czwartek, 23 kwietnia 2015

Legends of the Wild West.

Week ago in our club we decided to test the Ray's and Tim's display game: The Legends of the Wild West. They simplify the rules, so they fit to very quick  participation game - it is quick, easy and enjoyable now, all you need for the show. Colin Jack support them with the buildings, so the game itself looks very good. During our evening we managed to play 3 games and all of them were good and very cinematic, as the Wild West games should be!
Tydzień temu w naszym klubie zdecydowaliśmy się przetestować grę na konwenty Raya i Tima: The Legends of the Wild West. Uprościli oni zasady, by dopasować je do warunków szybkiej gry z uczestnikami - jest więc szybka, łatwa i bardzo wciągająca, czyli wszystko czego potrzebujesz na show. Colin Jack wsparł ich ze swoją kolekcją budynków, wiec gra wygląda również dobrze od strony wizualnej. Podczas wieczoru udało nam się rozegrać 3 gry i wszystkie one były bardzo dobre, bardzo filmowe, czyli takie jakie gry z Dzikiego Zachodu być powinny!

SCENARIO/SCENARIUSZ: Ray Neal, Tim Watson
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Ray Neal
SCENERY/SCENERIA: Colin Jack, SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Colin Jack, Ray Neal, Tim Watson.

1. The table. Stół.


This time I'll start with the table. Colin's building collection is very impressive, so enjoy the view of the Wild West town:
Tym razem zacznę od stołu. Kolekcja budynków Colina jest bardzo imponująca, więc na początek proponuję byście delektowali się widokiem miasteczka z Dzikiego Zachodu:

2. The bands. Bandy.


During our games we had three players in two first games and four in the last game. The two first games were very similar. Campbell and I had five men gangs who were going to either kill or free the prisoner who was escorted to the gallows by marshall's men (5 men),  lead in all games by Ray. In third game Ian Carter joined the game and took control over the golden wagon, which need to be moved into the marshall's office. The wagon had two armed men of security and the driver.
Podczas naszych gier w dwóch pierwszych wzięło udział trzech graczy i w trzeciej czterech. Dwie pierwsze były bardzo podobne. Campbell i ja posiadało pięcioosobowe bandy, które miały za zadanie albo zabić albo uwolnić więźnia eskortowanego na szubienicę przez ludzi szeryfa (5 ludzi), dowodzonych przez Raya we wszystkich grach. W trzeciej grze dołączył do nas Ian Carter, który przejął kontrolę nad wozem ze złotem, który miał dojechać do biura szeryfa. Wóz miał dwóch uzbrojonych strażników i woźnicę.
Campbells
Barts

3. Game 1. Gra nr 1.


In the first game Campbell had to free the prisoner and I have to kill him. My plan was very simple to attack the officers at the marshal's office and then continue this attack to the gallows, where I had hidden men who would finish the prisoner if I did not succeed at the office. Lucky for me I managed to overholm the officers and very quickly wounded the prisoner. The marshall's and Campbell's men forced me to withdraw, but then I decided to the crazy plan. One of my men jump off the cover and started shooting on the marshall's men. This took all Campbell's and Ray's attention. Where they were busy with my desperado, other guys sneak to the prisoner and finish him. The first game was finished with my victory.
W pierwszej grze Campbell miał za zadanie uwolnić więźnia, ja natomiast go zabić. Mój plan był bardzo prosty by zaatakować oficerów zaraz przy biurze szeryfa i kontynuowac ten atak do szubienicy, gdzie miałem ukrytego człowieka, który by wykończył więźnia jeśli mój atak przy biurze by się nie powiódł. Szczęśliwie dla mnie udało mi się zyskać przewagę nad ludźmi szeryfa i bardzo szybko ranić więźnia. W odpowiedzi stróże prawa i ludzie Campbella zmusili mnie do wycofania się, ale wtedy wpadłem na szalony plan. Jeden z moich ludzi wybiegł z ukrycia i zaczął strzelać do ludzi szeryfa. To zwróciło całą uwagę Campbella i Raya. Kiedy oni byli zajęci moim desperado, inni podkradli się do więźnia i go wykończyli. Pierwsza gra się zakończyła moim zwycięstwem.

4. Game 2. Gra nr 2.


The second game looks very similar to the first one, but this time Campbell had to kill the prisoner and I had to save him. This time Ray took much more care about the prisoner. When Campbell's men start shoot at him, he take cover in the nearer store. My and Campbell's men jump after him the the building and the fight begins. This time Campbell managed to kill the prisoner, just after he was free by my men. 
Druga gra była bardzo podobna do pierwszej, z tą różnicą, że tym razem to Campbell miał zabić więźnia a ja go uratować. Teraz Ray wykazał się dużo większą ostrożnością o więźnia. Kiedy ludzie Campbella rozpoczęli jego ostrzeliwać schował się do najbliższego sklepu. Moi ludzie i Campbella wskoczyli do budynku za nimi i bijatyka się zaczęła. Tym razem to Campbellowi udało się zabić więźnia zaraz po tym jak moi ludzie go uwięzili.

5. Game 3. Gra nr 3.


This time Ian joined the game. We decided to use the very nice model of wagon from the Colin's collection. The wagon need to be escorted to the marshal's office. Campbell and I were going to rob it and Ray to help Ian to save the wagon. Campbell and I agreed the plan to attack the wagon together and then when it will be ours we will decide who will take the gold in wild west way of course. The wagon moved to the town and Campbell very quickly stopped it and assaulted, but has been repulsed. Now comes my time. I decided to kill the horses first and in this manner stop the wagon, however I had to send few of my people to prevent the marshall attack. When my guys were busy with the wagon, Campbell attacked my guys from the back. The agreement was broken and my guys turn against the Campbell. His guys were pushed back, and my guys took control over the wagon. One horse was still alive, however I had to cut off the dead one. The marshal's men were busy with rest of my gang and Campbell's were withdraw. This set me as the narrow winner of the third game.
Traz do gry dołączył Ian. Zdecydowaliśmy się wykorzystać bardzo fajny model wozu z kolekcji Colina. Wóz miał być eskortowany do biura szeryfa. Campbell i ja mieliśmy go obrabować a Ray miał pomóc Ianowi by dotarł on do miejsca przeznaczenia. Campbell i ja uzgodniliśmy, że zaatakujemy wóz wspólnie, a kiedy będzie on już w naszych rękach, zdecydujemy kto przejmie nad nim kontrolę, oczywiście w sposób przyjęty na dzikim zachodzie. Wóz wjechał do miasta i Campbell bardzo szybko go zatrzymał i zaatakował, ale został odparty. Teraz przyszedł czas na mnie. Postanowiłem wpierw zabić konie i w ten sposób zatrzymać wóz, jednak musiałem część swoich ludzi wysłać przeciwko ludziom szeryfa. Kiedy moi ludzie byli zajęci wozem, Campbell zaatakował mnie od tyłu. Ugoda została zerwana i moi ludzie obrócili się przeciwko ludziom Campbella. Jego banda została odparta, a moi w tym czasie przejęli kontrolę nad wozem. Jeden z koni był ciągle żywy, natomiast drugiego, zabitego musiałem odciąć. Ludzie szeryfa byli zajęci resztą mojego gangu a Campbell się wycofał. To postawiło mnie w roli minimalnego zwycięscy trzeciej gry.

6. Summary. Podsumowanie.


Tim and Ray created very good game. During the three hours of the evening we managed to play three games, which is very good score for the show game. I think that the game will be a great success on the next upcoming shows. I know that the guys have some other ideas and we are going to test them very shortly.
Tim i Ray stworzyli bardzo dobrą grę. Podczas trzech wieczornych godzin udało nam się rozegrać trzy gry, co jest bardzo dobrym wynikiem jak na konwentową grę. Wydaje mi się, ze gra okaże się dużym sukcesem na najbliższych show. Wiem też, że chłopaki maja inne pomysły i je również zamierzamy przetestować w najbliższym czasie.

7. Links. Linki.


My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157649798190434/


6 komentarzy:

 1. Another splendid table, and a very atmospheric game...excellent!

  OdpowiedzUsuń
 2. Miasteczko wygląda obłędnie! Bardzo klimatyczne rozgrywka.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzięki. Klimat w grach, a szczególnie takich jak ta musi być ;)

   Usuń
 3. Amazing scenery and figures! Love the action and great photography. I've never played Wild West games, but I'm sure I'd enjoy this one.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thank you Dean. You need to try it, but be careful, it's addictive.

   Usuń