środa, 15 sierpnia 2012

Dzień Wojska Polskiego. Polish Armed Forces Day.


W dniu tym wojsko i społeczeństwo czci chwałę oręża polskiego, którego uosobieniem i wyrazem jest żołnierz. W rocznicę wiekopomnego rozgromienia nawały  bolszewickiej pod Warszawą święci się pamięć poległych w walkach z wiekowym wrogiem o całość i niepodległość Polski.
generał broni Stanisław Szeptycki
rozkaz nr 126 z dnia 4 sierpnia 1923r.

I that day army and all society celebrating glory of Polish armed forces, which the embodiment and expression is a soldier. On the aniversary of victory over Bolshevik onslaught in Battle of Warsaw we celebrate the memory of all fallen in battles with old enemy of  indivisibility and independence of Poland.
Lieutenant General Stanisław Szeptycki
order No 126 from the day of 4th of August 1923

Beat the Bolshevik - Polish propaganda poster from 1920. Source: Wikipedia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz