czwartek, 4 grudnia 2014

Polska 1939 (3) - Coś dla Niemców. Poland 1939 (3) - Something for Germans.

No i mamy grudzień. Czasu mniej na malowanie, jednak coś się tam tworzy, przykładem może być kilka pojazdów dla moich Niemców na 1939 rok. Modele te zakupiłem już jakiś czas temu i sobie tak leżały i czekały i w końcu się doczekały. Wszystkie moje  modele przygotowuję pod nadchodzący Battlegroup Blitzkrieg (powinien się ukazać wiosną przyszłego roku), więc są to siły w stosunku 1:1. Wszystkie prezentowane dzisiaj modele pochodzą od First to Fight.

So we have December now. There is less time for painting for myself, however I'm trying to do something and one of them are vehicles for my Germans in 1939. I bought those models some time ago and they were waiting for their time which actually arrived now. All my models are prepared for incoming Battlegroup Blitzkrieg (it should be released during the Spring next year), so this forces are in 1:1 ratio. All presented today models came from Polish producer First to Fight.

SdKfz 265:

Kfz 13:

PzKpfw I Aufs. B:

PzKpfw II Aufs. C:

Ukończone modele pozwalają mi na wystawienie niepełnej kompanii lekkiej (brakuje mi trzech Pz II). Planuje tez dokupić jeszcze 4 Pz I/B - to pozwoli mi na wystawienie dwóch opcji jednej z wersją A i drugiej z wersją B. 
Czas teraz zabrać się za polskie pojazdy...
Finished models allows me to place part of the light company (I am missing 3 Pz Is to the fully strength). I am going to buy 4 Pz I/B and this allow me to have two options available: one with the tanks mk. A and the second with the tanks mk. B. 
Now is time for some polish vehicles to be painted...

I na koniec wszystkie skończone dziś modele:
And at the end all finished today models:

6 komentarzy: