niedziela, 9 września 2012

Battle of Yellow Sea. Bitwa na Morzu Żółtym.

This time in SESWC was something different. We've tryed a naval battle. Colin have a large collection of ships in 1/3000 scale of Russo-Japanese War (probably have all ships, which took an action during the war), so he prepared scenario happend on that war. We refight the Battle on Yellow Sea, which had place 10th of August 1904. The battle foiled an attempt by the Russian fleet at Port Artur to break out and form up with counterparts from Vladivostok. Bill and I played Russian, whilst Colin, Campbell and Ray played Japanese. We used the Perfidious Albion rules for this game.
Tym razem w SESWC coś innego. Spróbowaliśmy bitwy morskiej. Colin posiada kolekcję okrętów w skali 1/3000 z wojny rosyjsko-japońskiej (prawdopodobnie posiada wszystkie okręty, które wzięły w niej udział), tak więc przygotował scenariusz rozgrywający się podczas tej wojny. Odtworzyliśmy bitwę na Morzu Żółtym, która miała miejsce 10 sierpnia 1904. Bitwa ta była nieudana próbą przedarcia się zablokowanej floty rosyjskiej z Port Artur i połączenie się jej z eskadrą z Władywostoku. Bill i ja graliśmy Rosjanami, a Colin, Campbell i Ray Japończykami. Użyliśmy zasad Perfidious Albion do gry.
Russian Fleet. Flota rosyjska.

Japanese fleet. Flota japońska.


As the preparation for the game, we used a different setup for Russians. We decided to create two sqadrons of battleships, and one squadron of cruisers. I took command on 1st squadron (battleships), and Bill on 2nd (battleships) and 3rd (cruisers). Japanese started the game with two squadrons (each had 2 batleships and a cruiser): the 1st (Campbell) and 2nd (Ray). The game started with Russian initiative (and hold it for almost whole game). 1st Russian fired on the 1st Japanese, and the 2nd Russian on 2nd Japanese. Quickly we realised, that we fight on to large distance, and we had to get a little closer to our opponet. For the whole time both sides tryed to get as much damages on the enemies as they possible could, but the distance was still to large. Then the first Japanese cruiser squadron appear, and soon after the second (both under Colin command). Our cruiser squadron managed to did the letter T twice, but then happend the terible thing. Russian guns ware to weak to make any serious damages on Japanese cruisers. Our cruisers get in trap, and Japanese started to fired from both sides to them. In result of this we lost two cruisers: Diana (sunk due to flooding) and Askold (sunk due to explosion of the ammunition magazine). Our battleships finally get close enought to the Japanese, but then we realised, that their ships are very well protected and we are not able to destroy them. The game finished with Japanese victory. They sunk two ships, another and with two more seriously damaged (big fire on Pobieda and damaged rudder on Sevastopol). They also 51 times hit Russians, whilst Japanese ships ware only hit 32 times (thats the score of the original battle, whilst Japanese in 1904 ware a little better and hit 130 times). The worst ship of the game was Retvizan. She never get any hit during whole game... shame, especially that in the original battle, in charge on that ship was a Pole Edward Szczęsnowicz... 
I was really enjoed the game and have to come back to naval battles again.
Jako przygotowanie do walki ustawiliśmy naszych Rosjan trochę inaczej w stosunku do oryginalnej bitwy. Zdecydowaliśmy się utworzyć dwie eskadry pancerników i jedna krążowników. Ja dowodziłem 1szą eskadrą (pancerniki), z kolei Bill dowodził 2gą (pancerniki) i 3cią (krążowniki) eskadrą. Japończycy zaczęli z dwoma eskadrami (każda składała się z dwóch pancerników i krążownika): pierwsza (Campbell) i druga (Ray). Gra rozpoczęła się od rosyjskiej inicjatywy (i utrzymywała ja przez prawie całą grę). Pierwsza rosyjska otworzyła ogień do pierwszej japońskiej i druga rosyjska do drugiej japońskiej. Szybko zdaliśmy sobie sprawę, że dystans dzielący nas jest zbyt duży i trzeba się będzie zbliżyć do przeciwnika. Nasze eskadry wzajemnie próbowały zadać sobie jak największe straty, ale dystans był cały czas za duży. Wtedy pojawiła się pierwsza eskadra japońskich krążowników, a zaraz potem następna (obie pod dowództwem Colin'a). Nasza eskadra krążowników dwa razy postawiła kreskę nad literą "T", ale wtedy stała się straszna rzecz. Okazało się, że działa rosyjskich krążowników są za słabe przeciwko Japończykom. Nasze krążowniki wpadły w pułapkę i Japończycy zaczęli bezlitosny ostrzał z dwóch stron. W rezultacie tego straciliśmy dwa krążowniki: Dianę (zatopiona ze względu na zbyt liczne przecieki) i Askolda (eksplozja magazynów z amunicją).
Nasze pancerniki w końcu zbliżyły się na odpowiednią odległość, ale wtedy okazało się, że japońskie pancerniki są zbyt mocno opancerzone i nasze okręty nie są w stanie ich zniszczyć. Gra zakończyła się japońskim zwycięstwem. Zatopili dwa okręty i dwa dalsze poważnie uszkodzili (silny ogień na Pabiedzie i uszkodzony ster na Sewastopolu). Japończycy 51 razy trafili Rosjan, ci z kolei odpowiedzieli 32 trafieniami (wynik identyczny do tego z prawdziwej bitwy, wynik Japończyków w 1904 roku był znacznie lepszy i wyniósł 130 trafień). Najgorszym okrętem w całej bitwie był Retwizan, w całej bitwie nie zaliczył ani jednego trafienia... wstyd, szczególnie gdy się wspomni fakt, że okrętem tym w bitwie dowodził Polak Edward Szczęsnowicz...
 Bardzo podobała mi się gra i muszę jeszcze kiedyś wrócić do  bitew morskich.
View of the Russian fleet. Widok na flotę rosyjską.

Part of the Japanese fleet. Battleships on front nad cruisers on back. Część floty japońskiej. Pancerniki z przodu i krażowniki z tyłu.

OdB of the game with the list of hits and damages:
OdB gry wraz z listą trafień i uszkodzeń:

JAPAN/JAPONIA

1st Squadron
1. Eskadra
 (Campell)
Mikasa (B) – 8 hits/trafień
Fuji (B)– 12 hits/trafień
Kasuga (CA)

2nd Squadron
2. Eskadra
 (Ray)
Shikishima (B)– 5 hits (fire on the ship); 5 trafień (pożar na okręcie)
Asahi (B)
Nisshin (B)

3rd Sqadron
3. Eskadra
 (Colin)
Tokiwa (CA)
Iwate (CA) – 4 hits/trafienia
Yakumo (CA)
Chitose (CP)

4th Squadron
4. Eskadra
 (Colin)
Adzuma (CA) – 3 hits (fire on the ship); 3 trafienia (pożar na okręcie)
Asama (CA)
Idzumo (CA)
Kasagi (CP)

RUSSIA/ROSJA

1st Squadron
1. Eskadra
 (me, ja)
Sevastopol (B) – 13 hits (damaged rudder); 13 trafień (zniszczony ster)
Poltava (B)
Retvizan (B)

2nd Squadron
2. Eskadra
(Bill)
Pobieda (B) – 15 hits (killed capitan; large fire on the ship); 15 trafień (zabity kapitan, poważny pożar na okręcie)
Peresviet (B)
Tsarevitch (B)

3rd Squadron
3. Eskadra
(Bill)
Diana (CP) – 11 hits (fire on the ship) – sunk due to flooding; 11 trafień (pożar na okręcie) -  zatopiona ze względu na przecieki
Askold (CP) – 12 hits (fire on the ship) – sunk due to explosion; 12 trafień (pożar na okręcie) - zatopiony ze względu na eksplozję
Pallada (CP)
Novik (CP)


B – Battleship/Pancernik
CA – Armoured Cruiser/Krążownik pancerny
CP – Protected Cruiser/Krążownik pancernopokładowy


Gallery from the game/Galeria z gry:

3 komentarze:

  1. We don't play naval battles in our club, but it seems to be very nice! Love the table, really impressive.

    OdpowiedzUsuń
  2. thanks for sharing.

    OdpowiedzUsuń