wtorek, 4 września 2012

Flodden 1938.

Battlefield. Pole bitwy.


Last week I've not been in the club, but I visited Hugh instead. At his place we had the big A Very British Civil War game. For those, who dont know what about it is, that Civil War, I would like to get some small introduction. It is an alternative story. In May 1937, King Edward VIII of the United Kingdom married Wallis Simpson. The marriage to Wallis was not recommended by Stanley Baldwin, the British Prime Minister; and Edward refused to abdicate. This marriage left the British government, and most of the people, alienated; and hatred for King Edward and Queen Wallis rose. In January 1938, a protest by Dockyard workers in Liverpool was brutally crushed by the army; and violent clashes began across the country; between the Kings troops and those of several other factions. In our scenario (prepared by Colin) the Edwardian and Fascists forces faced Scotish forces near the place called Flodden, where in september 1513 the English army smashed Scotish army. The English players (Colin, Kevin, Donald and Hugh) had the same plan, to crush the Scotish forces (Dave, Jim, Ray and me). We used the new set of rules, writen for this perion, and called Brigadier'38. It is very easy to play set of rules and very 'bloody' as well. If you complainig about it, that in other sets is very easy to do the saves, here is different, and you will be suprised, how quickly you are able to lost your army ;)
So how the game was played? I've not followed the situation on Scotish right, but after few bloody melees it finished there with a draw. In the centre, Scotish had been stopped by a monster tank. Not really by its action, but only by it presence. On the Scotish left, we kept bloody schooting, close to the previous Battle of Flodden monument. And finally the Cavalry charge supported by two light tanks changed something. This attack finished for the English with great looses. They lost all cavalry unit and one tank, the second had to withdraw. So finally on this side the battle finished with draw as well, as same as whole game.
The game was very enjoyable and I think that some day I would like to return for this strange period. Next game will be something on the sea.
W zeszłym tygodniu nie byłem w klubie, za to odwiedziłem Hugh'a. U niego rozegraliśmy dużą grę w oparciu o A Very British Civil War. Dla tych co nie orientuja się o co za bardzo w tym chodzi, chciałbym zrobić małe wprowadzenie. Jest to historia alternatywna. W maju 1937 król Edward VIII poślubia Wallis Simpson. Małżeństwo to nie było mile widziane przez brytyjskiego premiera Stanley'a Baldwin'a, ale Edward odmówił abdykacji. Małżeństwo to pozostawiło brytyjski rząd i większość społeczeństwa w nienawiści do czynu króla Edwarda i królowej Wallis. W styczniu 1938, protest przez pracowników portowych w Liverpool'u został krwawo stłumiony przez armię , co spowodowało rozprzestrzenianie się konfliktów pomiędzy siłami popierającymi króla z kilkoma innymi frakcjami. W naszym scenariuszu (przygotowanym przez Colina), siły edwardiańskie wsparte przez Faszystów stanęły naprzeciwko siłom szkockim w miejscu zwanym Flodden, gdzie w sierpniu 1513 armia angielska rozniosła armię szkocką. Angielscy gracze (Colin, Kevin, donald i Hugh) mieli ten sam plan zmiażdżenia sił szkockich (Dave, Jim, Ray i ja). Użyliśmy nowego zestawu zasad dla tego okresu, zwanego Brigadier'38. Jest to bardzo łatwy w użyciu zestaw zasad i jednocześnie bardzo „krwawy”. Jeśli kiedykolwiek narzekałeś na zbyt łatwe savy, to tutaj jest trudniej i możesz być zaskoczony, jak szybko jesteś w stanie stracić swoją armię ;)
Jak rozegraliśmy grę? Nie za bardzo śledziłem zmagania na szkockim prawym skrzydle, ale tam po kilku krwawych pojedynkach wręcz, gra zakończyła się remisem. W środku Szkoci zostali zatrzymani przez monstrualny czołg, nie tyle przez jakaś szczególną jego akcję ile przez samą tylko obecność. Na szkockim lewym skrzydle wzajemnie prowadziliśmy wzajemny, morderczy ostrzał w pobliżu pomnika poświęconego poprzedniej bitwie pod Flodden. W końcu szarża kawalerii wspartej dwoma lekkimi czołgami zmieniła cokolwiek. Atak ten skończył się dużymi stratami angielskimi. Oddział kawalerii został rozbity, a jeden z czołgów zniszczony a drugi z kolei zmuszony do wycofania się. W ostateczności i tutaj gra zakończyła się remisem, jak i cała gra.
Gra była bardzo zajmująca i myśle że jeszcze pewnego dnia powrócę do tego dziwnego okresu. Następna gra to będzie coś na morzu.
The Flodden 1513 monument. Pomnik bitwy pod Flodden tej z 1513 roku.

My Scots find those banner, and to please the commander, started to use it...  Moi Szkoci znaleźli ten sztandar i by zadowolić swojego dowódcę, zaczęli go używać...

Cavalry and tank charge. Szarża kawalerii i czołgów.

Burning tank. Płonacy czołg.

Last moment of the game on the centre and right flank. You can see the English monster tank. Ostatni moment gry w centrum i na prawej flance. Mozecie zauważyć monstrualny angielski czołg.

And as usual for more pictures visit my flickr. The link is bellow.
I jak zawsze zapraszam do obejrzenia galerii na flickr, link znajduje się poniżej.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz