walki powietrzne, jednakże moje doświadczenie z tego typu grami jest wciaz bardzo małe. Mam zamiar zakupić te zasady, przeczytać je, pomalować kilka modeli i wkrótce zagrać kilka gier. Test przekonał je do mnie i mogę je gorąco polecić innym graczom.

2. Other morning games. Inne poranne gry.


Dux Raiders

CoCing up the Mud and the Blood

Red Down (Cold War CoC)

General Bonaparte Meets Chain of Command

3. Links. Linki.


My relation from Deep Fried Lard 2014:
Moja relacja z Deep Fried Lard 1014:

My gallery from Bag the Hun game on Flickr:
Moja galeria z gry Bag the Hun na Flickr:

Other morning games on Flickr:
Inne poranne gry na Flickr:

10 komentarzy:

 1. Nice pictures Bart, very tempted by playing with planes...

  OdpowiedzUsuń
 2. Muszę kiedyś spróbować tej gry, gdyż wygląda arcyciekawie !!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Polecam! Tym bardziej, ze nie potrzebujesz jakiejś olbrzymiej liczby modeli do gry. 2 eskadry i można śmigać.

   Usuń
  2. Nie będziesz żałował.

   Usuń
 3. Bag the Hun is a great game. It works well as a solo game as well.

  OdpowiedzUsuń
 4. Have not played BtH, but it does look good! Thanks Bart!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. You are welcome Rodger and it is good. Try it if you have a chance.

   Usuń