środa, 31 grudnia 2014

Battle of Trenton. Bitwa pod Trenton.

Yesterday we had our last game during this year. Michael and Jack are in possession of the large AWI collection and we decided to use them (some of them were first time on the table!). However before we continue with game report I have something new too. They are 2 Russian buildings from Pegasus Miniatures. Here they are:
Wczoraj mieliśmy naszą ostatnią grę w tym roku. Michael i Jack są w posiadaniu dużej kolekcji modeli do Amerykańskiej Wojny o Niepodległość i zdecydowaliśmy się ich użyć (część z nich była po raz pierwszy na stole!). Zanim jednak przejdę do opisu gry tez mam coś nowego. Są to nowe domki od Pegasus Miniatures. Oto one:

Now the game. The idea of the game came from Michael, who want to refight the Battle of Trenton fought 26th of December 1776. One of the first victories of Gen. Washington. More about game preparation and forces you can read on Michael's blog:
Teraz czas na grę. Pomysł na nią wyszedł od Michaela, który chciał ponownie rozegrać bitwę pod Trenton stoczoną 26 grudnia 1776 roku. było to jedno z pierwszych zwycięstw generała Washingtona. więcej na temat przygotowań do gry i użytych siłach możecie przeczytać na blogu Michaela:


SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: Bartek Żynda, Michael Schneider, SESWC
FIGURES/ FIGURKI: Michael Schneider, Jack Glanville

The game. Gra.

In our game we, the Americans (Angus Konstam, Michael and I) decided to copy the Washington 's moves, which were in our opinion the simplest way to victory. The Hessians (Dougie Trail and our new club member - I'm sorry I forgot your name), decided to remove their troops out of Trenton and not fight as much as it was necessary.
W naszej grze my, jako amerykanie (Angus Konstam, Michael i ja) postanowilismy skopiować ruchy Washingtona, jako te według naszej opinii najprostszą drogę do osiągnięcia zwycięstwa. Wojska heskie (Dougie Trail i nowy członek klubu, którego imienia nie pamiętam), zdecydowali się usunąć swoje oddziały z Trenton i nie wdawać się w walkę o tyle o ile to będzie potrzebne.

Our plan was realised with some problems. My division was not moving as fast as I want and to close the encirclement I was late about one move. Michael and Angus did their slow progres through the Trenton and only because of Hessian withdraw they managed to take the town. To win the battle we had to destroy the enemy infantry. I tried to achieve it by push my infantry in bloody hand to hand combat. However the Hessian troops were much better than mine and they survived my attack and in that way they secured the draw. Anyway it was nice finish of the year!
Realizacja naszego planu odbywała się z pewnymi problemami. Moja dywizja nie poruszała się tak szybko jak sobie tego życzyłem i by zamknąć okrążenie spóźniła się o jeden ruch. Michael i Angus powoli parli do przodu i tylko dzięki wycofaniu się oddziałów heskich z Trenton, zajęli miasto. By wygrać bitwę musieliśmy zniszczyć wrogą piechotę. Próbowałem to osiągnąć i pchnąłem moją piechotę do krwawej walki wręcz, jednak hescy żołnierze byli znacznie lepsi od moich i przeżyli atak i w ten sposób zapewnili sobie remis. To było doskonałe zakończenie roku!

Gallery on Flickr:
Galeria na Flickr:Next posts will appear in new year, so I wish to all of you Happy New Year!!! 
Jako, że następne posty umieszczę już w nowym roku, chciałbym w tym miejscu wszystkim Wam życzyć Szczęśliwego Nowego Roku!!!
7 komentarzy:

 1. The Pegasus buildings look great. Fantastic looking game. I do like the look of AWI games.
  Happy New Year Bart!

  OdpowiedzUsuń
 2. Great looking game one of my favourite battles.
  Happy new year.
  Stu

  OdpowiedzUsuń
 3. Your plans look like mines...problems! Great report...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Yes Phil. There are always problems with the plans, which usually are much more different than its realisation. But this is the reason why we love the wargaming!

   Usuń