sobota, 20 grudnia 2014

Berlin 1919.

If you made an amazing table, you have to use it for more than only one game. So that was the idea of the Berlin table. You have seen the Berlin 1945 game, so last Wednesday was next game on the same table, but now the 1919, 28mm, Bolt Action game and the Spartacist Uprising.
Jeżeli już stworzy się niesamowity stół, to trzeba go wykorzystać dla więcej niż tylko jednej gry. Taka właśnie była idea berlińskiego stołu. Ten stół widzieliście już przy okazji gry Berlin 1945, teraz w ostatnią środę rozegraliśmy na nim następną grę, tym razem jednak przenieśliśmy się w rok 1919, skala 28mm, zasady Bolt Action i Powstanie Spartakusa.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Colin Jack
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Colin Jack
SCENERY/SCENERIA: Bill Gilchrist, Colin Jack, Hugh Wilson
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Colin Jack

1. Game table. Stół do gry.

2. Forces. Siły.

SPARTACIST/ZWIĄZEK SPARTAKUSA
(Hugh Wilson, Ray Neal, Donald Adamson)

List will be updated later.
Lista będzie podana później.

FREIKORPS
(Martin Gibson, Tim Watson, Bartek Żynda)

List will be updated later.
Lista będzie podana później.

3. The game. Gra.


I was the leader of the Freikorps units, who have to clear the Berlin street off the revolutionaries. I have divided our forces on three groups, the first two (both Freikorps) have to take control over the buildings, the third group (Bavarians and Selbstschutz), who have to attack from the Tiergarten. I was expecting that Spartacists will be present in the buildings with the most of their troops. However for our luck, they did something completely opposite.

Jako dowódca oddziałów Freikorpsu, miałem za zadanie oczyścić ulice Berlina z rewolucjonistów. Nasze oddziały podzieliłem na trzy grupy: dwie pierwsze miały (obie złożone z żołnierzy Freikorpsu) miały za zadanie przejąć kontrolę nad budynkami, trzecia grupa (Bawarczycy i Selbstschutz) mieli atakować od strony Tiergarten. spodziewałem się, że większość oddziałów Związku będzie osadzona w budynkach, jednak na nasze szczęście zrobili coś całkiem przeciwnego.
Source/Źródło: Wikipedia.

Our troops haven't met a large resist from our enemies in the city and very quickly we took control over the buildings. My part was cleared during the first turn (I have destroyed one Spartacist unit), some problems were on the Martin's side, where was more hidden Spartacist units. During the fight Martin lost his first unit. Just after this, the first reinforcements arrived for both sides. Spartacist left my side unattacked and concentrated their efforts on the Martin's side. During this attack Martin lost another unit and the building. The situation became quite problematic. However next Freikorps units arrived and with the help of new units and my forces we managed to clear almost all buildings, at the end of the game, only one left in Spartacist hands.
Nasze oddziały nie napotkały dużego oporu ze strony przeciwnika w mieście i dość szybko przejęliśmy kontrolę nad budynkami. Moja część została oczyszczona już podczas pierwszej tury (zniszczyłem jeden z oddziałów Związku), pewne problemy pojawiły się po stronie Martina, który napotkał więcej ukrytych oddziałów Związku Spartakusa. Podczas tej walki Martin stracił swój pierwszy oddział. Krótko po tym przybyły posiłki dla obu stron. Rewolucjoniści pozostawili moją stronę nieatakowaną, za to skoncentrowali się na stronie Martina. Podczas tej walki Martin utracił kolejny oddział i stracił budynek. Sytuacja stawała się dość problematyczna dla nas, jednak przybyły kolejne oddziały Friekorpsu i z ich pomocą jak i moich oddziałów udało nam się oczyścić prawie całą resztę budynków do końca gry, tylko jeden pozostał w rękach Związku.

Tim, who was attacking from the Tiergarten has to fight against the Sailors. It was the tough opponent. Sailors were supported by gun and machine guns but those were destroyed very quickly. Without support, Sailors units get destroyed and Tim started to clear the buildings at the Brandenburg Gate. With his gun he managed to did this and together we stopped the Revolution. The game was over with our victory.
Tim, który atakował od strony Tiergarten musiał walczyć przeciwko Marynarzom. Był to bardzo ciężki przeciwnik. Marynarze byli wspierani ogniem działa i karabinu maszynowego, jednak te zostały dość szybko uciszone. Pozbawione wsparcia oddziały marynarzy zostały zniszczone i Tim rozpoczął oczyszczanie budynków przy Bramie Brandemburskiej. Przy użyciu swojego działa udała mu się ta sztuka i w ten sposób zatrzymaliśmy rewolucję. Gra zakończyła się naszym zwycięstwem.

And small advise how to destroy an enemy Armoured Car with your Armoured Car when you don't have a gun. Just ram it and with a bit of luck you are able to destroy it. I managed to do that!!!
I na koniec mała rada, jak zniszczyć opancerzony samochód, przy użyciu innego opancerzonego samochodu ale gdy nie posiada on odpowiedniego działa. Po prostu go staranuj i przy odrobinie szczęścia możesz go zniszczyć. Mi się to udało!!!

Link to my gallery on the Flickr:
Link do mojej galerii na Flickr:

4 komentarze:

 1. I know, it's not the first time I write this, but this town is amazing, love the ruins, very atmospheric...great report!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thank you Phil. But this not over with this table. Not yet, wait for the next game. It will be something different this time.

   Usuń
 2. Ramming armoured cars. Now that is something I have not tried! Great photos Bart!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thank you Phil. When I declared it, all boys were suprised and have to check this in the rules. There is something like this and after few attemps (you need pass morale test on -3) I finally managed to do it.

   Usuń