niedziela, 11 listopada 2012

'Watch This Space' - update; aktualizacja.

I've just received mail from Colin about the game we tested on thursday and I decided to share it with you.
The game seemed to play much better on the day than it did in the test, not sure why as I really made very few changes.  Everyone seemed to like it and indeed it took first prize in the Participation section.  Bill and I probably ran about eight games with very different results.  The guy that wrote the rules was there and I had a long chat with him - he seemed to like what we were doing with them and offered support if we wanted to do it again. 
I just wanna said, that the game as the table (I just wish that I did not saw the final view of the table) was prepared with the highest level, and you trully deserved the prize. Well done guys!!!

Właśnie otrzymałem maila od Colina dotyczący gry, którą testowaliśmy w czwartek i postanowiłem się z Wami podzielić jego treścią.
Gra rozgrywana była znacznie płynniej niż wtedy podczas testów, nie jestem pewien czemu dokonałem tych kilku zmian. Wszyscy wyglądali, że gra im się podobała i w sumie zajęła pierwsze miejsce wśród gier, w których widzowie mogli wziąć udział. Bill i ja poprowadziliśmy około ośmiu gier z bardzo różnymi rezultatami. Człowiek, który napisał te zasady był tam i długo z nim rozmawiałem o tym - wydawał się, że bardzo mu się podoba mu się to co zrobiliśmy z jego przepisami i zaoferował pomoc, jeśli byśmy chcieli zrobić to znowu.
Chcę tylko dodać, że zarówno gra jak i stół (szkoda, że nie widziałem jego finalnego wyglądu) były przygotowane z zachowaniem najwyższych standardów i szczerze zasłużyliście na nagrodę. Bardzo dobra robota!!!

The game report you can find here:
Raport z gry możecie przeczytac tutaj:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz