czwartek, 3 maja 2012

Road to Dunkirk 1940; Droga do Dunkierki 1940 (SESWC)

This time, becouse of  local elections our weekly meeting was held in tuesday instead of thursday. We decided to play Battleground PzG in 10mm. Scenario (by Jim) was about German advantage to Dunkirk in 1940 and Allied try to stop them. Derek and me played Germans, Paul and Jack Allied.

Battlefield from German side. Pole bitwy od strony niemieckiej.

Germans crossed on battlefield in two groups. Group under Derek command has been stopped by British gun (under Paul command), and he had to use his infantry to clear the road. However before the gun has been 'silenced', Paul managed to destroy german tank and heavy damaged german armoured carhat behind the gun their position had two british platoons. It's turned out, that behind the gun there ware two another British platoons, so there ensued a fierce fight. On the other side my troops started advantage into small village. After few spotings (I did not spotted anything), my troops cross beetween buildings... My plan was to help Derek to unblock the road, but shame on me I get directly into ambush prepared by Paul... Result: I lost whole infantry platoon... My second infantry platoon hid behind the hegrows, and made an assault on british in the village, but has stopped in the centre of the field and has been massacred by deadly british fire. After this disaster (on my demand...) my PzKpfw IVs arrived and began to shoot at the buildings. The effects ware quickly. One of the teams could not stand fire, and fled from the village. And at this stage we have to finish our game. Paul show us, this time, how to prepare very good defend, so for example coused that Jack take no part in the game. I think that during the next turs, Germans will be trying to flatted British positions with their tanks and artillery, and later on with their aircraft.
The next game will be feudal Japan in 28mm.
Tym razem ze względu na odbywające się w czwartek wybory nasze cotygodniowe spotkanie w klubie odbyło się we wtorek. Zdecydowaliśmy się na rozegranie gry przy użyciu Battlefield PzG w skali 10mm. Scenriusz stworzony przez Jima opowiadał o niemieckim natarciu w kierunku Dunkierki i alianckich próbach jego powstrzymania. Derek i ja zagraliśmy Niemcami a Paul i Jack Aliantami.
Niemcy wkroczyli na pole bitwy w dwóch grupach. Grupa Derek'a została zatrzymana przez brytyjskie działo (pod dowództwem Paula) i musiał użyć swojej piechoty aby odblokować drogę. Jednakże zanim brytyjskie działo zostało "uciszone" zdołało zniszczyć niemiecki czołg i ciężko uszkodzić samochód pancerny. Za działem okazało się że maja swoje pozycje dwa plutony brytyjskiej piechoty, wywiązała się więc tam zażarta walka. Po drugiej stronie moja grupa rozpoczęła marsz w kierunku małej wioski. Po kilku rekonesansach (nic nie zauważyłem), moje oddziały wkroczyły pomiędzy zabudowania. Mój plan polegał na wsparciu Derek'a by odblokować drogę, ale wstyd to przyznać wpadłem prosto w zasadzkę przygotowana przez Paula... Rezultat: straciłem cały pluton piechoty... Mój drugi pluton piechoty skrył się za krzakami a następnie wykonał szturm na budynki zajmowane przez Brytyjczyków, jednakże w połowie pola w terenie otwartym został zmasakrowany przez zabójczy ogień brytyjski. Po tej katastrofie (w sumie na moje własne życzenie.. i zaczęły ostrzał tych budynków. Efekt był natychmiastowy. Jeden z zespołów nie wytrzymał ognia i uciekł z wioski. W tym momencie musieliśmy zakończyć grę. Paul, tym razem pokazał nam jak przygotować skuteczną obronę, co spowodowało że Jack tylko biernie przyglądał się grze. Myślę, że w ciągu następnych tur Niemcy skoncentrowali by się na ostrzale brytyjskich pozycji i wyeliminowania ich w ten sposób. Do użycia mieli czołgi, artylerię i także lotnictwo.
Następna gra to feudalna Japonia w skali 28mm.

Kampfgruppe Derek enter the road. Kapmfgruppe Derek'a pojawia się na drodze.

German Ju 87 ready for action, but not this time... Niemieckie Ju 87 gotowe do akcji, ale nie tym razem...


Kampfgruppe Bart.

Burning German tank. Płonący niemiecki czołg.

Next time use the recon option her Offizer - effect of the ambush on my KG. Następnym razem wykorzystaj lepiej rozpoznanie, her Offizer - efekt zasadzki na moje KG.

German infantry behind the hedges. They should stayed there... Niemiecka piechota za krzakami. Powinni tam zostać...


British infantry team eskaping from the village after the fire of my PzKpfw IVs. On the left Derek trying to make his way. Brytyjska drużyna piechoty ucieka z wioski po ostrzale moich PzKpfw IV. Po lewej Derek próbuje utorować sobie drogę.
My PzKpfw IVs. Moje PzKpfw IV.

As usual for more pictures from the game see my flickr/Jak zawsze po więcej zdjęć, zajrzyj na mojego flickr'a:


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz