wtorek, 30 lipca 2013

HMS M33


Updating the blog - continued. Today, a small gallery with a veteran of the First World War and British intervention during the Russian Civil War - HMS M33. She is under of constant renovation, in 2010 she has rec received a camouflage and now she is under unspecified works (what can be seen on some pictures). Perhaps in the near future we will be able to board this ship ... Meanwhile, I invite you to the photo gallery:
Uzupełnianie bloga - ciąg dalszy. Dzisiaj mała galeria z weteranem Pierwszej Wojny Światowej i brytyjskiej interwencji w Rosyjskiej Wojnie Domowej - Monitor HMS M33. Okręt ten jest w trakcie renowacji, w 2010 przywrócono mu kamuflaż, obecnie trwają bliżej nieokreślone prace (co zresztą widać na kilku zdjęciach). Być może już w niedalekiej przyszłości będzie nam dane zagościc na jego pokładzie... Tymczasem zapraszam do galerii: 

Brief history of the ship:
Krótka historia okrętu:


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz