poniedziałek, 5 stycznia 2015

2014: the review. 2014: podsumowanie.

The 2014 is gone. Happy New Year! Last year was very good for my hobby, but before I will write what happend during past year I am going to remind you my plans:
Rok 2014 minął. Szczęśliwego Nowego Roku!. Mijający rok był bardzo owocny dla mojego hobby, jednak zanim napisze co się wydarzyło, przypomnę Wam moje plany:

http://asienieboje.blogspot.co.uk/2014/01/summary-of-2013-and-plans-for-2014.html

Now you know what I was going to achieve past year, and how it went. Here are the details:
Teraz juz wiecie co miałem zamiar osiągnąć w zeszłym roku. Oto szczegóły:

1. Blog.

During past year my blog was visited 47 653 times (22 746 times last year). I have wrote 96 posts (3 posts more than last year). Right now my blog is followed by 76 persons (increase from 64). Thank you very much for that. I hope that you will come back this year too. Here is the list of ten countries with the biggest number of visits:
Podczas zeszłego roku mój blog był odwiedzany 47 653 razy (22 746 razy w zeszłym roku). Napisałem 96 postów (3 wiecej niż w poprzednim roku). Obecnie mój blog jest subskrybowany przez 76 osób (wzrost z 64). Dziękuje Wam za to bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że będziecie powracać do mnie i w tym roku. Oto lista dziesięciu krajów z największą listą oglądalności:

10. Turkey/Turcja. Ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz!
9. India/Indie. आने के लिए धन्यवाद!
8. Belarus/Białoruś. Дзякуем Вам за наведванне!
7. Ukraine/Ukraina. Дякуємо Вам за відвідування!
6. France/Francja. Merci de votre visite!
5. Germany/Niemcy. Danke für Ihren Besuch!
4. Russia/Rosja. Спасибо за посещение!
3. United Kingdom/Wielka Brytania. Thank you for your visits!
2. United States/Stany Zjednoczone. Thank you for your visits!
1. Poland/Polska. Dziękuję Wam za wizyty!


2. Figures and models. Figurki i modele.

Last year was very busy for painting for me. Especially the creation of my special painting room helped it very well. Now I have my own space, where I can leave my unfinished projects without the fear of losing it. And here are the results of that:

In 1/1200th: 4 models
In 15 mm: 18 mounted figures
In 20mm (1/72): 166 foot figures, 58 models
In 28mm: 15 mounted, 170 foot and 3 guns

So all together is 434 pieces versus 252 last year!!!

To this number we have add 26 models in 1/72 from RIP Ian Holt collection changed to my standarts.

Now some awards from last year. I took part in two painting competitions with several models. The two took some good results. My HMS Britannia took the second prize in 5th Edition of Painting Competition of Forum Strategie and my Gatling gun took 5th place in 6th Edition of Painting Competition of Forum Strategie. So my skills are going into good direction, however they are still far away from the masterpiece.

Poprzedni rok był dość intensywny w malowaniu dla mnie. Szczególnie utworzenie specjalnego pokoju do malowania bardzo mi w tym pomogło. Teraz posiadam własną przestrzeń, gdzie mogę bez problemu pozostawiać niedokończone projekty bez niebezpieczeństwa ich utraty. A to są rezultaty:

Skala 1/1200: 4 modele
Skala 15mm: 18 konnych figurek
Skala 20mm (1/72): 166 figurek piechoty, 58 modeli
Skala 28mm: 15 konnych, 170 piechoty i 3 działa

Razem daje to liczbę 434 elementów w stosunku do 252 w zeszłym roku!!!

Do tej liczby trzeba jeszcze dodać 26 modeli w skali 1/72 z kolekcji śp Iana Holta przystosowanych do mojej kolekcji.

Teraz kilka nagród z zeszłego roku. Wziąłem udział w dwóch konkursach z kilkoma modelami. Dwa z nich osiągnęły dobre rezultaty. Moja HMS Britannia zajęła drugie miejsce w V Edycji Konkursu Malarskiego forum Strategie, a  moje działko Gatlinga zajęło 5 miejsce w VI Edycji Konkursu Malarskiego forum Strategie. Moje umiejętności idą więc w dobrym kierunku, jednak do poziomu mistrzostwa wciąż mi bardzo dużo brakuje.

3. Games. Gry.

What would be our hobby without the games? I had 53 games last year. I have umpired 2 games last year and in 51 of them I took the place as the player. The result of that is 24 victories, 8 draws and 19 failures. Nice score! The most popular systems last year were again Bolt Action (14 games) and Black Powder (8 games), Rapid Fire, Muskets and Tomahawks, Set an East Ablaze, Lion Rampant (all 3 games each). We had 37 games in 28mm, 5 in 20mm, 4 in 15mm and 5 naval games.
Czym byłoby nasze hobby bez gier? Ja miałem ich 53 w zeszłym roku. Byłem arbitrem w dwóch grach w pozostałych 51 wziąłem udział jako gracz. 24 gry zakończyły się moim zwycięstwem, 8 razy zremisowałem i 19 razy zostałem pokonany. Niezły wynik! Najbardziej popularnymi systemami w zeszłym roku były znów Bolt Action (14 gier) i Black Powder (8 gier) oraz Rapid Fire, Muskets and Tomahawks, Set an East Ablaze, Lion Rampant (wszystkie po 3 gry). 37 gier rozegraliśmy w skali 28mm, 5 w 20mm, 4 w 14mm oraz 5 gier morskich.

4. Events and visits. Wydarzenia i wizyty.

During this year I took the part in Claymore and it was the only one wargaming show during this year. I hope to do them more this year. For sure the Claymore, and hope the Salute and maybe some smallest shows in Scotland too. We will see. To the events we had to add the two AB1 group weekends with the massive 2 days battles. I havent seen many museums, however I have visited the Elian Donan Castle and the Commando Memorial at Spean Bridge. 
W tym roku wziąłem udział w Claymore i był to jedyny mój konwent wargamingowy w tym roku. Mam nadzieję, że będzie ich więcej w tym roku. Na pewno będzie to Claymore oraz mam nadzieję że Salute oraz być może jakieś mniejsze szkockie konwenty. Zobaczymy. Do wydarzeń należy też dodać dwa weekendy grupy AB1 z dużymi dwudniowymi grami. W tym roku nie odwiedziłem zbyt dużo muzeów, jednakże udało mi się zobaczyć Elian Donan Castle i Commando Memorial w Spean Bridge.
5. Projects. Projekty.

I haven't realised my Poland 1944 - 70 years ago project. I've just had not enough time for that. However I do not give up and this will appear on my blog but I don't know when. My painting projects are in progress right now and I did quite well with them last year. Poland 1944 got a lot of Germans and some Soviets too. I managed to start a new fraction: the Poles. New projects started this year were Poland 1939 and Sudan which will see continuation during this year.
Nie udało mi się zrealizować projektu Polska 1944 - 70 lat temu. Zabrakło mi na to czasu. Nie zarzucam jednak jego realizacji i na pewno kiedyś pojawi się on na moim blogu, jednak nie wiem jeszcze kiedy. Moje projekty malarskie są w trakcie realizacji i udało mi się osiągnąć bardzo dużo. Do Polski 1944 pomalowałem dość dużo Niemców i trochę Sowietów oraz udało mi się rozpocząć nową frakcję: Polaków. W tym roku rozpocząłem dwa nowe projekty Polska 1939 i Sudan, które zobaczą kontynuację w ciągu tego roku.

I am very happy with this what happend during last year. Hope that yours was the same good. My next post will tell you about my plans for 2015.
Jestem bardzo zadowolony z tego co stało się  poprzednim roku. Mam nadzieję, że Wasz rok był równie dobry. Mój następny post będzie traktował o moich planach na 2015 rok.

10 komentarzy:

 1. Happy new year Bart a year to be proud of.
  Here's to plenty more gaming in 2015.
  All the best.
  Stu

  OdpowiedzUsuń
 2. Happy new year Bart, great pics here!

  OdpowiedzUsuń
 3. Gratulacje!! Uwielbiam czytać battle raporty waszego klubu!

  OdpowiedzUsuń
 4. Happy New Year Bart! Looks like a very pleasing year for you!

  OdpowiedzUsuń
 5. Szczęśliwego Nowego Roku! Powodzenia w realizacji planów.

  OdpowiedzUsuń