piątek, 5 grudnia 2014

24th Uhlans baptise of fire. Chrzest bojowy 24. Pułku Ułanów.

Last Thursday we met in our club for Chain of Command game. We had 4 players game plus Derek Hodge umpiring. That was the first opportunity to finally use my collection of 15 mm tanks from 24th Uhlans Regiment.
W ostatni czwartek spotkaliśmy się w naszym klubie by rozegrać grę z użyciem zasad Chain of Command. W grę było zaangażowanych 4 graczy plus Derek Hodge jako prowadzący grę. Ta gra była okazja by w końcu wykorzystać kolekcję moich 15mm czołgów z 24. Pułku Ułanów.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Derek Hodge
UMPIRING/PROWADZENIE: Derek Hodge
SCENERY/SCENERIA: Derek Hodge, SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Derek Hodge, Bartek Żynda

1. Forces and tasks. Siły i zadania.

British infantry platoon (commanded by Campbell Hardie) strengthened with extra PIAT team and flamethrower team was supported by platoon of Polish tanks (2 x Sherman V, 1 x Sherman Firefly - commanded by myself) had to push back the German infantry platoon (commanded by Paul [the Greek]) supported by three StuG IIIs (commanded by Matt [the Greek]) off the table and secure the crossroads.
Brytyjski pluton piechoty (dowodzonej przez Campbella Hardie) wzmocniona dodatkowym PIATEM i miotaczem ognia wspierana przez pluton polskich czołgów (2 x Sherman V, 1 x Sherman Firefly - dowodzonych przeze mnie) miała zepchnąć ze stołu niemiecki pluton piechoty (dowodzonej przez Paula [Greka] wspartej trzema StuGami III (dowodzonymi przez Matta [Greka] oraz zabezpieczyć skrzyżowanie.

2. The Game. Gra.

From the beginning the game was very slow, this is becouse of both sides tries to take the best positions for the attack. The first fight was between Polish Firefly and one of the Shermans against German StuGs. However both sides cannot hit the opposite side. There was the miss after miss and after miss - I don't know what happend, but we both been shoting like Germans in "Fury" movie (sorry if you haven't seen it yet...). Finally Paul used his CoC Chit and ambushed my Firefly with his panzershreck team. Shot from that weapon on close range gives me no chances and my Firefly has been destroyed. This lost determinated us to much more action and finally we started to suppress the German infantry. However we hadn't enought time to finish this game so it finished with a draw, however with a little German predominance.
Od początku gra przebiegała w bardzo wolnym tempie a  to za sprawą zachowawczej taktyki obu stron, które starały się zająć jak najlepsze pozycje do ataku. Pierwsza walka wywiązała się pomiędzy polskim Firefly i jednym z Shermanów a niemieckimi StuGami. Jednak żadna ze stron nie potrafiła wyeliminować wrogich pojazdów. Obie strony okrutnie pudłowały, nie wiem co się stało, ale obaj strzelaliśmy jak Niemcy w filmie "Fury" (przepraszam jeśli jeszcze nie widzieliście tego filmu...). W końcu Paul użył Chita CoC i z zasadzki zaatakował mojego Firefly przy pomocy zespołu z panzerschreckiem. Strzał z taj broni na bliskiej odległości nie dał żadnych szans mojemu Firefly, który został zniszczony. Ta strata jednak spowodowała bardziej agresywną taktykę z naszej strony i w końcu zaczęliśmy przygniatać niemiecką piechotę. Niestety nie starczyło nam czasu na dokończenie gry, która skończyła się remisem ze wskazaniem jednak na stronę niemiecką.

3. Summary. Podsumowanie.

I like this rules very much. This game, because of few new players for this rules (it was, I believe second Matt's game and first for Campbell) it wasn't very fast, however we were much more time for discussing the rules with Derek, who tried to explain to us all the secrets of the game. There will be definitely more games with this set during our clubs games. I'm sure of this.
Bardzo mi się te zasady podobają. Ta gra ze względu na nowych graczy (jeśli się nie myle to była chyba druga gra Matta i pierwsza Campbella) nie toczyła się zbyt szybko, jednak dzięki temu mieliśmy więcej czasu by przedyskutować z Derekiem wszystkie zasady, a on starał się nam przekazać wszystkie sekrety gry. Z całą pewnością odbędzie się więcej gier klubowych z tymi zasadami i tego jestem pewien.

6 komentarzy: