środa, 16 maja 2012

Poland 1944 (7) - Germans are comming!!! p.2 - tanks; Polska 1944 (7) - Niemcy nadchodzą!!! cz.2 - czołgi.

Yesterday you've seen some of my German infantry, today is time for tanks:
Wczoraj mieliście możliwość zobaczenia mojej niemieckiej piechoty, dziś kolej na czołgi:

1. PzKpfw IV - Italeri 1/72 
After this tank I said to myself - no more Italeri tanks, again... (it's one of my oldest tanks - as you can see it has some damages -  too short gun barrel... its a result of my frustration when I made this tank).
Po tym czołgu powiedziałem sobie - nigdy więcej czołgów od Italeri... (jeden z moich najstarszych czołgów - jak widzicie ma pewne uszkodzenia - za krótka lufa... rezultat mojej frustracji podczas budowy tego czołgu.2. PzKpfw IV - Revell 1/723. PzKpfw IV - Plastic Soldier Company 1/724. PzKpfw V Panther - Hasegawa 1/72
I like this tank a lot. This Panther is my first tank I did after a long break, and the first I made in Scotland. This tank is always with me on any wargaming shows.
Bardzo lubie ten czołg. Ta Panther'a to mój pierwszy czołg, który zrobiłem po bardzo długiej przerwie i pierwszy jaki zrobiłem w Szkocji. Ten czołg jest zawsze ze mną na jakichkolwiek konwentach wargamingowych.5. PzKpfw V Panther - Revell 1/726. PzKpfw VI Tiger - Hasegawa 1/727. PzKpfw VI Königstiger - Revell 1/728. StuG IV - Revell 1/72And the family picture at the end:
I zdjęcie rodzinne na koniec:


And more pictures at my flickr/ I więcej zdjęć na moim flickr:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz