środa, 1 sierpnia 2012

1.08.1944


Hymn Śródmieścia
I znów walczy dzielna stolica,
Znów spowiły ją łuny i dym
I na krwią zbroczonych ulicach
Znów wolności rozlega się hymn!
Choć mundury nie zdobią nam ramion,
Choć nie każdy z nas ma broń -
Cała ludność Warszawy jest z nami,
Każdy Polak podaje nam dłoń!
Bo my - walcząca Warszawa,
Złączona ofiarą krwi...
Nasz cel - to honor i sława,
Potęga przyszłych dni!
Nieznane jest nam słowo "trwoga",
Nie zgnębi nas zdradziecki wróg!
Kto żyw, ten z nami, na wroga!
Tak nam dopomóż Bóg!
Melodia : Zbigniew Krukowski
Słowa: Eugeniusz Żytomirski
The hymn of Śródmieście (the City Centre)
And again, the brave capital is fighting,
Again, it enveloped the glow and smoke
And on the streets full of blood
Again, hear the hymn of liberty!

While we dont have the uniforms on our arms,
While not everyone has a gun -
The entire population of Warsaw is with us;
Every Pole gives us a hand!

Because we - the fighting Warsaw,
Joined by a blood sacrifice ...
Our goal - to honor and fame,
The power of future days!

Unknown to us is the word "fear",
Do not defeat us betrayal enemy,
Who live, that with us, to fight with  the enemy!
So help us God!
music by: Zbigniew Krukowski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz